Vinkit EOS-kameroille

Mukaansatempaavia tarinoita kuvin ja videoin

Tarinoita kertovien tai viestejä välittävien kuvien ottaminen edellyttää sekä teknisiä taitoja että taiteellista silmää.

Canon-kameroissa on paljon erilaisia tekniikoita ja ominaisuuksia, jotka täyttävät tarinankerronnan tekniset vaatimukset. Taiteellinen puoli – se, mitä kuvaan otetaan mukaan, mitä jätetään pois ja miten kuvan tärkeimmät elementit sommitellaan – on kuitenkin sinun vastuullasi.

Kaikille kameroille on olemassa kuvaustekniikoita, jotka auttavat sinua kertomaan kuviesi avulla tarinoita. Canon-opettaja Brian Worley kertoo kameran tehokkaasta käytöstä. Hän antaa myös hyödyllisiä vinkkejä LEGRIA-videokameralla kuvaamiseen ja neuvoo, kuinka voit lisätä kuvallisten tarinoidesi tehoa langattomalla yhteydellä varustetun PIXMA-tulostimen avulla.

Tässä kuussa käsittelemme seuraavia asioita:

 • sommittelun säännöt
 • kuvan terävyysalueen valitseminen
 • automaattitarkennustilojen ja tarkennuspisteiden käyttö
 • objektiivin merkitys – laajakulma- ja teleobjektiivien erot
 • Jälkikäsittely

Panosta sommitteluun

Sommitteleminen on tärkeä taito. Mieti aina, mihin sijoitat pääkohteen itseesi ja kameraasi nähden ja miltä haluat kohteen näyttävän kuvassa suhteessa etualaan ja taustaan.

Luo konteksti etualan ja taustan avulla

Monet valokuvajournalistit ottavat kuvaan mukaan etualalla tai taustalla olevia yksityiskohtia, jotka kertovat pääkohteesta enemmän. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun kuvaa käytetään uutisartikkelissa tai kun tietystä aiheesta halutaan paljastaa tarkempia yksityiskohtia.

Toisaalta muotokuvien tarkoitus on usein kiinnittää huomio kohteeseen, jolloin etualalla ja taustalla näkyvien yksityiskohtien määrä kannattaa pitää vähäisenä.

Näiden periaatteiden avulla voit johdattaa katsojan katsetta kuvassa kohti pääkohdetta. Samankaltaisia sommittelutekniikoita käyttävät myös taiteilijat, suunnittelijat ja ammattikuvaajat.

Mukaansatempaavia tarinoita kuvin ja videoin – Canon

Miguel Virkkunen Carvalho, Helsingin vanha kauppahalli

Käyttöoikeudet – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Tehosta tarinaasi johdattelemalla katsetta

Kuvissa käytetään usein visuaalisia linjoja, jotka johdattelevat katsojan katsetta. Niistä on paljon hyötyä sellaisissa otoksissa, jotka vievät katsojan visuaaliselle matkalle esimerkiksi maiseman läpi. Metsäpolut ovat tyypillisiä esimerkkejä luonnollisista johdattavista linjoista, mutta rakennuksia, maanteitä, rautateitä ja voimalinjoja voi käyttää samaan tapaan. Niiden avulla voit kertoa vaikuttavan tarinan kuvaamastasi maisemasta.


Älä sijoita kohdetta keskelle

Monet kuvaajat sijoittavat kohteensa kuvan keskelle. Canonin digitaalisten järjestelmäkameroiden tarkennusjärjestelmä pystyy kuitenkin tarkentamaan tarkasti myös silloin, kun kohde ei ole keskellä. Kohteen ollessa keskellä kuva ei nimittäin usein ole yhtä vaikuttava kuin kohteen ollessa muualla.


Pehmeä vai tarkka etuala ja tausta?

Pääkohteen sijoittamisen lisäksi on tärkeää miettiä myös sitä, millaisina etuala ja tausta halutaan kuvata.

Terävyysalueen hallinnan ja oikean objektiivin avulla voit erottaa pääkohteen taustasta ja etualasta.


