Ehdot Ja Yksityisyydensuojaohjelma

OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNENKUIN SIIRRYT "YOU CONNECT SERVICES"-PALVELUUN. SIIRTYMÄLLÄ "YOU CONNECT SERVICES"-PALVELUUN" SITOUDUT NÄIHIN EHTOIHIN.

1. "You Connect Services"

"You Connect Services -palvelu" koostuu useista henkilökohtaisista online- ja offline-palveluista, jotka on linkitetty erilliseen asiakastiliin. Henkilökohtaisille internetsivuille pääsee joko erikseen tai You Connect Services -palvelun kautta, kuitenkin aina käyttämällä asiakastiliä. Sekä portaaliin että henkilökohtaisiin online- ja offline-palveluun siirtyminen vaatii rekisteröitymisen, mutta palveluun kuuluu myös sellaisia sivustoja, joille pääseminen ei vaadi rekisteröitymistä.

You Connect Services -palvelun kautta saat tietoa Canonin tuotteista, voit ostaa joitakin Canonin tuotteita ja pääset palveluun, joita Canon tai kolmannet osapuolet tarjoavat Canonin toimeksiannosta. Canon pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa, lisätä ja muokata tuotteita ja palveluita halutessaan. On syytä huomata, että tuotteet ja palvelut voivat vaihdella maasta toiseen ja että samoja tuotteita ja palveluita ei välttämättä ole tarjolla joka maassa. Lisäksi on syytä huomata, että tiettyihin Canonin tuotteisiin kuuluvien palvelujen saatavuus riippuu asuinpaikastasi.

2. Hyväksyminen

Canon Europa N.V. ("Canon") tarjoaa sinulle You Connect Services -palvelun seuraavin ehdoin ("Ehdot"). Sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja joka kerta, kun siirryt You Connect Services -palveluun ja/tai käytät henkilökohtaisia online- tai offline-palveluja. Canon voi päivittää näitä Ehtoja. Siinä tapauksessa Canon ilmoittaa sinulle päivitetyistä Ehdoista ja niiden sisällöstä ja antaa sinulle mahdollisuuden valitaja vahvistaa tietyn aikavälin kuluessa, että hyväksyt päivitetyt Ehdot. On syytä huomata, että jos et hyväksy päivitettyjä Ehtoja, rekisteröitymisesi peruutetaan, etkä enää pääse You Connect -palveluun, johon pääsemiseksi tulee olla rekisteröitynyt.

3. Käyttö

You Connect Services -palveluni sekä sen tukipalvelut tarjotaan sinulle ilmaiseksi henkilökohtaiseen käyttöön. Vastaat kuitenkin kaikista sinulle You Connect Services -palvelun käytöstä aiheutuvista kuluista.

CANON iMAGE GATEWAY -palvelujen käyttö edellyttää seuraavien lisäehtojen hyväksymistä: http://www.cig.canon-europe.com/ce/fi_FI/tandc.html

Canon pidättää itsellään täyden oikeuden hyväksyä You Connect Services -palveluun rekisteröitynyt hakija tai hylätä, ilman perusteetonta syrjintää, You Connect Services -palveluun rekisteröitynyt hakija, jota ei pidä sopivana. Joka tapauksessa, lapset (alle 18 -vuotiaat) eivät voi rekisteröityä You Connect Services -palveluun. Kun rekisteröitymisesi You Connect Services -palveluun hyväksytään, sinulle lähetetään sähköpostitse salasana, jonka voit muuttaa. Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoite, jonka olet merkinnyt rekisteröintilomakkeeseen. Olet vastuussa salasanan ja käyttäjätunnuksen salassapidosta ja täysin vastuussa kaikista toimista, joita salasanasi ja käyttäjätunnuksesi avulla tehdään.

