Kuvausvinkit: Tutustu kameraasi

Mittaustavat

Kamerassasi on valotusmittari, joka mittaa objektiivin läpi kulkevan valon kirkkauden.

Picture_Tutorial_img2_DSC
Kamera määrittää valotusajan ja aukon mitatun arvon perusteella. Mittaustapoja on useita erilaisia.

Arvioiva mittaus mittaa arvoja useasta pisteestä koko kuva-alalta. Kamera analysoi mittaustulokset ja pyrkii tunnistamaan mahdolliset epätavalliset valaistusolosuhteet. Jos esimerkiksi valo on kirkasta kuva-alan keskellä, mutta tummaa alueen reunoilla, kuvattava voi olla valaistu kohdevalolla. Kamera säätää tällöin valotuksen sen mukaisesti. Arvioiva mittaus on useimmissa tapauksissa hyvä valinta.

Keskustapainotteinen keskiarvonmittaus mittaa myös arvoja koko kuva-alalta, mutta painottaa keskustasta mitattuja arvoja. Tämä mittaustapa sopii hyvin maisemakuvaukseen.

Pistemittaus mittaa arvoja vain kuva-alan keskeltä (pistemittauskehys). Pistemittausta kannattaa käyttää silloin, kun halutaan mitata oikea valotus jostakin tietystä kohteen kohdasta – esimerkiksi kasvoista muotokuvauksessa.

1  2  3  4

spacer
					image
Tutorials
Tutustu kameraasi
Kesäisen valon kuvaaminen
Kuvan sommittelu
Videokuvaus
Veden kuvaaminen
Maisemakuvaus
Mustavalkokuvaus
Toimintakuvaus