Digitaalinen painatus nostaa markkinoita

Digitaalisten painomarkkinoiden ennustetaan kasvavan huikeasti seuraavien 10 vuoden kuluessa. Katso, miten painoalan palveluntarjoajat voivat saada alan tulevaisuudennäkymistä suurimman hyödyn.

Painoalan odotetaan kasvavan vuosittain 2 % maailmanlaajuisesti vuoteen 2018 asti siirtymätalouksien ja digitaalisen painatuksen tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Ovatko painotalot kuitenkaan valmiita tarttumaan tilaisuuteen kaupallisten painomarkkinoiden kasvaessa?

Jatkuva muutos

Painomarkkinat eivät vain laajene, vaan ne myös muuttuvat. 72 %1 painopalvelujen tarjoajista oli vuonna 2008 sitä mieltä, etteivät ne voi enää pysytellä entisissä liiketoimintamalleissaan. Palveluntarjoajat oivalsivat siis jo tuolloin muutoksen tarpeen. Vuonna 2014 vastaava luku oli jo 80 %, ja on syytä korostaa, että markkinat eivät ole suinkaan tasoittuneet tällä aikavälillä. Painoalalla muutos on uusi normi.

Toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti, joten yritysten on entistä hankalampi pysytellä alansa huipulla, tarjota parhaita tuotteita ja palveluja sekä ylittää jatkuvasti asiakkaidensa odotukset. Juuri sitä kasvavista markkinoista hyötyminen kuitenkin edellyttää.

Kysymyksiä, kysymyksiä, kysymyksiä

Pyrkiessään hyötymään elinvoimaisista digitaalisista painomarkkinoista painoyritysten on pohdittava omaa tapaansa reagoida tilanteeseen. Jotkin yritykset ovat ehkä viitanneet kehitykselle kintaalla, mutta pääkysymys on silti se, miten tilaisuuteen kannattaisi asennoitua. Tarjoaako digitaalinen painatus jännittäviä uusia tulovirtoja? Olisiko verkkotulostusratkaisu sopiva tapa virtaviivaistaa yrityksen toimintaa? Ovatko sähköposti ja mobiililaitteet uhka? Vai onko nykyisin mahdollisuuksia monikanavakampanjoille, joissa painotuotteilla on merkittävä rooli digitaalisten kanavien ohella?

Vastauksia kaivataan moniin kysymyksiin. Tärkein kysymys on kuitenkin se, mitä asiakkaat tällä hetkellä odottavat. Ovatko asiakkaiden käsitykset palveluntarjoajista muuttuneet, jos kilpailijat tarjoavat monipuolisempia palveluja?

Tieto on valtaa

Monen painoyrityksen johto on helisemässä näiden kysymysten äärellä. Tuotevalikoiman mukauttaminen asiakkaiden tarpeisiin, kannattavuuden säilyttäminen siirtymiskaudella, sisäisen osaamisen kehittäminen monipuolistettua tarjontaa ajatellen ja jo ennestään melkoisesta työkuormasta selviäminen voivat vaikuttaa yhdessä ylivoimaiselta haasteelta.

Siitä on kuitenkin mahdollista selvitä. Painoyritysten täytyy vain oivaltaa, että toimintaympäristön muuttuessa niiden on alettava ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Yritykset tarvitsevat kuitenkin neuvonantajan, jonka avulla ne voivat pysähtyä arvioimaan liiketoimintaansa kiihkottomasti, loogisesti ja perustellusti. Näin yritykset voivat alkaa valmistautua tulevaisuuteen.

Matkan aluksi kannattaa perehtyä digitaalisen painatuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin näiden kysymysten avulla. Näin palveluntarjoajat voivat kehittyä, parantaa toimintaansa ja menestyä nykyajan elinvoimaisilla painomarkkinoilla.1 Canon Insight Report 2008

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.