Samalla kun Canon pyrkii varmistamaan, että You Connect Services -palvelu on jatkuvasti käytettävissä, että You Connect Services -palvelun sisältämä ja palveluun liittyvä tieto on oikeaa, ja että tarjottavat palvelut suoritetaan kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella, Canon ei ota vastuuta You Connect Services -palvelun käytettävyydestä tai siitä, etteivät sivut ole käytettävissä taikka You Connect Services -palvelussa käytettävissä olevan taikka You Connect Services -palvelun kautta lähetetyn tai You Connect Services -palveluun liittyvän tiedon oikeellisuudesta. Canon voi milloin tahansa täysin oman harkintansa mukaisesti ja siitä ilmoittamatta peruuttaa salasanasi ja käyttäjätunnuksesi käyttöoikeuden. Canon pidättää oikeuden milloin tahansa siitä ilmoittamatta muuttaa, muokata tai lopettaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, You Connect Services -palvelu. Canon pidättää oikeuden olla vastaamatta tiedusteluihin ja olla tarjoamatta You Connect Services -palveluun liittyviä tukipalveluja.

Siinä tapauksessa, että missä tahansa muodossa oleva digitaalinen aineisto, jonka olet lisännyt You Connect Services -palveluun ("Aineisto"), vaikuttaa You Connect Services -palveluun, Canon tulee pyytämään sinua muokkaamaan tai poistamaan sellainen Aineisto. Siinä tapauksessa, ettet voi noudattaa käskyä, Canon voi poistaa tai muokata Aineistoa. Mikäli Aineisto tai sen osa, tietokonevirusten vuoksi tai muusta teknistä tuhoa aiheuttavasta syystä, häiritsee You Connect Services -palvelua tai muuten aiheuttaa teknisiä vaikeuksia You Connect Services -palvelun toiminnalle, Canon pidättää oikeuden poistaa sellainen aineisto You Connect Services -palvelusta ilman suostumustasi. Tällaisessa tapauksessa Canon ei ole vastuussa sinulle poistamisesta tai muokkauksesta aiheutuvasta menetyksestä, kulusta tai vahingosta.

On syytä huomata, että mitään muuta Canonille You Connect Services -palvelun kautta lähetettyä tietoa tai aineistoa paitsi sinun henkilötietojasi, ei pidetä luottamuksellisena Canonin yksityisyydensuojaohjelman mukaisesti. Lähettämällä Canonille mitä tahansa tietoa tai aineistoa annat Canonille rajoittamattoman, peruuttamattoman oikeuden käyttää, toistaa, esittää, suorittaa, muokata, lähettää ja jakaa mainittua aineistoa ja tietoa, ja sitoudut myös siihen, että Canonilla on täysi oikeus käyttää hyväkseen kaikkia ideoita, periaatteita, tietotaitoa tai tekniikka, jotka olet lähettänyt meilleYou Connect Services -palvelun sinulle tarjoamista varten. Mitä tulee henkilötietoihisi, Canonilla on oikeus käyttää niitä vain 8. kohdassa kuvatun Canonin Yksityisyydensuojaohjelman mukaisesti ja vain rekisteröintilomakkeessa olevassa asiaa koskevassa kohdassa kuvattuun tarkoitukseen, jonka olet rekisteröintilomakkeella hyväksynyt.

Sitoudut olemaan tallentamatta You Connect Services -palveluun aineistoa, joka on tai jota voitaisiin kohtuudella pitää: (i) virheellisenä; (ii) loukkaavana, herjaavana, siveettömänä, hyökkäävänä, hyväksikäyttönä, rasistisena, syrjivänä tai uskontoa pilkkaavana; (iii) luottamuksellisen tiedon salassapitovelvollisuutta, yksityisyyden suojaa tai yrityssalaisuuden salassapitovelvollisuutta rikkovana; (iv) kolmannen osapuolen omistusoikeutta loukkaavana tai muuta sellaista oikeutta loukkaavana, johon sinulla ei ole tarvittavaa lupaa tai suostumusta; (v) muutoin lakia rikkovana.

Sitoudut myös siihen, ettet lisää You Connect Services -palveluun mitään aineistoa, jonka lisäämistä voitaisiin kohtuudella pitää rikoksena tai jonka voitaisiin kohtuudella katsoa antavan aihetta vahingonkorvausvastuulle tai olevan jonkun maan lakien tai toimivaltaisten viranomaisten määräysten vastaista, loukata kolmannen osapuolen missä tahansa maailmassa täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia tai jota voitaisiin kohtuudella pitää edellä mainitunlaista käytöstä rohkaisevana.

