Kuvausvinkit: Tutustu kameraasi

Valotuksen korjaus

Arvioiva mittaus toimii useimmiten hyvin. Tässä mittaustavassa kamera kuitenkin arvioi vain kuvattavan näkymän valoisuutta, eikä se aina tunnista kuvan pääkohdetta. Arvioiva mittaus ei myöskään sovellu luovaan kuvaukseen.

Picture_Tutorial_img3
Joissakin tilanteissa saat parempia kuvia ohittamalla kameran ehdottamat valotusasetukset. Valotuksen korjauksen avulla voit lisätä tai vähentää kameran määrittämää valotusta kahden, kolmen tai viiden askelen verran kamerasta riippuen.

Valotuksen korjaus muuttaa valotusaikaa tai aukkoa (joissakin tilanteissa molempia) kameran kuvausohjelman mukaan.

Tarvittavan korjauksen määrän opit kokemuksen myötä. Jos et ole varma asetuksista, voit käyttää EOS-kamerasi automaattivalotuksen haarukointia (AEB). Toiminto ottaa kolme kuvaa nopeasti peräkkäin eri valotusasetuksilla, minkä jälkeen voit valita haluamaasi lopputulosta vastaavan kuvan.

Valotuksen lukitus (AEL)
Normaalisti kamera mittaa valotuksen erikseen jokaista kuvaa varten. Joissakin tilanteissa saatat kuitenkin haluta lukita valotuksen siten, ettei se muutu, kun liikutat kameraa. Voit lukita valotuksen painamalla ensin laukaisimen puoliväliin ja painamalla sitten tähtipainiketta (*). Etsimeen tai tietonäyttöön ilmestyy *-merkki.

Jos otat esimerkiksi muotokuvaa, siirrä kamera lähelle kohdetta, mittaa valotus kasvoista ja lukitse valotus. Siirrä tämän jälkeen kamera kauemmas, ota tausta mukaan kuvaan ja sommittele halutessasi kuva esimerkiksi siten, että kasvot ovat sivussa kuvan keskipisteestä. Niin kauan kuin * on näkyvissä, kasvoista mitattua arvoa käytetään valotuksen määrittämiseen.

1  2  3  4

spacer
					image
Tutorials
Tutustu kameraasi
Kesäisen valon kuvaaminen
Kuvan sommittelu
Videokuvaus
Veden kuvaaminen
Maisemakuvaus
Mustavalkokuvaus
Toimintakuvaus