10 tapaa tuoda lisäarvoa muuttuvan tiedon tulostukseen

VDP

10 tapaa tuoda lisäarvoa muuttuvan tiedon tulostukseen

90 prosenttia painopalveluiden tarjoajista tarjoaa muuttuvan tiedon tulostuspalveluita1. Vaikka muuttuvan tiedon tulostuksen sivumäärän ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti lähivuosina, muuttuvan tiedon tulostustöiden osuus painopalveluiden tarjoajien liiketoiminnasta pysyy ennusteiden mukaan suhteellisen vakaana2 noin 31,4 prosentissa.

Yksi selittävä tekijä on se, että vaikka joillain sovellusalueilla on yhä tilaa kasvulle – esimerkiksi lähes 25 prosenttia suoramainontapostista tullaan ennusteiden mukaan tulostamaan digitaalisesti vuoteen 2017 mennessä3 –, muut alueet ovat laskussa4. Niille painopalveluiden tarjoajille, joiden tavoitteena on lisätä muuttuvan tiedon tulostuksesta saamiaan tuloja, tämä on haaste. Jos niiden lisäarvoa tuottavien muuttuvan tiedon tulostustöiden osuus pysyy vakaana, niiden on löydettävä keinoja tuottaa töillä enemmän tuloja.

Teetpä tulosteita sitten sisäisesti tai ulkoisille asiakkaille, voit tuoda tarjoamiisi muuttuvan tiedon tulostuspalveluihin lisäarvoa monin tavoin:

1. Tiedota:

Useimmat markkinoinnin ammattilaiset tietävät, että viestien ja tarjouksien yksilöllistäminen voi parantaa niihin tehtyjen sijoitusten tuottoa; on kuitenkin sinun tehtäväsi huolehtia, että he tietävät, miten muuttuvan tiedon tulostus voi parantaa heidän viestintäänsä ja edistää kahdenkeskistä asiakaskokemusta.

2. Helpota tilaamista

Tulosteiden ostajien tietoisuus web-tulostusratkaisuista, joista moniin sisältyy nyt muuttuvan tiedon tulostaminen joko oletuksena tai lisäpalveluna, kasvoi yli 60 prosenttia vuosina 2012–20145. Web-tulostuspalvelut mahdollistavat markkinoinnin, viestinnän ja brändinhallinnan ammattilaisille paremman brändin hallinnan, nopeamman toimituksen ja kustannussäästöjä; ei ole siis ihme, että palveluiden suosio on kasvussa. Tästä huolimatta web-tulosteiden tilaaminen on melko huonosti hyödynnetty alue – tällä hetkellä vain 35,6 prosenttia painopalveluiden tarjoajista tarjoaa yrityksille suunnattua online-tulostuksen tilauspalvelua6.

3. Keskity arvoon, älä volyymiin

Suoramainontapostin siirtäminen digitaalituotantoon on painopalveluiden tarjoajille tilaisuus osoittaa asiakkailleen, kuinka paljon muuttuvan tiedon tulostaminen voi tehostaa suoramarkkinointia – tavanomaisen mainoskampanjan arvioitu vastausprosentti on 3 prosenttia, kun muuttuvan tiedon tulostamista käytettäessä vastausprosentti nousee 6,5 prosenttiin7. Kohdennettu suoramainontaposti voi vähentää tulostettavien sivujen määrää mutta toisaalta se lisää jokaisen sivun arvoa ja myös asiakkaan saamaa lisäarvoa.

4. Ota asiakkaan tulosteista kaikki irti

Etsi yhteistyössä asiakkaan kanssa uusia tapoja hyödyntää asiakkaan dataa viestinnän kehittämiseksi. Tätä kautta voit nousta neuvonantajan rooliin ja rakentaa kestävämpiä ja pitkäaikaisempia asiakassuhteita.