Canon pidättää oikeuden poistaa You Connect Services -palveluista aineiston, mikäli sen on kohtuullista epäillä, että aineisto on kiellettyä näiden Ehtojen 3. kohdan perusteella tai muutoin epäasiallista. Riippumatta edellä mainitusta, hyväksyt sen, että Canonilla ei ole mahdollisuutta valvoa You Connect Services -palvelun sellaista sisältöä, jota muut käyttäjät ovat sivustoille lisänneet sekä sen, että Canon ei pyri ohjaamaan You Connect Services -palvelun sisältöä, varmistamaan sen oikeellisuutta, sopivuutta tai näiden Ehtojen periaatteiden mukaisuutta.

Et saa linkittää You Connect Services -palveluun siveettömiä tai sopimattomia sivustoja ja sinun täytyy välittömästi poistaa linkki, jos Canon niin pyytää.

Sitoudut vastaamaan Canonia ja Canon-konserniin kuuluvaa yhtiötä kohtaan mistä tahansa kanteesta, vaatimuksesta, menetyksestä tai vahingosta, josta joku kärsii näiden Ehtojen 3. kohdan rikkomisen seurauksena.

Siinä tapauksessa, että rikot näiden Ehtojen mukaista velvollisuutta, Canon voi harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta peruuttaa jäsenyytesi You Connect Services -palveluun ja/tai estää pääsyn You Connect Services -palveluun.

Voit, milloin tahansa, peruuttaa rekisteröitymisesi You Connect Services -palveluun You Connect Services -palveluun kuuluvan rekisteröinnin peruuttamisprosessin mukaisesti.

Peruuttaminen tai rekisteröinnin peruuttaminen ei kuitenkaan millään tavalla vaikuta velvoitteisiin, joita sinulle on saattanut syntyä näiden Ehtojen perusteella ennen rekisteröinnin peruuttamista.

4. Canonin tuotteiden ostaminen

Canon saattaa tehdä mahdolliseksi Canonin tuotteiden ostamisen You Connect Services -palvelun kautta, Canonin internetsivujen tai kolmannen osapuolen internetsivujen kautta, kolmas osapuoli on saanut Canonilta toimeksiannon tarjota palveluja asiakkaillemme. Kun sellainen kauppa on tehty You Connect Services -palveluun linkitetyn kolmannen osapuolen internetsivujen kautta, sinut ohjataan uudelleen sellaisen kolmannen osapuolen internetsivuille ja tähän kauppaan sovellettavat säännöt saattavat olla eri säännöt kuin tässä kohdassa ilmoitetut säännöt ja ne ilmoitetaan edellä mainituilla toisilla internetsivuilla. Sitoudut siihen, että Canonilla ei ole mitään vastuuta kolmannen osapuolen internetsivustojen kautta tehdystä ostosta, mukaan lukien toimitukseen, menettelyyn ja maksuun.

5. Palveluiden Ostaminen

Osa You Connect Services -palvelun kautta saatavilla olevista palveluista saattaa olla maksullisia. Tällaisessa tapauksessa 4. kohdassa kuvatut maksuehdot soveltuvat myös edellä mainittujen palvelujen ostamiseen.

6. Kolmannet osapuolet ja alihankinta

Kolmannet osapuolet, muut kuin Canon, saattavat olla osallisina tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen, eivät kuitenkaan rahaliikenteeseen. Tällaisessa tapauksessa sinut ohjataan tällaisen kolmannen henkilön internetsivulle, eikä Canon ole millään tavalla vastuussa edellä mainitun internetsivuston sisällöstä eikä sopimussuhteesta, jonka mahdollisesti solmit kolmannen osapuolen kanssa edellä mainittujen internetsivujen kautta. Sen vuoksi, mikä tahansa riita, joka mahdollisesti syntyy tässä suhteessa, selvitetään sinun ja kolmannen osapuolen välillä.

Canon voi käyttää ketä tahansa valitsemaansa alihankkijaa kaikissa tai osassa toimia, jotka liittyvät You Connect Services -palveluun.

