Arvonnan säännöt ja ehdot

Canon Cinema EOS C200 -kameran ARVONTA

1.   JÄRJESTÄJÄ (CANON) JA OSALLISTUJAT

1.1. Arvonnan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat ("Canon").

1.2. Kaikkien osallistujien ("osallistujat") on oltava vähintään 18-vuotiaita Suomen asukkaita.

1.3. Canonin tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, heidän perheensä, edustajat ja muut suoraan tähän kampanjaan tai sponsorointiin yhteydessä olevat tahot eivät voi osallistua tähän kampanjaan.

1.4. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat osoittavat hyväksyvänsä nämä säännöt ja ehdot itseään sitoviksi ellei toisin kirjallisesti ilmoiteta.

2.   ARVONTA JA OSALLISTUMINEN

2.1. Arvonta suoritetaan 12.6.2020 Canon Europe Ltd:n tiloissa osoitteessa 3 The Square, UB11 1ET, Uxbridge, Yhdistynyt kuningaskunta, ja siihen voi osallistua 9.3–9.6.2020.

2.2. Canon Cinema EOS C200 -kamerarungon (ohjevähittäishinta 6 000 €) (""Palkinto"") arvontaan osallistuvien on täytettävä tietojenantolomakkeeseen osallistujan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

2.3. Arvontaan hyväksytään enintään yksi osallistuminen henkilöä kohden.

2.4. Päättymispäivän jälkeen saapuneita osallistumisia ei oteta mukaan arvontaan. Canon pidättää oikeuden hylätä puutteelliset tai lukukelvottomat osallistumistiedot.

3.   PALKINTO

3.1. Kaikkien 9.3–9.6.2020 hyväksytysti arvontaan osallistuneiden joukosta valitaan yksi (1) voittaja.

3.2. Voittaja saa Canon Cinema EOS C200 -kamerarungon.

3.3. Palkintoa ei voi siirtää eikä vaihtaa rahaksi, luotoksi tai hyvitykseksi. Mikäli palkintoa ei ole saatavissa syistä, joihin emme voi vaikuttaa, Canon pidättää oikeuden tarjota sen tilalle hinnaltaan vastaavaa tai kalliimpaa palkintoa.

4.   VOITTAJAN VALINTA

4.1. Voittaja valitaan hyväksytysti arvontaan osallistuneiden joukosta satunnaislukugeneraattorilla, ja Canon vahvistaa voittajan nimen.

4.2. Canon ottaa voittajaan yhteyttä mahdollisimman pian 12.6.2020 jälkeen käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka voittaja on antanut tietojenantolomakkeessa, pyytääkseen lisätietoja palkinnon toimitusta varten.

4.3. Jos voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa tai ei vastaa Canonin sähköpostiin seitsemän (7) päivän sisällä, hänen katsotaan luopuneen palkinnosta.

4.4. Canon voi harkintansa mukaan myöntää palkinnon muille osallistujille.

4.5. Palkinnot toimitetaan voittajille 26.6.2020 mennessä.

4.6. Palkinnon sisältö on määritelty julkaistuissa tiedoissa.

4.7. Järjestäjä toimittaa palkinnot arvonnan voittajille hyvässä uskossa. Jos voittaja ei voi jostain syystä hyväksyä palkintoa, siitä on ilmoitettava järjestäjälle mahdollisimman pian.

5.   HENKILÖTIEDOT

5.1. Canon ja sen edustajat tai niihin liittyvät konserniyritykset käsittelevät Canonille lähetettyjä henkilötietoja tämän arvonnan hallinnointia varten. Canon on tällaisiin henkilötietoihin liittyvä rekisterinpitäjä.

5.2. Canon ottaa osallistujiin yhteyttä arvonnan hallinnointitarkoituksissa tai siinä tapauksessa, että Canon haluaa keskustella osallistujien arvontaan lähettämien tietojen käytöstä jollain muulla tavalla.

5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat, on osallistujien toimittamien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

5.4. Osallistujien antamat henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lisätietoja osallistujien tietojen suojaamisesta on Canonin kuluttajia koskevassa tietosuojakäytännössä: https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fi-FI.

6.   VASTUUVAPAUSLAUSEKE

6.1. Poikkeuksellisissa tilanteissa Canon voi mitätöidä Palkinnon ja/tai muuttaa muita kampanjan ehtoja, mikäli tällaiset muutokset ovat tarpeellisia ja objektiivisesti perusteltavissa.

6.2. Canon pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä yksittäisiä osallistumisia tai vaatia minkä tahansa palkinnon täyden arvon korvaamista, jos sen mielestä arvonnan sääntöjä ja ehtoja on väärinkäytetty tai rikottu.

6.3. Canon ei ole vastuussa mistään tämän kampanjan osallistujille mistä tahansa syystä aiheutuneista menetyksistä, vahingoista tai tapaturmista. Mikään näissä säännöissä ja ehdoissa ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu sen työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

6.4. Arvonnan sääntöjä tai muita siihen liittyviä asioita koskevissa kiistatilanteissa viimeinen päätäntävalta on Canonin johtajilla, eikä heidän päätöksistään voi valittaa.

6.5. Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta suljetaan pois näistä ehdoista, jotka muutoin säilyvät täysin voimassa siinä määrin kuin lainsäädäntö enimmillään sallii.

7.   OIKEUDELLISET KYSYMYKSET

Koska olet osallistuva kuluttaja, arvonnan osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.