Kustannusalan evoluutio

The evolution of publishing

Kustannusala käy läpi maailmanlaajuista murrosta, kun painetut kirjat sekä aikakaus- ja sanomalehdet kilpailevat lukijoiden huomiosta e-kirjojen, verkkojulkaisujen ja sosiaalisen median kanssa. Painotuotteet eivät suinkaan ole katoamassa – 96 % paperisten ja digitaalisten aikakauslehtien lukijoista ilmoittaa lukevansa paperilehtiä seuraavan 12 kuukauden aikana, 69 % ihmisistä on rentoutuneempia ja vastaanottavaisempia lukiessaan paperista sanomalehteä ja 57 % pitää kirjoja parhaana oppimisvälineenä. Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii kuitenkin kustantamoilta enemmän kuin koskaan, sillä kuluttajien muuttuviin mieltymyksiin on pystyttävä vastaamaan kehittämällä uusia formaatteja ja malleja.

Jokaisella kustannussektorilla on omat haasteensa. Neljä digitaalisen painotekniikan mahdollistamaa liiketoimintamallia auttavat niitä kaikkia sopeutumaan markkinatilanteen muutoksiin.

Pienet painoerät

Pienien painoerien kysyntä on kasvussa, sillä vuosittain julkaistavien uusien nimikkeiden määrä kasvaa jatkuvasti ja painomäärät pienenevät. Digipaino tekee pienien painoerien tuottamisesta nopeampaa ja kustannustehokkaampaa tuotantoprosessien optimoinnin avulla. Samalla voidaan varmistaa painotuotannon kannattavuus myös tulevaisuudessa. Pieniin eriin keskittyvä digipainotuotanto voi myös viitoittaa tietä hajautetulle painatukselle. Se lyhentää toimitusaikaa ja pienentää kustannuksia paitsi kirjojen myös sanoma- ja aikakauslehtien painatuksessa asutuskeskuksissa tai syrjäseuduilla.

Painotuotannon elinkaarihallinta

Pienien erien digitaalinen painaminen johtaa painotuotannon elinkaarihallintaan, jossa on kyse kustantamon jakeluketjun optimoinnista. Tässä mallissa tuotteita painatetaan toteutuneen myynnin mukaan, mikä vähentää varastointikuluja ja ylituotannon riskiä. (Tarkempaa tietoa tämän mallin eduista on TJ Internationalin menestystarinassa.)

Tarvepainatus

Alhaisempien varastointikustannusten ja riskien lisäksi tarvepainatusta suositaan myös siihen liittyvän verkkomyyntipotentiaalin vuoksi. Malli perustuu optimoidulle työnkululle, jossa aikakauslehtiä tai kirjoja on mahdollista ja kannattavaa painattaa yksitellen tilausten mukaan. Näin varastointia ei tarvita välttämättä lainkaan.

Älykäs kustannusmalli

Älykkään kustannusmallin keskiössä on yksilöity tai dynaaminen sisältö, ja se mahdollistaa kohdistetun sanoma- ja aikakauslehtimainonnan sekä kirjojen mukauttamisen. Mallissa valitaan ja yhdistetään vaihtelevaa sisältöä eri käyttäjäryhmille erilaisista lähteistä, jolloin tuloksena on mukautettu julkaisu. 

Painopalveluiden tuottajille konsepti tarjoaa uusia tulonlähteitä ja kasvumahdollisuuksia. Kustantamot voivat hyödyntää nykyisiä resurssejaan tehokkaasti vastaamalla yksilöllisiin tarpeisiin ja luomalla uuden digitaalisen mukautuspalvelun.

Oppikirjamarkkinoilla osa Canonin turkkilaisista, itävaltalaisista ja sveitsiläisistä asiakkaista tarjoaa koulu- ja yksityisopettajille sekä valmentajille mahdollisuuden muokata oppi- ja harjoituskirjoja tiettyjen oppilaiden ja kurssien tarpeisiin valikoimalla niihin sisältöä kustantajan tarjoamista valmiista lähteistä. Eräässä tapauksessa harjoituskirjan sisältö valittiin oppilaiden koetulosten osoittamien yksilöllisten vahvuuksien ja heikkouksien perusteella. Toisessa esimerkissä kustantamo ja painopalveluiden tuottaja kehittivät automatisoidun työnkulun ja verkkokaupan, mikä teki painotuotteiden mukauttamisesta ja tilausten hallinnasta yksinkertaisempaa ja sujuvoitti samalla tuotantoa ja toimitusta.

Konsepti on helposti sovellettavissa myös muihin kustannus- ja painoalan osa-alueisiin, kuten matkaoppaisiin, keittokirjoihin ja liiketalouskirjallisuuteen. Kuvittele esimerkiksi matkaopas, joka tuo yhteen matkailualan kustantamoiden parhaat ajantasaiset tiedot, uusimmat kuluttajatiedot sosiaalisesta mediasta sekä oppaat, kartat ja alennuskupongit. Malli mahdollistaa myös sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistavien mainosten tarkan kohdentamisen sijainnin, kohderyhmän ja asiakkaiden mieltymysten perusteella.

Kustannusala voi olla murroksessa, mutta painotuotteiden merkitys ei ole vähenemässä. Itse asiassa hiljattain julkaistu kustannusalan kuluttajaennuste osoitti, että painetut kirjat sekä paperiset aikakaus- ja sanomalehdet pysyvät kuluttajien ensisijaisena valintana myös vuonna 2020. Digipainotuotannon edistysaskeleet auttavat kustantamoja ja painopalveluiden tuottajia kehittämään uusia malleja, jotka pitävät kustannusalan dynaamisena myös jatkossa.

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.