5. Havainnollista kuvilla

Muuttuvan tiedon tulostus on siirtymässä nopeasti yksivärisestä tulostuksesta – yleensä esipainetun materiaalin digitaalisesta päälletulostuksesta – täysväriseen tulostukseen8, mikä mahdollistaa katseen vangitsevien kuvien ja grafiikan käytön. Arvioimalla uudelleen asiakkaille tekemiäsi muuttuvan tiedon tulostustöitä voit löytää uusia mahdollisuuksia kehittää asiakkaan viestintää lisäämällä kuvia tarjousten havainnollistamiseksi tai asiakkaiden muistuttamiseksi heidän tilaamistaan tuotteista.

6. Viimeistele ensin, toimita sitten

Viimeistely mahdollistaa monia erikoistehosteita, joilla painettuja kohteita voidaan nostaa esiin. Esimerkiksi suoramainontapostissa jotkin painopalveluiden tarjoajat käyttävät tuntoaistiin vetoavia viimeistelyjä, hajustettuja lakkoja ja spot-pinnoitteita lisätäkseen muuttuvan tiedon tulosteen vaikuttavuutta9. Postitus- ja toimituspalveluiden lisääminen on toinen tapa parantaa muuttuvan tiedon tulostuspalvelujen arvoa ja samalla helpottaa asiakkaan työtä.

7. Huolehdi oikeasta ajoituksesta

Ajoitus voi olla markkinoinnissa ratkaiseva tekijä, ja muuttuvan tiedon tulostuksen ansiosta voit auttaa asiakkaitasi pääsemään kilpailijoidensa edelle. Muuttuvan tiedon tulostuksen avulla voit tuottaa täysin yksilöllistettyjä tuotteita tilauksesta, jolloin toimituksen voi ajoittaa vaikkapa vuodenajan tai vastaanottajan palvelupolun vaiheen mukaan.

8. Tarjoa monikanavaista palvelua

Tulosteiden ostajat toimivat nykypäivänä monikanavaisessa maailmassa riippumatta siitä, mistä syystä he ostavat tulosteita. Tämän vuoksi sinä voit tuoda muuttuvan tiedon tulostustyöhösi vielä enemmän lisäarvoa, jos yhdistät tulostustyön muihin viestintäkanaviin tarjoamalla muita palveluita, kuten web-suunnittelua tai sähköposti- ja tekstiviestipalveluita.

9. Osoita sijoitusten tuotto

Sinä saatat olla perillä siitä, kuinka paljon tehokkaampaa yksilöllistetty tulostaminen on, mutta asiakkaasi eivät välttämättä tiedä sitä. Aiempia muuttuvan tiedon tulostusprojekteja koskevat asiakastarinat tai Canonin tuoton laskentatyökalu voivat auttaa tulosteiden ostajia ymmärtämään, kuinka paljon paremman kustannustehokkuuden he voivat saada muuttuvan tiedon tulostuspalveluilla. Tehokkuutta voidaan myös testata ennen laajan kampanjan käynnistämistä tai mitata kampanjan aikana käyttämällä monikanavatyökaluja.

10. Jalosta dataa

Lisäämällä palveluvalikoimaasi perustietojenkäsittelypalveluita voit puhdistaa asiakkaiden dataa ja siten edistää kampanjan vaikuttavuutta. Keräämällä vastaajien vastauksista ja käyttäytymisestä tietoja monikanavaisuutta hyödyntäen voit lisäksi auttaa asiakkaita parantamaan dataansa tulevia kampanjoita varten.

Useimmilla painopalveluiden tarjoajilla on tarvittava tekniikka, osaaminen ja kokemus vaikuttavien muuttuvan tiedon tulostuskampanjoiden tarjoamiseksi asiakkaille. Erottuaksesi kilpailijoista sinun on hyödynnettävä niitä niin, että voit tuoda tarjoamiisi muuttuvan tiedon tulostuspalveluihin lisäarvoa parhaalla mahdollisella tavalla.1 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, helmikuu 2015

2 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, helmikuu 2015

3 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, kesäkuu 2013

4 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, kesäkuu 2013

5 Building your future with print, Canon. 2014

6 On Demand Printing & Publishing Service, InfoTrends, 2015

7 Lead Genesystä lainattu julkaisussa The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, kesäkuu 2013

8 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, kesäkuu 2013

9 The Future of Variable Data Printing to 2017, Smithers Pira, kesäkuu 2013

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.