Matkakampanjan ehdot


1.    KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA JA OSALLISTUJAT

1.1    Tämä kampanja on voimassa vain, kun ostat erikseen mainittuja tuotteita (”Kampanjatuotteet”) suomalaiselta jälleenmyyjältä tiistain 1.3.2016 ja lauantain 30.4.2016 välisenä aikana (”Kampanja-aika”). Tuotteiden on oltava maksettu käteisellä tai vastaavalla maksuvälineellä.

1.2    Kaikkien Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita (”Osallistuja”).
Jakelijat ja jälleenmyyjät eivät saa osallistua kampanjaan, eivätkä he saa osallistua siihen asiakkaidensa puolesta.

1.3    Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

1.4    Tämä kampanja on voimassa vain, kun ostat seuraavia Kampanjatuotteita:

Kampanjatuotteet
Enimmäishyvitys
EOS 5D Mark III250 €
EOS 6D250 €
EOS 7D Mark II250 €
EF 85mm f/1.2L II USM250 €
EF 50mm f/1.2L USM250 €
EF 24mm f/1.4L II USM250 €
EF 35mm f/1.4L II USM250 €
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM250 €
EF 24-70mm f/2.8L II USM250 €
EF 11-24mm f/4L USM250 €
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM250 €
EF 16-35mm f/2.8L II USM250 €
EF 8–15 mm f/4L kalansilmä USM250 €

1.5    Tuotteet on ostettava Suomesta suomalaiselta jälleenmyyjältä, ja niiden on oltava Canon Oy:n (”Canon”) tai Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita.  Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä.  Jos tuotteet on ostettu verkkokaupasta, verkkokaupan osoitteessa on oltava tunnus .fi ja/tai verkkokaupan virallisen kotipaikan on oltava Suomi tai verkkokaupalla on oltava Suomessa postiosoite.

1.6    Kampanjatuotteiden on oltava uusia ja aitoja Canonin tuotteita.  Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai ”pimeästi” hankitut tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on osoitteessa http://www.canon.fi/about_us/about_canon/parallel_products_information/.

2.    OSALLISTUMINEN

2.1.    Osallistuakseen kampanjaan Osallistujan on ostettava Kampanjatuote Suomesta suomalaiselta jälleenmyyjältä Kampanja-aikana (tiistai 1.3.2016 – lauantai 30.4.2016) JA toimitettava hyvityshakemus verkossa tiistain 1.3.2016 kello 00.01 ja lauantain 31.12.2016 keskiyön välisenä aikana. Matkustusaika on 1.1.-31.12.2016

2.2.    Kokonaan ja oikein täytetty hakemus (sisältäen tuotteen EEA-sarjanumeron) on toimitettava verkossa osoitteessa https://canon-travel-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi.  Osallistujan on skannattava kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilausvahvistuksesta sekä kopio matkalipusta / hotellin laskusta ja ladattava ja liitettävä ne verkossa tehtävään hakemukseen. Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat vahvistuksen sähköpostiisi.

2.3.    Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää.  Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

2.4.    Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, jotka ovat tulleet päättymisajan (keskiyö lauantaina 31.12.2016) jälkeen. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, joiden Canon katsoo olevan puutteellisesti täytettyjä tai epäselviä. Canon ei ole vastuussa hyvityshakemuksista, jotka ovat myöhästyneet, tai jotka eivät ole tulleet perille.

2.5.    Hyvityshakemuksen voi tehdä vain kerran yhtä Kampanjatuotetta kohden.

2.6.    Hyvityshakemuksia, jotka tekevät yritykset tai yksityiset, jotka ostavat yli 10 Kampanjatuotetta Kampanja-aikana, ei hyväksytä.

2.7.    Kampanjaan Osallistuja, joka ostaa YHDEN EOS 5D Mark III -kamerarungon, on oikeutettu hakemaan hyvitystä YHDESTÄ kampanjaan kuuluvasta objektiivista. Tätä objektiivitarjousta ei voi yhdistää mihinkään muuhun tarjoukseen.

3.    HYVITYS

3.1.    Osallistujat saavat Kampanjatuotteista käteishyvityksen. Canon maksaa matkakuluista enimmillään 250 €. Jos matkakulut ovat pienemmät kuin 250 €:n enimmäishyvitys, Canon maksaa matkakulujen tarkan summan. Jos matkakulut ovat esimerkiksi 150 €, Canon maksaa käteishyvitystä tämän summan.

3.2.    Kun Canon on vastaanottanut ja vahvistanut hyvityshakemuksen, Canon suorittaa BACS-rahansiirron Osallistujan tilille.  Muut maksutavat eivät ole mahdollisia.

3.3.    Canon pyrkii tekemään siirron 28 päivän kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.

3.4.    Mikäli Osallistuja ei ole valinnut valuuttaa, Canon voi valita sen oman harkintansa mukaan.

3.5.    Yhtä hyvityshakemusta kohti suoritetaan vain yksi BACS-maksu.
3.6.    Jos saat hyvitystä ja olet ALV-rekisteröity, se voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja vaikuttaa yrityksesi verotukseen.

4.    KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ

Kampanjan järjestäjä on Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

5.    VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

5.1.    Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

5.2.    Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan sekä muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta.

5.3.    Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä.  Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

6.    TIEDOT

6.1.    Canon Oy on Osallistujien tämän kampanjan yhteydessä toimittamien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä Ison-Britannian Data Protection Act 1998 (”DPA”) -lain mukaisesti. Kaikki Canonille toimitetut tiedot käsittelee Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän kampanjan hallinnointitarkoituksiin ja soveltuvilta osin markkinointitarkoituksiin tapauksissa, joissa Osallistuja on ilmaissut suostumuksensa vastaanottaa Canonin lähettämiä markkinointiviestejä.

6.2.    Jos osallistuja ei halua, että hänen yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta.

7.     SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.