Monikanavaratkaisut – painoalan hukattu mahdollisuus

Miten monikanavapalveluiden ottaminen tuotevalikoimaan voi avata painotaloille uudet markkinat ja auttaa säilyttämään nykyiset asiakkaat.

Cross-Media

Yksi yllättävimmistä painoalaa koskevista tilastotiedoista lienee se, että vaikka kaksi kolmasosaa paino- ja mediatuotteita ostavista asiakkaista järjestää monikanavakampanjoita, vain neljäsosa painotaloista tarjoaa niihin liittyviä palveluja.

Palveluntarjoajat päästävät toisin sanoen käsistään valtavan mahdollisuuden. Digitaalisuus nähdään usein uhkana, ja tämän käsityksen kitkeminen edellyttää merkittävää ajattelutavan muutosta. Tosiasiahan on se, että digitaalisuus on ennen kaikkea mahdollisuus. Painotuotteita käytetään nykyisin 94 prosentissa monikanavakampanjoista1, joten se on trendi, jota ei voi sivuuttaa.

Merkittävä ja kasvava kysyntä

Monikanavatuotteiden kysyntä ei ole pelkästään merkittävää, vaan se myös kasvaa nopeasti. 58 prosenttia painotuotteiden ostajista hyödynsi monikanavaviestintää vuonna 20122. Vuonna 2014 luku oli kasvanut jo 68 prosenttiin3. Vielä vähän aikaa sitten painettu viestintä oli arkipäivää ja itsestäänselvyys. Nykyisin sähköpostia, tekstiviestejä, verkkomainontaa ja muita digitaalisia kanavia käytetään jo rutiininomaisesti. On jälleen painotuotteiden aika loistaa.

Yhä useammat ostajat ymmärtävät laadukkaiden ja visuaalisesti tehokkaiden painotuotteiden arvon asiakkaiden houkuttelemisessa digitaalisiin kanaviin. Kun asiakkaat alkavat vielä hyödyntää digitaalisen painatuksen tehoa laadukkaassa ja kohdistetussa viestinnässä, argumentit alkavat puhua digitaalisuuden puolesta.

Painoalan palveluntarjoajien mahdollisuudet eivät sitä paitsi piile pelkästään kampanjoiden toteutuksessa. Puolet asiakkaista ottaa yhteyttä omaan palveluntarjoajaansa kysyäkseen neuvoa painotuotteiden ja muiden mediamuotojen yhdistämisessä. Useimmat haluaisivat myös asioida aina saman palveluntarjoajan kanssa.

Ostajat haluavat tietää ja ymmärtää enemmän. Painotaloilla onkin tuhannen taalan paikka tarjota tukea ja opastusta asiakkaiden luotettavina neuvonantajina – siis painopalveluiden tarjoamisen lisäksi.

Hukattu tilaisuus

Tutkimusten mukaan painopalveluiden tarjoajat eivät kuitenkaan osaa hyödyntää markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Vain 20 % kaikista kaupallisista painotaloista on kertonut tarjoavansa monikanavakampanjoiden koordinointipalveluja, ja vain 3 % mainitsi sen erikoisalakseen4. Niistä toimijoista, jotka eivät tarjoa monikanavapalveluja, vain 20 % arvelee aloittavansa niiden tarjoamisen lähitulevaisuudessa5.

Nämä mahdollisuudet arveluttavat painotaloja monestakin syystä. Erityisesti pienemmillä toimijoilla rajallinen budjetti tai työvoiman puute saattaa asettaa tiettyjä esteitä. Toiset uskovat, että niiden liiketoiminta on jo nyt riittävän vahvalla pohjalla, joten palveluvalikoimaa ei tarvitse laajentaa. Toiset taas eivät löydä sopivia kumppaneita tai eivät mielellään turvaudu kolmansien osapuolten palveluntarjoajiin.

Härkää sarvista

Painotalojen johdon on alettava tarkastella asiaa toisesta näkökulmasta ja pysähdyttävä miettimään tarjolla olevia mahdollisuuksia. Sisällyttämällä monikanavapalvelut tuotevalikoimaansa painotalo voi tarjota asiakkailleen palvelutasoa, josta on tänä päivänä huutava pula.1 Canon Insight Report 2012

2 Canon Insight Report 2012

3 Canon Insight Report 2014

4 Canon Insight Report 2014

5 Canon Insight Report 2014

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.