7. Vastuuperiaate

Palveluita, jotka annetaan sinun käytettäväksesi You Connect Services -palvelun kautta, käytetään omalla riskillä ja vastuulla, ja sinä vastaat omalla kustannuksellasi kaikista kuluista, vaatimuksista, menetyksistä, vahingoista tai päätöksistä, joita kolmas osapuoli palveluiden käyttöön liittyen mahdollisesti esittää sinua vastaan ja joista olet vastuussa. Tämä periaate soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa pyydät kulujen, vaatimusten, menetysten, vahinkojen tai päätösten korvaamista kolmannelta osapuolelta tai aiot ryhtyä oikeudellisiin toimiin tai tehdä vaatimuksen kolmatta osapuolta kohtaan.

8. Henkilötietosi

Kun rekisteröidyt You Connect Services -palveluun, sitoudut antamaan Canonille rekisterilomakkeessa pyydettyä oikeaa tietoa. Halutessasi tietää lisää henkilötietojen käytöstä ja siirtämisestä, ole hyvä ja lue alla oleva YKSITYISYYDENSUOJAOHJELMA.

YKSITYISYYDENSUOJAOHJELMA

8.1 Canon tai 8. kohdan tarkoitukseen myös Canon-konsernin Euroopassa sijaitsevat yhtiöt käyttävät You Connect Services -palveluun lisättyjä tai sähköpostikirjeenvaihdon kautta saatuja henkilötietojasi pyytämiesi palvelujen tarjoamiseen. Rekisteröitymällä You Connect Services -palveluun tai klikkaamalla tiettyä ruutua, kun siirryt You Connect Services -palvelun online -palveluun, jotka eivät edellytä rekisteröintiä, mutta jonka kautta annat henkilötietosi, valtuutat Canonin tai Canon-konserniin kuuluvan yhtiön käyttämän henkilötietojasi rekisteröintilomakkeessa kuvatulla tavalla.

8.2 Canon tai Canon-konsernin Euroopassa sijaitsevat yhtiöt saattavat käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja ilmoittaa sinulle muista tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Rekisteröintilomakkeessa on kohta, johon voit merkitä, haluatko saada tällaista tietoa vai et.

8.3 Henkilötietosi saatetaan antaa toisille Canon-konsernin Euroopassa sijaitseville yhtiöille edellä kuvattuihin tarkoituksiin, konsernin hallinnointitarkoituksiin sekä liitännäisten internetsivujen tarjoamista varten tai jotta muita sivustoja tai tietoja voidaan tarjota sinulle mukaan lukien You Connect Services -palvelu. Tämä saattaa sisältää henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, missä tapauksessa sinua pyydetään antamaan valtuutus siirtoa varten klikkaamalla tiettyä ruutua You Connect Services -palveluissa. Canon pyrkii varmistamaan, että tarvittavat toimenpiteet tietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvallisuuden säilymiseksi tehdään.

8.4 Henkilökohtaisista tiedoistasi annetaan kolmannelle osapuolelle, jonka avulla aiot ostaa Canonin tuotteita 4. kohdan mukaisesti, ne tiedot, jotka kolmas osapuoli tarvitsee voidakseen täyttää velvollisuutensa tässä suhteessa.

8.5 Sitoudumme suojaamaan yksityisyyttäsi. Henkilötietojasi säilytetään suojatussa tietokoneessa ja manuaalisissa tiedostoissa eikä niitä käsitellä muussa kuin tässä Yksityisyydensuojaohjelmassa ilmoitetussa tarkoituksessa. Canonin palvelin säilyttää tiedon siten, että vain valtuutettu henkilökunta pystyy saamaan sen tietoonsa, tieto on internetissä palomuurin suojaamana eikä tieto ole yleisön saatavilla. Mikäli käytetään kolmannen osapuolen palvelinta, samat turvallisuustoimenpiteet suojaavat tietoa.

