Pakkaukset ja markkinointi: miksi digitaalinen painatus voi olla ratkaisevan tärkeää markkinointikokonaisuudelle

Pakkaukset kehittyvät jatkuvasti. Aiemmin ne olivat vain kuori, jossa tuote myytiin, mutta nykyisin ne vaikuttavat merkittävästi ostopäätökseen.

Packaging and promotion: Why digital print can be crucial to the marketing mix

Pakkaus on nykyisin paljon muutakin kuin kuori, jossa tuote myydään. Se on kehittynyt erityisesti vähittäiskaupassa keinoksi erottautua kilpailluilla markkinoilla ja saada yhteys asiakkaisiin. Pakkaukset vaikuttavat merkittävästi ostopäätöksiin, ja ne ovat olennainen viestintäkeino brändin markkinoinnissa.

Pakkauksista ja etiketeistä onkin tullut suurin maailmanlaajuinen painomarkkina, jonka kasvun ennustetaan jatkuvan. Pakkausten ja etikettien digitaalisten painomarkkinoiden arvioidaan kasvavan 20 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2024 asti1. Painoalan palveluntarjoajilla onkin erinomainen tilaisuus tukea brändejä houkuttelevien ja silmää miellyttävien tuotepakkausten kehittämisessä.

Vaikutuksen tekeminen muuttuvilla markkinoilla

Kuluttajamarkkinoiden radikaalit muutokset vaikuttavat tuotepakkauksiin merkittävästi. Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestöstä kaksi miljardia on vähintään 60-vuotiaita2. Samanaikaisesti yhden hengen taloudet yleistyvät sekä Pohjois-Amerikassa että Länsi-Euroopassa. Nämä sekä monet muut muutokset edistävät Euromonitorin mukaan yksin asuville kuluttajille kohdistettujen tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Digitaalinen painatus voi tarjota muuttuvilla markkinoilla edullisen ja tehokkaan tavan tehdä vaikutus kuluttajiin.

Digitaalisen painatuksen avulla brändit voivat esitellä itseään luovasti ja innovatiivisesti. Pakkaukset voidaan räätälöidä, tehdä ympäristöystävällisiksi ja helppokäyttöisiksi tai jopa älykkäiksi ja interaktiivisiksi. Esimerkiksi lääketeollisuudessa pakkauksiin voidaan digitaalisen painatuksen avulla lisätä yksilölliset annostustiedot. Tämä on hyvin tärkeää siksikin, että yhä useammat tilaavat lääkkeitä postimyynnistä sen sijaan, että he hakisivat ne reseptillä apteekista.

Hyödyt liiketoiminnalle

Pienempien pakkauspainoerien hyödyt eivät liity pelkästään markkinointiin vaan myös itse liiketoimintaan. Pakkauksiin voi lisätä tietoja, jotka auttavat toimitusketjun seurannassa ja virtaviivaistamisessa. Käyttämättömien pakkausten, vanhentuneiden varastojen ja jätteiden määrän väheneminen tuo merkittäviä säästöjä.

Ympäristö- ja tuotantohyötyjen lisäksi myös kustannushyödyt ovat vakuuttavat. Pienten painoerien ansiosta markkinoijat voivat käyttää luovasti eri materiaaleja. Esimerkiksi mainoskampanjan laadukkaat valokuvat voidaan sijoittaa tuotepakkaukseen tai käyttää myyntipistemateriaalina, joka parantaa brändin näkyvyyttä ja tavoittavuutta.

Mistä aloittaa?

Painoalan palveluntarjoajien tulisi ennen kaikkea ymmärtää, miten pakkauksia käytetään eri toimialoilla. On tarkasteltava volyymeja, materiaaleja, ominaisuuksia, toimivuutta muiden myyntipistetuotteiden kanssa sekä painomahdollisuuksia.

Seuraavassa vaiheessa on pohdittava nykyistä osaamista ja sitä, riittääkö se pakkaussektorin palvelemiseen. Voiko yrityksesi tarjota uusia käyttösovelluksia? Tiedustele asiakkailtasi, ovatko he pohtineet pakkaukseen liittyviä vaatimuksia. Tieto, ennakointikyky ja luovuus ovat tässä prosessissa ratkaisevia, samoin avoin mieli ja valmius muutoksiin.

Moderneille markkinoijille, jotka ovat kypsiä muutokseen, digitaalisesti painetut pakkaukset ja markkinointimateriaalit ovat houkutteleva yhdistelmä helppoutta, laatua ja edullisuutta. Digitaalisen painatuksen avulla painotalot voivat turvata asemansa brändien luotettavana yhteistyökumppanina.

Jo kolme neljäsosaa painoalan yrityksistä3 on selvittänyt digitaalisesti painettujen pakkausten tarjoamia mahdollisuuksia. Ei siis kannata ottaa riskiä ja jättäytyä sivuun. Lisätietoja ja inspiraatiota on Canonin Think Packaging -raportissa.1 Smithers Pira, The Future of Global Printing 2018; joulukuu 2013

2 Maailman terveysjärjestö, Ageing and Life Course, kesäkuu 2015

3 Packaging World Magazine ja Kalifornian tekninen yliopisto, Emerging Technologies for Packaging Innovation, 2014

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.

    • Canon
    • Think Digital – Pääsivu
    • ...
    • Think Digital – Pakkaukset ja markkinointi: miksi digitaalinen painatus voi olla ratkaisevan tärkeä markkinointikokonaisuudelle