Kuvausvinkit: Tutustu kameraasi

Valotuksen korjaus

Joskus valaistusolosuhteet voivat hämätä kameran mittausjärjestelmää, ja kuvista tulee ali- tai ylivalottuneita.

Picture_Tutorial_img3
Joissakin tilanteissa saat parempia kuvia ohittamalla kameran ehdottamat valotusasetukset. Valotuksen korjauksen avulla voit lisätä tai vähentää kameran määrittämää valotusta enintään kahden askelen verran.

Valotuksen korjaus muuttaa valotusaikaa tai aukkoa (joissakin tilanteissa molempia) kameran kuvausohjelman mukaan.

Tarvittavan korjauksen määrän opit kokemuksen myötä.

Valotuksen lukitus (AEL)
Normaalisti kamera mittaa valotuksen erikseen jokaista kuvaa varten. Joissakin tilanteissa saatat kuitenkin haluta lukita valotuksen siten, ettei se muutu, kun liikutat kameraa.

Jos otat esimerkiksi muotokuvaa, siirrä kamera lähelle kohdetta, mittaa valotus kasvoista ja lukitse valotus. Siirrä tämän jälkeen kamera kauemmas, ota tausta mukaan kuvaan ja sommittele halutessasi kuva esimerkiksi siten, että kasvot ovat sivussa kuvan keskipisteestä. Niin kauan kuin * tai AEL on näkyvissä kameran nestekidenäytöllä, kasvoista mitattua arvoa käytetään valotuksen määrittämiseen.

Katso lisätietoja valotuksen lukituksen (AEL) asettamisesta kamerasi käyttöoppaasta.

1  2  3  4

spacer
					image
Tutorials
Tutustu kameraasi
Kesäisen valon kuvaaminen
Kuvan sommittelu
Videokuvaus
Veden kuvaaminen
Maisemakuvaus
Mustavalkokuvaus
Toimintakuvaus