8.6 Tiedonkeruujärjestelmä, joka tunnetaan nimellä cookie, tallennetaan tietokoneellesi, jotta se rekisteröi numeron, joka mahdollistaa sen, että järjestelmä tunnistaa senhetkisen yhteytesi You Connect Services -palveluun. Cookie ei tallenna mitään henkilökohtaista tietoa eikä pysty lukemaan kovalevylläsi olevia tiedostoja. Voit kieltää cookien käytön asettamalla tietokoneesi selaimen siten, että se estää cookien käytön tai ilmoittaa sinua ennen kuin hyväksyy cookien. On syytä huomata, että mikäli et hyväksy cookieta, on mahdollista, ettemme voi tarjota sinulle palveluja.

8.7 Sinulla on oikeus päästä käsiksi, korjata tai päivittää tietojasi siirtymällä profiiliisi tietyn linkin kautta. Poistaaksesi tietoja sinun tulee lähettää pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: new.media@canon-europe.com

8.8 Jos olet rekisteröitynyt You Connect Services -palveluun, säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen You Connect Services -palvelun tarjoamista varten ja siinä tarkoituksessa, johon olet antanut meille luvan käyttää henkilötietojasi rekisteröintilomakkeessa olevassa tietyssä kohdassa, mikäli et pyydä meitä poistamaan tietojasi edellisen kohdan mukaisesti. Jos et ole rekisteröitynyt You Connect Services -palveluun mutta olet antanut henkilötietoja siirtyessäsi online- tai offline- palveluun, säilytämme henkilötietosi vain siihen asti kuin on tarpeen edellä mainittujen palvelujen tarjoamista varten.

8.9 Canon voi muuttaa tätä Yksityisyydensuojaohjelmaa. Siinä tapauksessa Canon ilmoittaa sinulle päivitetystä Yksityisyydensuojaohjelmasta ja sen sisällöstä ja antaa sinulle mahdollisuuden valita ja vahvistaa tietyn aikavälin kuluessa, että hyväksyt päivitetyn Yksityisyydensuojaohjelman. On syytä huomata, että jos et hyväksy päivitettyä Yksityisyydensuojaohjelmaa, rekisteröitymisesi peruutetaan, etkä enää pääse You Connect -palveluun, johon pääsemiseksi tulee olla rekisteröitynyt.

9. Vastuunrajoitus

Canon rajoittaa, siinä määrin kuin se lain mukaan on mahdollista, vastuutaan, joka voi seurata varauksista, takuista, takauksista tai muista ehdoista, jotka liittyvät You Connect Services -palvelun kautta tilattavien palveluiden tai suunniteltujen palvelujen tarjoamiseen, tarjoamisen laiminlyöntiin tai myöhästymiseen. Canon rajoittaa, siinä määrin kuin se lain mukaan on mahdollista, vastuutaan, joka voi seurata varauksista, takuista, takauksista tai muista ehdoista, jotka liittyvät You Connect Services -palveluun, tai mihin tahansa You Connect Services -palveluun liittyvään sähköpostikirjeenvaihtoon tai siihen, että palvelu olisi virheetöntä, kaikenkattavaa tai ajan tasaista siten, että sillä voi olla vaikutusta sinun ja Canonin välillä, tämä ei kuitenkaan koske 9. kohtaa, tai joka muuten tulisi lain tai oikeuskäytännön perusteella tai muutoin tulisi osaksi näitä Ehtoja tai muuta liitännäistä sopimusta. Sitoudut siihen, että käytät You Connect Services -palvelua omalla riskilläsi ja hyväksyt sen, että Canon ei takaa, että You Connect Services -palvelu tai You Connect Services -palvelua koskeva sähköpostikirjeenvaihto tai muu saatavissa oleva palvelu vastaisi vaatimuksiasi tai että You Connect Services -palvelu olisivat keskeytymättömiä tai virheettömiä. You Connect Services -palvelun kautta saatava tieto tai palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" eikä Canon anna minkäänlaista takuuta tai ota vastuuta, ilmaistuna eikä myöskään konkludenttisesti, You Connect Services -palvelun sisällöstä tai You Connect Services -palveluun sisältyvästä tai sen kautta saatavilla olevasta palvelusta. Canon pidättää oikeuden oman harkintansa mukaisesti muuttaa tai poistaa You Connect Services -palveluun kuuluvaa sivustojen sisältöä tai palvelua.

