Leikittele tarkennuksella

Leikittele tarkennuksella

Leikittele tarkennuksella

Leikittele tarkennuksella

Leikittele tarkennuksella

Uusi EOS 1200D, Opas 3: Erilaisia tarkennustapoja

Tässä oppaassa käsitellään keinoja käyttää tarkennusta entistä paremmin. Jotkin kuvasi saattavat näyttää sumeilta tai epätarkoilta. Tavallisesti onnistunut kuva on terävä, eli sen reunat ovat tarkat ja selkeät ja yksityiskohdat erottuvat selvästi.

Kuvan sumeuteen on kaksi pääsyytä, joita käsitellään seuraavassa tarkemmin. Ensimmäinen syy on, että kamera ei tarkenna oikein tai tarkentaa väärään kohteeseen.

Sovelluksen lataaminen

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Tutustu valokuvaukseen digitaalisella järjestelmäkameralla ja opi käyttämään kamerasi ominaisuuksia entistä paremmin.

Punaiset pisteet tarkennuksessa

Aina kun painat laukaisimen puoliväliin, etsimessä näkyy vähintään yksi punainen piste ja objektiivi saattaa pyöriä hieman tarkentaessaan kuvaa.

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Tässä kuvassa kamera on tarkentanut kuvauskohteen edessä olevaan kohteeseen, minkä vuoksi kasvot eivät näy terävinä. Tämän olisi voinut välttää siirtämällä tarkennuspistettä.

Punaiset tarkennuspisteet osoittavat, mille kuvan alueille kamera tarkentaa. On mahdollista, että punaisten neliöiden ulkopuolelle jäävät alueet eivät ole teräviä (terävyysalueen takia). Siksi on tärkeää, että kamera tarkentaa juuri haluamaasi kohteeseen. Kaikissa oppaassa 2 (Opi tuntemaan kamerasi) mainituissa peruskuvaustiloissa (vihreä neliö, kuvaustilat, luova automatiikka) kamera valitsee tarkennuskohteen. Tämä kohde ei välttämättä ole se, johon halusit tarkentaa. Tällöin kuva ei tarkennu oikein valitsemaasi kuvauskohteeseen.

Kameran tarkentamisen väärään kohteeseen voi estää valitsemalla kuvaustilan valitsimesta jonkin luovan kuvaustilan. Jos et ole käyttänyt näitä asetuksia, aloita valitsemalla P (Ohjelmoitu). Tässä tilassa kamera tekee edelleen suurimman osan työstä, mutta sinä voit vaikuttaa asetuksiin hieman enemmän.

Ennen kuin jatkat, ota käyttöön automaattinen ISO-herkkyys. Voit tehdä tämän painamalla kameran takaosassa sijaitsevaa ISO-painiketta ja kääntämällä laukaisimen vieressä olevan valintakiekon Auto-tilaan. Nyt kamerassasi on oikeat asetukset, joten voit alkaa opetella tarkennuksen saloja.

Tarkennuksen valinta

Kun katsot kohdetta etsimen läpi ja painat laukaisimen puoliväliin, kuvan keskelle ilmestyy punainen tarkennuspiste. Voit vaihtaa sen paikkaa ja tarkentaa kuvan sen avulla. Paina tarkennuspisteen valintapainiketta (1) ja siirrä punaista pistettä etsimessä nuolipainikkeilla (2). Valitse lähinnä kohdetta oleva kohta, tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin ja ota sitten kuva painamalla laukaisin pohjaan. (Katso kohta Tarkennuskeinoja.)

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Jos käytössä olisi ollut automaattitila, kamera olisi tarkentanut etualalla näkyviin puihin. Tarkennusta säätämällä kuvaaja on onnistunut tarkentamaan rakennukseen. (Katso kohta Tarkennustavat.)

Kuten oppaassa 1 (Sommittelu) kerrottiin, kuvasta saa kiinnostavamman, kun kohdetta ei sijoita kuvan keskelle. Tätä tarkennustapaa käyttämällä kameran voi ohjata tarkentamaan lähellä kuvan reunaa olevaan pisteeseen, joka on sommittelun kannalta keskikohtaa kiinnostavampi.

Kamerasi tarvitsee kuitenkin myös valoa, jotta tarkennus onnistuisi. Jos tarkennus ei tahdo onnistua, lisää valaistusta, jotta kamera havaitsee kohteen paremmin, ja tarkenna keskipisteeseen. Myöhemmissä oppaissa käsitellään tarkemmin kuvaamista heikossa valaistuksessa.

