Markkinoinnin automaatio: Mitä sinun on hyvä tietää

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen1 mukaan 79 prosenttia B2B-mainostajista on investoinut markkinoinnin automaatioon jossain muodossa ja automaatiotrendi on muuttamassa tapaa, jolla mainostajat viestivät kohdeyleisöjensä kanssa. 

Mitä markkinoinnin automaatio oikein tarkoittaa ja miten sinä painopalveluiden tarjoajana voisit hyötyä siitä?

Mitä markkinoinnin automaatio on?

  • Markkinoinnin automaatio tarkoittaa, että mainostajat automatisoivat, virtaviivaistavat ja mittaavat toistettavissa olevia markkinointitehtäviä ja työnkulkuja ohjelmistojen avulla tarkoituksenaan kasvattaa tuloja ja lisätä toiminnan tehokkuutta
  • Ohjelmiston avulla mainostajat voivat käyttää tehokkaita analyysityökaluja ja tehdä kampanjaseurantaa hankkiakseen liidejä ja pitääkseen yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka eivät ole vielä valmiita tekemään ostopäätöstä. 
  • Markkinoinnin automaatio lisää tyypillisesti markkinointi- ja myyntitoimintojen välistä yhteistyötä asiakkaan ostopolun helpottamiseksi ja asiakkaalle lähetettävän viestinnän yhdenmukaistamiseksi.
  • Automatisoitu viestintä voi auttaa varmistamaan, että mainostajat kohdentavat tarkkaan yksilöllistettyä, tilanteeseen sopivaa sisältöä oikeille henkilöille oikeiden kanavien kautta, mikä kasvattaa tuloja ja parantaa asiakkaiden sitouttamista
  • Huolellisen mittaamisen avulla markkinoinnin automaatio varmistaa, että asiakkaiden sitoutuneisuus yritykseen huomioidaan mutta heitä ei hukuteta epärelevanttiin viestintään, joka voisi heikentää heidän näkemystään brändistä. 

Lyhyesti sanottuna markkinoinnin automaatio auttaa lisäämään myyntiä ja hankkimaan pitkäaikaisia asiakkaita. 

Miten sinä painopalvelujen tarjoajana voit hyötyä markkinoinnin automaatiosta?

Markkinoinnin automaatio ei ole painopalvelujen tarjoajille vain keino edistää painotuotteen vaikuttavuutta asiakkaan markkinointikampanjan osana. 

Liiketoimintasi hyötyy tietenkin kaupallisesti painovolyymin kasvaessa tai tarjotessasi enemmän muita palveluja, kuten huolehtiessasi asiakkaan toistuvista markkinointitehtävistä asiakkaan ajan ja/tai resurssien säästämiseksi pitkällä aikavälillä. Tärkeimmät markkinoinnin automaation hyödyt liittyvät kuitenkin siihen, että voit rakentaa vieläkin tiiviimpiä asiakassuhteita tarjoamalla konsultointiapua monikanavaisen viestinnän alalla. Voit esimerkiksi auttaa asiakasta kehittämään tehokkaampaa liidien hankintaa tai erottautumaan kilpailijoista tai kerätä tietoja loppukäyttäjien käyttäytymisestä asiakkaan tulevia markkinointitoimia silmällä pitäen. 

Oletko valmis tarjoamaan markkinoinnin automaatiopalveluita asiakkaille?

Onko sinulla… 

  • Yhteistyötä uusille ideoille avoimen asiakaspohjan kanssa tai onko sinulla jo markkinoinnin automaatiopalveluista kiinnostuneita asiakkaita? 
  • Hyvä käsitys digitaalisen median toimintaympäristöstä ja digitaalisesta markkinoinnista?
  • Painotyön rajat ylittävä lähestymistapa liiketoimintaan?
  • Onko palveluvalikoimassasi jo web-tulostamista tai muuttuvan tiedon tulostuspalveluita?
  • Käytössäsi luovia resursseja, kuten sisäiset web-suunnitteluresurssit tai web-sisällön kehittämisresurssit?

Jos vastasit edellä esitettyihin kysymyksiin myöntävästi, saatat olla jo valmis laajentamaan palvelutarjontaasi markkinoinnin automaation suuntaan. Jokainen lähtee mukaan hiukan erilaisista lähtökohdista, mutta jos sinulla on tarvittava perusosaaminen ja oikea asenne, markkinoinnin automaatio voi avata kiinnostavia mahdollisuuksia. 

Mistä lähdet liikkeelle?

Kuten useimpien uusien palveluiden kohdalla, myöskään markkinoinnin automaatiossa ei riitä, että vain ostat ohjelmiston ja odotat sen tuovan välittömästi menestystä – uuden palvelun onnistunut omaksuminen edellyttää strategiaa, jonka mukaisesti palvelu integroidaan olemassa olevaan liiketoimintamalliin. 

Investoinnissa on yleensä ottaen kaksi tasoa: Niistä ensimmäinen on itse ohjelmisto ja jälkimmäinen on koulutus ja/tai rekrytointi, joilla hankitaan palvelun tarjoamisen edellyttämä toiminnallinen osaaminen. Ohjelmisto voi olla esimerkiksi DirectSmile, jolla voi toteuttaa ja seurata monikanavaisia markkinointikampanjoita eri viestintäalustoilla ja jota voi käyttää yhdessä asiakkuudenhallintajärjestelmien kanssa asiakkaiden käyttäytymisen selvittämiseksi. Koulutuksessa ja rekrytoinnissa on kyse alusta pitäen omaksutusta oikeasta asenteesta ja/tai datapalvelukokemuksesta (esimerkiksi VDP tai W2P) sekä luovasta kyvystä (työntekijät).

Miten muut ovat onnistuneet tämän palvelun tarjoamisessa?

Remo Martin, sveitsiläisen PSP Rohner Spillerin toimitusjohtaja, kertoo:

Ennen kuin sijoitat markkinoinnin automaatioon sinun kannattaa miettiä muutamaa tärkeää kysymystä. Ratkaiseeko automaatio asiakkaalla olevan ongelman? Jos vastaus on myöntävä, mieti sitten, onko sinulla tarvittava osaaminen ja työvoima verkkosivustojen hallintaan, markkinointistrategioiden suunnitteluun ja palveluiden markkinointiin. Jos vastaus tähänkin kysymykseen on myöntävä ja jos tiedät tarkkaan, mitä aiot tehdä, olet oikeilla raiteilla.


Markkinoinnin automaation avulla voimme toteuttaa ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat ja automatisoivat asiakkaidemme työnkulkuja mahdollisimman vähin käyttäjän toimin. Toteutamme omat yksilöllistetyt suoramainontaposti- ja web-sisältöprojektimme, ja asiakaskampanjamme ovat paljon helpommin mitattavissa. Tuottavuusdatan avulla voimme hioa ja optimoida tulevia kampanjoita, minkä ansiosta voimme pitää kiinni nykyisistä asiakkaista ja saada uusia.

1 Regalix, State of B2B Marketing Automation, 2015

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.