Muoto vai funktio? Teollisten ja funktionaalisten painomenetelmien mahdollisuudet

Form or function? Opportunities in industrial and functional printing

Teollisuuden tarpeisiin tulevat painatukset, kuten kalvokytkinpinnoitteiden ja elektroniikan painaminen sekä laminaatti-, lasi-, puu- ja muiden sisustuspintojen kuviointi, toteutetaan yhä useammin digitaalisesti. 3D-tulostus on helpottanut taideteollista ja prototyyppien suunnittelutyötä sekä konseptimallien luomista.

Riippumatta käytetystä painotekniikasta ja siitä, onko painatuksen tarkoituksena kuviointi, funktionaalisuus vai tuotekehittelyn tukeminen, lopputuloksella on usein suuri arvoa lisäävä vaikutus. Tämän vuoksi nämä uudet soveltamisalueet tarjoavat hyviä tuottomahdollisuuksia alan yleisimmillä tai pienen katteen osa-alueilla toimiville painopalveluiden tuottajille, jos nämä osaavat hyödyntää ne oikealla tavalla.

Painotekniikoiden luova hyödyntäminen

Painopalveluiden tuottajien uudet mahdollisuudet alkavat käytössä olevien laitteiden, tekniikoiden ja alustojen luovasta hyödyntämisestä, jotta niiden avulla voidaan vastata uudenlaisiin tarpeisiin.

Tämä voi tarkoittaa käytössä olevan painotekniikan muokkaamista siten, että se sopii toisenlaisille markkinoille. Otetaan esimerkiksi painopalveluiden tuottaja, joka painaa yritysten seinägrafiikoita digitaalisesti. Samaa tekniikkaa käyttämällä tuottaja voi ryhtyä valmistamaan yksilöllisiä tapetteja sisustusmarkkinoille tai jopa suoraan kuluttajille.

Sisustusmarkkinat tarjoavatkin monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia luoville painopalveluiden tuottajille, jotka haluavat kokeilla jotakin uutta. Omien työntekijöiden tai yhteistyöhön valittavien suunnittelijoiden luovuuden yhdistäminen painoalan asiantuntemukseen voi auttaa kehittämään aivan uudenlaisen painotuotteen, joka luo tilaan tietynlaisen tunnelman mutta jota voidaan helposti myös varioida, tai jonka voi vaihtaa.

Uusia mahdollisuuksia investointien kautta

Luova ajattelu voi auttaa painopalvelujen tuottajia myös tunnistamaan ja tarjoamaan uusia palveluja, jotka vastaavat vanhojen asiakkaiden tarpeisiin paremmin kuin nykyinen tarjonta. Tämä voi tarkoittaa käytössä olevien prosessien muokkaamista tai investointia uudenlaisen palvelun mahdollistavaan tekniikkaan.

Otetaan esimerkiksi painopalvelujen tuottaja, joka painaa suuria määriä kaavioita ja piirustuksia arkkitehtien, insinöörien ja rakennusalan tarpeisiin, sekä taideteollisen korkeakoulun paino-osasto. Molemmat voivat päättää investoida 3D-tulostustekniikkaan ja alkaa tarjota uutta konseptimallinnuspalvelua nykyisille asiakkailleen. Samalla tavoin painopalveluiden tuottaja, joka tällä hetkellä valmistaa kytkinpaneeleja seripainatusmenetelmällä, voi alkaa tuottaa prototyyppejä ja testipaneeleja suurella digitaalisella tasotulostimellaan. Näin asiakkaat voivat tehdä muutoksia tai pienempiä tilauksia lyhyemmin väliajoin.

Suuri arvonlisäys, suuri tuotantomäärä, suuri tuotto

Jos painopalvelujen tuottaja lisää tuotteiden arvoa painamalla niihin funktionaalisia osia (esim. kytkinpaneeleja koneisiin) tai lisäominaisuuksia pääasiallisen käyttötarkoituksen ohelle (esim. lainelautojen, suksien ja muiden urheiluvälineiden kuviointeja), eräs jännittävimmistä mahdollisuuksista on tuotantomäärien lisääminen.

Esimerkiksi koodin painaminen autoteollisuudessa käytettäviin ruiskuvalettuihin muoviosiin on lisäarvoa tuottava palvelu, jonka kysyntä koskee suuria tuotantomääriä. Tällaisten painomenetelmien avulla painopalveluiden tuottajat voivat luoda erittäin tuottoisia uusia markkinarakoja ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Monien teollisten, funktionaalisten ja 3D-tulostusmenetelmien tarjoama arvo ja sen myötä parempi voittomarginaali ovat kaksi syytä, miksi nämä osa-alueet herättävät niin paljon kiinnostusta. Mahdollisuuksiin kannattaa tarttua, sillä teollisten ja funktionaalisten painoalojen markkina-arvon odotetaan kasvavan alle 59 miljardista eurosta lähes 94 miljardiin euroon vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä.

Oikeanlaisen liiketoimintamallin ja asiakaskunnan avulla kasvu on todennäköistä, mutta painopalveluiden tuottajien on tärkeää varmistaa, että uuteen suuntaan otettu askel on looginen valinta juuri heidän yritykselleen. Ennen uusiin haasteisiin tarttumista yrityksen täytyy olla selvillä paitsi asiakkaidensa tarpeista myös niistä liiketoiminnan alueista, joissa sillä on parantamisen varaa tai jotka vaativat lisäinvestointeja.

Siksi Canon tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla opastusta ja tukea alan asiantuntijuuden ja muiden asiakkaiden auttamisesta saatujen kokemusten pohjalta. Tutustu tarkemmin Canonin tarjoamaan tukeen uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä joko teollisen tai 3D-tulostuksen alalla.

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.