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Koska keskitarkennuspiste oli käytössä, kamera tarkensi ihmisiin heikosta valaistuksesta huolimatta.

Liikkeen hallinta

Kuvasta voi tulla sumea myös, jos kohde tai valokuvaaja liikkuu äkisti kuvaa otettaessa. Automaattitilassa kamera määrittää sopivan valotusajan olosuhteiden ja kuvauskohteen mukaan. Jos valotusaika on liian pitkä ja kohde tai kamera liikkuu, kamera tallentaa liikkeen. Tällöin kuvasta tulee sumea ja juovainen. (Katso kohta Mitä valotusaika tarkoittaa?)

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Yllä olevassa kuvassa valotusaika on ollut liian pitkä ja kamera on tallentanut liikkeen, joka näkyy sumeutena.

Erilaisia tarkennustapoja – Canon

Tässä kuvassa on käytetty hyvin lyhyttä valotusaikaa (alle 1/1000 sekuntia), jotta kivet on saatu kuvattua ilmassa.

Voit havaita tämän itsekin. Käännä kuvaustilan valitsin asentoon P ja paina laukaisin puoliväliin. Käännä päävalintakiekkoa ja katso etsimen näyttöä. Vasemmalla näkyy valotusaika. Aseta sen arvoksi noin 10. Nyt valotusaika on 1/10 sekuntia. Se kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta valokuvauksessa se on itse asiassa melko pitkä aika. Ota valokuva liikuttaen samalla kameraa. Lyhennä tai pidennä valotusaikaa, kokeile uudelleen ja katso, miten muutos vaikuttaa kuvaan.

Olet ehkä jo huomannut, että jos ymmärrät kamerasi toimintaa (vaikka vain vähänkin), pystyt ottamaan paljon parempia kuvia. Hyvä tapa harjoitella on lähteä varta vasten kokeilemaan eri tekniikoita. Tärkeissä tilanteissa voit edelleen vaihtaa asetukseksi jonkin tutun kuvaustilan, kunnes kameran hallinta sujuu sinulta luonnostaan.

Mitä terävyysalue tarkoittaa?

Terävyysalue on alue, jolla olevat kohteet näkyvät kuvassa hyväksyttävän terävinä. Se rajautuu kuvassa etummaisena ja kauimmaisena oleviin terävinä näkyviin kohteisiin. Terävyysalue määräytyy käytetyn aukon arvon mukaan. Mitä suurempaa aukkoa käytetään, sitä kapeampi terävyysalue on ja sitä enemmän tausta sumentuu.

Tarkennuskeinoja

Voit muuttaa kuvan lisäasetuksia missä tahansa kuvaustilassa. Q-painikkeella ja pikavalintanäppäimillä voit muuttaa kuvan tunnelma-asetuksia ja valaistus- tai aiheen tyyppi -asetuksia.

Tarkennustavat

Kertatarkennus on tavallinen toimintatila. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera lukittuu valittuun tarkennuspisteeseen. Jatkuva tarkennus tarkentaa koko ajan, kun laukaisinta pidetään painettuna puoliväliin. Tämä on kätevää, kun kohde liikkuu. Vaihtuvassa tarkennuksessa tarkennustila valitaan kahdesta tarkennustavasta sen mukaan, liikkuuko kohde.

Mitä valotusaika tarkoittaa?

Valotusaika tarkoittaa aikaa, jolloin kamera on avoinna ja kerää valoa kuvaa varten. Aika ilmaistaan muodossa 1/ näytössä oleva numero. Jos kamerassa näkyvä valotusajan arvo on 10, todellinen valotusaika on 1/10 s. 10 sekunnin valotusaika näkyy muodossa 10”.

Kuvaa, jaa ja katsele – #MyNewCanon #CanonFocus

Muista jakaa terävimmät ja luovimmat kuvasi Facebook-sivullemme muiden EOS-kameran omistajien nähtäväksi. Yritä ottaa kuva, joka on tarkennettu muualla kuin kuvan keskellä sijaitsevaan pääkohteeseen. Lähetä se meille tunnisteilla #MyNewCanon #CanonFocus ja käy myöhemmin katsomassa, mitä muut kuvastasi ajattelevat.

Jaa luomuksesi

Lähetä meille parhaat kuvasi, joissa olet käyttänyt näitä tarkennustekniikoita.