Kuvausvinkit: Valotus

Mittaustavat

EOS-kameran valotusmittari mittaa objektiivin kautta saapuvan valon kirkkauden.

Sen jälkeen kamera asettaa – tai auttaa sinua valitsemaan – valotusajan, aukon arvon sekä ISO-herkkyyden. Useimmissa uusissa EOS-kameroissa on neljä mittaustapaa. Voit lukea niistä lisää kamerasi käyttöoppaasta. Alempana on kerrottu lisää näiden tapojen eroista.

Picture_Tutorial_p2Arvioiva mittaus: Hyvä yleiskäyttöinen mittaustapa. Kuva-alue jaetaan useisiin vyöhykkeisiin. Mittausanturit mittaavat kunkin alueen valon kirkkauden, jotta asetukset voidaan säätää näkymän tyypin mukaan.


Picture_Tutorial_p2_02Osa-alamittaus: Lukemat mitataan etsimen keskellä sijaitsevalta alueelta (6–10 prosenttia kameramallin mukaan). Tämä on kätevää, jos tausta on huomattavasti kirkkaampi kuin kohde esimerkiksi vastavalon vuoksi.

Picture_Tutorial_p2_04Pistemittaus: Mittauksessa käytetään määrättyä kohteen tai näkymän aluetta (1,5–4 prosenttia etsimestä kameramallin mukaan). Tätä käytetään samanlaisissa tilanteissa kuin osa-alamittausta, kun kohde täyttää vain pienen alueen kuvasta.Picture_Tutorial_p2_03Keskustapainotteinen keskiarvo:
Kamera painottaa mittauksessa etsimen keskiosaa ja laskee sitten keskiarvon koko näkymälle.

Kuvaus näytöllä tuo erot esiin
Digitaalikuvauksessa näet ottamasi kuvan muutamassa sekunnissa valotuksen jälkeen. Kun kuvaat näytöllä, voit tarkistaa jo ennen kuvan ottamista, miltä kuva näyttää.

Kun painat Info-painiketta näytöllä kuvauksen aikana, histogrammi tulee esiin ja voit tarkistaa valotuksen. Tavoitteena on pitää histogrammin viivat kaavion reunojen sisäpuolella. Jos viivat ulottuvat reunan yli vasemmalla, varjoisten alueiden yksityiskohtia menetetään. Jos viivat ulottuvat reunan yli oikealla, kirkkaiden alueiden yksityiskohtia menetetään.

Picture_Tutorial_p2_05
Kiilaukonkorento, © Miles Bostock 2012, Canon EOS 550D

1  2   3  4  5