10. Vastuu

Canon ja Canon-konserniin kuuluvat yhtiöt ja niiden toimihenkilöt, esimiehet, työntekijät, osakkeenomistajat tai edustajat rajoittavat siinä määrin kuin se lain mukaan on mahdollista, kaiken vastuunsa ja velvollisuutensa liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvista tai siihen liittyvistä minkä lajisista tai laatuisista vahingoista tahansa, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle voi aiheutua (mukaan lukien välittömät, välilliset tai rangaistusluontoiset vahingot tai vahingonkorvaukset tai mitkä tahansa ansion-, tulon-, goodwillin, aineiston-, sopimussuhteen menetykset tai taloudelliset menetykset, vahingot tai vahingonkorvaukset), riippumatta siitä, onko se syntynyt rikoksen tai rikkomuksen seurauksena (mukaan lukien tuottamukselliset teot), sopimuksen tai muuten You Connect Services -palvelun tai sen käyttämisen seurauksena, tai You Connect Services -palvelun käytön estymisestä johtuen tai sen käyttämisen tuloksena. Sama pätee, jos vahinko johtuu You Connect Services -palvelua koskevasta sähköpostikirjeenvaihdosta tai tarjotusta palvelusta, You Connect Services -palveluun linkitetystä internetsivusta tai internetsivustolla olevasta aineistosta, mukaan lukien, menetys tai vahinko, joka johtuu viruksesta, joka voi aiheuttaa teknistä tuhoa tietokoneellesi, tietokoneohjelmillesi, aineistoillesi tai muulle omaisuudellesi, ja virus johtuu sisäänkirjautumisesta You Connect Services -palveluun, sen käytöstä tai selaamisesta tai siitä, että olet imuroinut aineistoa You Connect Services -palvelusta tai joistain internetsivustoista, joka on linkitetty You Connect Services -palveluun. Tämä ei vähennä sinun lainmukaisia oikeuksiasi.

Nämä Ehdot eivät rajoita Canonin vastuuta: (i) kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu Canonin tuottamuksesta; (ii) petoksesta; tai (iii) sellaisesta vastuusta, jota ei minkään sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.

11.Tavaramerkki

Sinulla ei ole oikeutta esittää tai käyttää Canonin tai Canon-konsernin tavaramerkkejä tai logoja ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12. Erinäisiä säännöksiä

Yllä mainittujen ehtojen tulkintaan, pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sovelletaan Alankomaiden lakia. Canon ja sinä hyväksytte Amsterdamin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan.

Sinulla ei ole oikeutta siirtää jäsenyyttäsi You Connect Services -palveluun eikä muita You Connect Services -palveluun liittyviä oikeuksia ilman Canonin etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta.

Vaikka Canon jättäisi saattamatta voimaan tai käyttämättä jonkun näiden ehtojen antamaa oikeutta tai määräystä, se ei johda oikeuden tai määräyksen raukeamiseen eikä millään tavalla vaikuta Canonin myöhempään oikeuteen käyttää tai saattaa voimaan kyseessä olevaa oikeutta tai määräystä.

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että joku määräys näissä Ehdoissa on pätemätön, asianosaiset sopivat, että tämä ei vaikuta muiden määräysten tai oikeuksien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sopimusmääräysten ja niiden luomien oikeuksien voimassaolo jatkuu rajoituksetta lukuun ottamatta sitä määräystä tai sen osaa, jonka tuomioistuin on katsonut pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

13. Yksityiskohtaiset tiedot Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Alankomaat
Puh. 0031 20 545 8545
Telekopio 0031 20 545 8222
REKISTERöITY AMSTERDAMIN KAUPPAKAMARIIN
Rekisterinumero: 3166721ALV nro: NL005916343B01
Sähköpostiosoite: new.media@canon-europe.com

14. Tekijänoikeus

Copyright (c) Canon Europa N.V. 2002-2013. Kaikki oikeudet varataan. Kaikenlainen You Connect Services -palvelun sivustoilla tai palvelun tukemilla sivustoilla olevien aineistojen tai tiedostojen kopiointi, levittäminen, julkaiseminen tai muokkaaminen on ankarasti kiellettyä ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.