Perehdy kolmanneksen sääntöön

Jos haluat kertoa tarinasi vaikuttavan sommittelun avulla, kolmanneksen sääntö on hyvä lähtökohta. Kun pääkohde sijoitetaan kahden linjan leikkauskohtaan, sommittelu on vaikuttavampi kuin silloin, kun kohde on kuvan keskellä.

Mukaansatempaavia tarinoita kuvin ja videoin – Canon


Kolmanneksen sääntö perustuu kuvitteelliseen ruudukkoon, jossa kuvan läpi kulkee tasaisin välein kaksi viivaa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Viivat jakavat näkymän yhdeksään yhtä suureen osaan.

 • EOS-kameroissa on toiminto, jonka avulla tällainen ruudukko voidaan tuoda näkyviin näytöllä sommittelua käytettäessä.
 • Joissakin edistyneemmissä kameroissa ruudukko voidaan näyttää myös optisessa etsimessä. Kameramallista riippuen toiminto valitaan kameran valikosta tai kuvauksessa käytetään lisävarusteena saatavaa ruudukkomallista tähyslasia.

Myös monissa kuvankäsittelyohjelmissa kuvan päälle voidaan asettaa kolmanneksen säännön mukainen ruudukko, joka helpottaa sommittelua kuvia rajattaessa.


Tiesitkö tämän? 

Kolmanneksen sääntö on yksinkertaistettu versio kahdesta sommittelun lähtökohdasta: Fibonaccin spiraalista ja kultaisesta leikkauksesta.


Valitse oikea terävyysalue

EOS-kameroissa on kaikista Canon-kameroista eniten säätömahdollisuuksia. Lisäksi niissä on suuret kuvakennot, joiden ansiosta terävyysaluetta voi hallita tarkasti.


Kapea terävyysalue

Kapeaa terävyysaluetta käytettäessä katsojan huomio kiinnittyy tiettyyn kohteeseen, joka erottuu etualasta ja taustasta.

 • Jos haluat ottaa muotokuvia, joissa on kapea terävyysalue, valitse valintakiekolla muotokuvatila. Se säätää kameran asetuksia niin, että terävyysalue on kapea ja kohde erottuu ympäristöstä hyvin.
 • Jos olet tutustunut EOS-järjestelmäkamerasi edistyksellisempiin ominaisuuksiin, käytä Av-tilaa (aukon esivalintaa) ja rajoita terävyysaluetta valitsemalla suuri himmenninaukko. Se, mikä lasketaan suureksi aukoksi, vaihtelee objektiivin mukaan – suuri aukko voi olla mitä tahansa välillä f/1,2– f/5,6.
Mukaansatempaavia tarinoita kuvin ja videoin – Canon

Glasseyes View, Hippiliikkeen loppu
Käyttöoikeudet – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


Laaja terävyysalue

Laajempi terävyysalue tuo kuvassa lähellä ja kaukana olevat elementit selkeämmin esiin. Tästä on hyötyä, kun kuvaan halutaan kohteen lisäksi myös sen ympäristöä.

 • Kun valitset valintakiekolla maisemakuvaustilan, kamera valitsee asetukset laajaa terävyysaluetta varten. Tällaisissa tilanteissa on hyötyä myös laajakulma- tai zoom-objektiivista.
 • Terävyysaluetta voi säätää myös aukon esivalintatilassa. Kun haluat laajan terävyysalueen, valitse pieni aukko, kuten f/11–f/32. Tällöin etualasta ja taustasta suurempi osa näkyy kuvassa terävänä.

Tarkennustilojen hyödyntäminen

Kuvaus on helpompaa, kun sijoitat ensin keskimmäisen tarkennuspisteen kohteen päälle ja painat laukaisimen puoliväliin niin, että kamera tarkentaa kohteeseen. Pidä laukaisin puoliksi painettuna ja sommittele näkymä sitten uudelleen. Tarkennus ja valonmittaus voidaan suorittaa erikseen. Lukitse tarkennus AF-ON-painikkeella sommittelun ajaksi ja suorita valonmittaus sitten laukaisimella.


Tarkennuspisteiden hyödyntäminen

EOS-kameroiden tarkennusjärjestelmässä on useita tarkennuspisteitä. Kamera valitsee sitä lähimpänä olevan kohteen ja tarkentaa siihen.

