Tilaustöiden nousukausi

A Passion for Personalisation

Painoalan painopiste on ollut massatuotannossa siitä lähtien, kun mesopotamialaiset ryhtyivät painamaan savilaattoihin kuvioita sylinterisineteillä. Nykytekniikan ansiosta massatuotannosta ollaan kuitenkin siirtymässä yhä enemmän kohti massatilaustöitä. Viime vuosien aikana nähty tilaustöiden kysynnän kasvu kaupallisella painoalalla on vaikuttanut lähes pysäyttämättömältä.

Massatilaustöiden tarjoaminen tai massapersonointi on markkinointi- ja tuotantotyökalu, jonka taustalla on digitaalisten ja 3D-tulostustekniikoiden kehitys. Uusien painotekniikoiden avulla tilaustyön joustavuus ja yksilöllisyys on onnistuttu yhdistämään massatuotannon alhaisiin yksikkökustannuksiin, mikä tuo joukoittain uusia mahdollisuuksia niin kuluttajien kuin yritystenkin ulottuville.

Siinä missä perinteistä massatuotantoa edustaa T-Ford, nykyinen massatilaustyö voi olla mikä tahansa laserkaiverretusta iPod-kuoresta Cafepressin yksilöllisiin t-paitoihin, joihin on painettu asiakkaan valitsemat kuvat ja tekstit. Muita esimerkkejä ovat puhelimien suojakuorten mielikuvitukselliset kuvioinnit, autojen ja keittiökaapistojen yksilölliset värivalinnat ja luottokortit, joihin saa halutessaan kuvan omasta perheestä. Muutos ei ole sattumaa vaan asiakkaiden toiveiden johdattelemaa. Tarkasti kohdistettu markkinointi johtaa jopa 31 % parempiin tuottoihin1 ja 40 % suurempaan asiakasuskollisuuteen2 verrattuna geneeriseen markkinointiin.

Miksi kaikkien yritysten kannattaisi siis investoida digipainotekniikoihin?

Ensinnäkin kaikki yritykset hyötyvät ajansäästöstä. Massatilaustöillä voidaan pienentää tuotantoeriä. Yksi digipainon selkeistä eduista on se, että painopalvelujen tarjoajien ei tarvitse tehdä muuta kuin tyhjentää alusta ja painaa seuraava tuote. Mahdollisten painokohteiden laajentumisen myötä tilaustöiden tarjoaminen on vallannut valtavasti alaa perinteisiltä suoramainontakampanjoilta.

Toisekseen digipainotyöt ovat skaalattavissa. Tuotantoerien pienentyessä painopalvelujen tuottajien on käytettävä kustannustehokkaita laitteita. Monet tilaustyöerät saattavat koostua vain muutamasta sadasta tai tuhannesta yksiköstä, ja myös yksittäiset työt yleistyvät. Tästä on luonnollisesti etua pienille painoyrityksille, jotka voivat kilpailla suurten tekijöiden kanssa ilman suuria ennakkoinvestointeja.

Kolmanneksi tilaustyöt vaativat tehokkuutta. Tilaustöistä innostuneiden painopalvelujen tarjoajien kannattaa panostaa erityisesti työnkulkuun ja laitteisiin. Kun työnkulku on kohdillaan suunnittelusta tuotannon ajoittamiseen ja käytössä on oikea laite, tilaustuotteiden tekeminen sujuu kitkatta eikä laadusta tai nopeudesta tarvitse tinkiä. . Nykytekniikasta ei ole iloa ainoastaan kuluttajille, vaan siinä piilee huikeita mahdollisuuksia painoalan yrityksille. Painopalvelujen tarjoajien on tärkeää tarttua tilaisuuteen arvioimalla tulevat tarpeensa ja ottamalla käyttöön ratkaisut, jotka palvelevat heitä nyt ja myös liiketoiminnan kasvaessa.

Tuotantotapojen digitaalisuudesta tai fyysisyydestä riippumatta tilaustuotteiden ja -sisältöjen tarjoaminen tuo yritykselle enemmän konversioita, huomiota ja asiakkaita3. Markkinoinnin ja painoalan yhtymäkohtien lisääntyessä painopalvelujen tarjoajat eivät voi keskittyä vain perinteiseen painotuotantoon, vaan heiltä vaaditaan yhä vahvempaa erikoistumista. Tilaustöiden uuteen aaltoon kannattaa investoida juuri nyt, kun painon mahdollisuudet aletaan tunnistaa tuotteiden kysynnän kasvattamisessa.

1 From innovation to implementation: emerging print for packaging technologies and how to apply them, Smithers Pira, 2016–2020
2 From innovation to implementation: emerging print for packaging technologies and how to apply them, Smithers Pira, 2016–2020
3 https://crimtan.com/uncategorized/personalisation-drives-engagement-and-conversions/, syyskuu 2015

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.

    Haluatko tietää lisää?

    A Passion for Personalisation

    Lataa Think Personal -opas ja lue lisää