Tulostusalan uudet mahdollisuudet

Unlocking the potential of print

Digipainamisen maailma on jännittävä ja dynaaminen. Puhe painoalan heikkenemisestä ei enää ole ajankohtaista. Itseluottamus alalla on voimistumassa ja toiminta on kasvussa. Digitaalinen painaminen on mullistanut koko painoalan. Sitä käytetään niin laadukkaiden valokuvakirjojen kuin monikanavaisen viestinnänkin tuottamiseen.

Vaikka alalla on tapahtunut yhteensulautumista ja tietyt painoalan osa-alueet kärsivät tuotteistamisesta, painaminen on nykyään olennaisempaa kuin koskaan. Sähköisistä vaihtoehdoista – verkkomedioista, sähköpostimarkkinoinnista ja e-kirjoista – huolimatta painotuotteilla on edelleen tärkeä sija ihmisten elämässä.

Painopalveluiden tarjoajat jatkavat kasvamista ja rajojen rikkomista tarttuen yhä uusiin tilaisuuksiin. Vuonna 2015 koko painoalan arvon arvioitiin nousevan 870 miljardiin euroon, ja vuosikasvuvauhdin odotetaan olevan 2 prosenttia vuoteen 2020 saakka.

Yksi syy koko alan kasvuun on arvokkaampien painotuotteiden kysynnän lisääntyminen. Kuinka kunnianhimoiset painopalveluiden tarjoajat voivat hyödyntää alan tarjoamia mahdollisuuksia?

Ajattele eri tavalla

Painoalan uusista mahdollisuuksista puhuttaessa mainitaan usein suurkuvatulostus. Sisustus- ja teollisuustuotteiden painaminen on herättänyt todellista mielenkiintoa, ja palveluntarjoajat luovat itse uusia mahdollisuuksia teknisen kehityksen ja oman kekseliäisyytensä turvin. Pohtimalla sovellusten käyttöä laajemmassa mittakaavassa eri markkinoilla ne pystyvät siirtymään tuotteistetuilta markkinoilta arvokkaampien painotuotteiden tarjontaan. Jos yritys esimerkiksi painaa jo tapetteja, on loogista ryhtyä seuraavaksi tarjoamaan asiakkaiden omista kuvista painettuja tapettituotteita.

Toinen esimerkki on yritysviestintä, jossa menestyvät palveluntarjoajat täydentävät monikanavaisen viestinnän muita kanavia sen sijaan että kilpailisivat niiden kanssa. Painoyritykset voivat auttaa asiakkaitaan herättämään ja säilyttämään yleisön mielenkiinnon ja välittämään tietyn viestin. Mukautettua suoramainontaa voi käyttää esimerkiksi monikanavaisissa viestintäkampanjoissa mahdollisten asiakkaiden houkuttelemiseen tietylle verkkosivustolle. Verkkokauppa taas voi lähettää painettuja, räätälöityjä kuvastoja sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole tilanneet mitään esimerkiksi puoleen vuoteen. Kummassakin tapauksessa painopalveluiden tehokkuutta voidaan mitata niiden herättämien reaktioiden kautta.

Digitaalisella painolla on valtava voima, ja se on innoittanut joitakin kustantajia kehittämään täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja. Kirjojen painomäärät ovat laskeneet ja markkinoilla olevien vaihtoehtojen määrä on lisääntynyt. Monet kustantajat ovat ryhtyneet myymään tuotteet ensin ja painattamaan ne vasta sen jälkeen. Nykyään on kustannustehokasta painattaa ja viimeistellä kirjoja jopa yksitellen. Niinpä loppuunmyytyjä kirjoja voi painattaa kysynnän mukaan, ja yritykset voivat tarjota omakustannepalveluita ja mukautettujen kirjojen painatusta.

Kokeile rohkeasti

Nykyisistä markkinoistaan ja kokemuksestaan riippumatta yritykset voivat hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksiaan aiempaa monipuolisemmin. Niiden ei kannata antaa nykyisen kapasiteettinsa ja tuotevalikoimansa rajoittaa toimiaan vaan miettiä, mikä asiakkaita voisi kiinnostaa. Jos yrityksen täytyy mukautua tai muuttua – oli kyse sitten uusien käyttötapojen etsimisestä, teknisistä hankinnoista tai liiketoimintamallin muokkaamisesta – avuksi on hyvä etsiä asiantunteva kumppani.

Painoalalla optimismi on valloillaan ja mahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähde mukaan hyödyntämään niitä. #UNLEASHPRINT

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.