Luovia tiloja – ohjelmoitua kuvausta (P), valotusajan esivalintaa (Tv), aukon esivalintaa (Av) ja manuaalikuvausta (M) – käytettäessä voit valita tietyn tarkennuspisteen, mistä on myös hyötyä sommittelussa.


Mukaansatempaavia tarinoita kuvin ja videoin – Canon

M.L. Duong, Kutisee
Käyttöoikeudet – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Kapea terävyysalue laajakulmakuviin

Kapean terävyysalueen käyttö laajakulmakuvissa on haasteellista kokeneillekin kuvaajille. Siitä on kuitenkin hyötyä, jos haluat tarinaasi mukaan suuremman osan näkymästä.

Tiesitkö tämän?

Kuvien yhdistämistä panoraamakuviksi kutsutaan myös nimellä Brenizer-tekniikka. Tekniikka on saanut nimensä valokuvaaja Ryan Brenizerin mukaan. 

Laajakulma- vai teleobjektiivi?


Laajakulmaobjektiivit tuottavat ihmissilmän normaalia kuvakulmaa laajemman kuvakulman. Yksi laajakulmaobjektiivien tärkeimpiä ominaisuuksia on kuitenkin niiden laaja terävyysalue. Teleobjektiiveilla voidaan kuvata kaukana olevia kohteita niin, että ne näyttävät kuvassa suuremmilta. Usein ne myös erottuvat ympäristöstä kapean terävyysalueen vuoksi.

Useiden kuvien yhdistäminen

Ota teleobjektiivilla useita osittain limittäisiä kuvia käyttäen suurta aukkoa. Kuvaa koko näkymä osissa, jotka sitten yhdistät tähän tarkoitetulla ohjelmalla. Ohjelma luo yhdistetyn laajakulmakuvan, jonka kapea terävyysalue on saavutettu teleobjektiivilla.

Yksittäisten kuvien suunnittelu

Yksittäisten kuvien ottaminen edellyttää huolellista suunnittelua. Kuvien järjestystä kannattaa harkita etukäteen. Aloita näkymän yhdestä kulmasta ja mieti, kuinka monta pysty- ja vaakasuuntaista kuvaa haluat yhdistää lopulliseen kuvaan.

 • Kunkin kuvan tarkennusetäisyyden, valotuksen ja valkotasapainon on oltava olla samat. Koska terävyysalue on todella kapea, kohde kannattaa yleensä kuvata ensin. Näin varmistat, että kohteen tarkennus on kohdallaan, vaikka se liikkuisi myöhemmin.
 • Tarkenna pääkohteeseen ensin automaattitarkennuksen avulla ja aseta objektiivi sitten käsitarkennukselle. Tällöin kamera ei pääse muuttamaan tarkennusta kuvasta toiseen.
 • Käytä kameran manuaalikuvaustilaa (M) ja kiinteää ISO-asetusta, jotta kunkin kuvan valotus pysyy samana.
 • Määritä valkotasapaino esiasetuksen avulla. Vielä parempi on valita mukautettu valkotasapaino tai määrittää valkotasapaino kelvineinä. Tällöin kaikkien kuvien värit pysyvät samansävyisinä.

Kuvien käsittely ja optimointi  

 • Terävimmät tulokset saat, kun otat RAW-kuvia ja käsittelet ne Canon Digital Photo Professional -ohjelmalla. Kuvat kannattaa tallentaa JPEG-kuvina ennen niiden yhdistämistä.
 • Muista käyttää objektiivikohtaista korjaustoimintoa etenkin jokaisen kuvan reunojen valaistuksen ja vääristymien korjaukseen.
 • Kun kunkin kuvan objektiivista johtuvat virheet korjataan, yhdistämisohjelma pystyy luomaan niistä virheettömän ja todenmukaisen lopullisen kuvan.
 • Panoraamakuvien yhdistämiseen kuluu paljon aikaa, koska tietokoneella täytyy olla samaan aikaan auki monta kuvaa. Lopullisten kuvien tarkkuus on kuitenkin todella suuri, joten ne sopivat erinomaisesti tulostettaviksi PIXMA-tulostimella.

Oletko ottanut kuvan, joka kertoo kiehtovan tarinan? Jaa se! Lataa kuvat galleriaan.