Sisältömarkkinoinnin aakkoset painopalveluiden tuottajille

Content marketing

Tieto markkinoinnin välineenä

Työskentelit sitten yrityksen sisäisellä paino-osastolla tai ulkoisten asiakkaiden kanssa, tiedät varmaankin, että markkinat kehittyvät nopeasti. Koska niin monet asiakkaista työskentelevät markkinoinnin, viestinnän tai brändinhallinnan parissa, uuteen terminologiaan ja nouseviin viestintäkanaviin olisi vaikea olla törmäämättä. Vaikka useimmat painopalveluiden tarjoajat toimivat markkinointimaailman reuna-alueilla, useimmat eivät kuitenkaan tule miettineeksi, miten uudet markkinointitekniikat voisivat edistää heidän omaa liiketoimintaansa.

Mainonnan, PR-toiminnan ja suoramarkkinoinnin käsitteet ovat varmasti useimmille painopalveluiden tarjoajille tuttuja. Markkinointitrendit muuttuvat kuitenkin niin nopeasti, etteivät alan asiantuntijatkaan aina pysy ajan tasalla hyvistä käytännöistä; ei ole siis ihme, jos monilta painopalveluiden tuottajilta saattaa jäädä huomaamatta kullanarvoinen markkinointitapa – sisältömarkkinointi.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Jos olet seurannut markkinointimediaa viime vuosina, olet ehkä saanut sen käsityksen, että sisältömarkkinointi on jotain aivan uutta; todellisuudessa sitä on kuitenkin tehty jo vuosikymmenten ajan. Sisältömarkkinointi tarkoittaa sisällön – kuten tekstin, kuvan, videon, äänitallenteen tai vaikkapa pelin – luomista ja jakamista tietyn kohderyhmän huomion herättämiseksi, ylläpitämiseksi ja asiakastoiminnan inspiroimiseksi.

Brittiläinen sisältömarkkinointiyhdistys Content Marketing Association määrittelee sisältömarkkinoinnin seuraavasti: ”Ala, jolla luodaan laadukasta ja brändättyä toimituksellista sisältöä eri mediakanavissa ja -alustoilla asiakassuhteiden, kuluttajan kokeman arvon ja brändin mitattavissa olevan menestymisen edistämiseksi1.” Yhdysvaltalainen Content Marketing Institute kuvailee sisältömarkkinointia seuraavasti: ”…strateginen markkinointitapa, jossa pyritään luomaan ja jakamaan arvokasta, relevanttia ja johdonmukaista sisältöä tarkkaan määritetyn yleisön kiinnostuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi – ja lopulta kannattavan asiakastoiminnan aikaansaamiseksi2.”

Määritelmästä riippumatta sisältömarkkinoinnin ensisijaisena tavoitteena on herättää halutun kohderyhmän huomio tarjoamalla sille sisältöä, joka tiedottaa, opettaa tai viihdyttää myymättä tuotteita avoimesti.

Kaksi mahdollisuutta painopalvelujen tarjoajille

Painopalvelujen tarjoajille sisältömarkkinointi avaa kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen niistä on melko ilmiselvä: se tarjoaa mahdollisuuden tulostaa sisältöä, jota asiakkaat luovat esimerkiksi asiakaslehden, oppaan, kirjan tai uutiskirjeen muodossa. Toinen, vähemmän ilmiselvä mahdollisuus on kuitenkin paljon ensimmäistä tärkeämpi: se on mahdollisuus valistaa asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita painoalan potentiaalista.

Omassa markkinoinnissaan painopalvelujen tarjoajat keskittyvät yleensä kertomaan tulostuslaadusta, asiakaspalvelusta ja uusimmista laitteistaan. Yhä tiukentuvassa kilpailuympäristössä tällaiset viestit voivat kuitenkin hukkua kilpailijoiden samankaltaisten viestien joukkoon. Lisäksi on huomattava, että tällaiset viestit, jotka aiemmin vetosivat tulostustekniikkaa tunteviin painotuotteiden ostajiin, eivät todennäköisesti puhuttele nykypäivän asiakkaita.

Nykypäivänä painotuotteiden ostajat tekevät paljon muutakin kuin vain ostavat tulosteita. He työskentelevät usein markkinoinnin, viestinnän, brändinhallinnan, mediaostojen tai hankinnan parissa, ja painotuotteet ovat heille vain yksi monista kanavista, joista he valitsevat omansa ja joita he hallitsevat. Heillä on usein vain melko pinnallinen tietämys painotekniikasta eivätkä he todennäköisesti tunne eri menetelmien tuomia etuja. He eivät myöskään välttämättä tunne muuttuvan tiedon tulostuksen tai monikanavaisuuden mahdollisuuksia eivätkä tiedä, että painotuotteet voivat tuoda kampanjan osana erinomaisen tuoton sijoitukselle.

Tällaiset painotuotteiden ostajat tarvitsevat painopalvelujen tarjoajalta neuvoja ymmärtääkseen, miten painotuotteet voivat edistää heidän asiakasviestintäänsä; monet kuitenkin kokevat, että he eivät saa niitä3. Sisältömarkkinointi on ihanteellinen tapa valistaa kohderyhmiä ja se tekee siitä loistavan tavan kertoa painotuotteiden ostajille painotuotteista.

Painotuotteista kertominen sisältömarkkinoinnin avulla

Sisältömarkkinointia aloittelevan painopalveluiden tarjoajan on ensin mietittävä, mitä asiakkaat tarvitsevat. Tärkeintä on luoda sisältöä, joka auttaa asiakasta suunnistamaan painoalan maailmassa ja ymmärtämään, miten painotuotteet voivat vauhdittaa hänen menestystään.

Tässä on muutamia esimerkkejä mahdollisista sisältötyypeistä:

• Infograafi – kaavio, joka havainnollistaa painotuotteiden etuja käyttäen tilastotietoja niiden vaikutuksesta, sijoituksen tuotosta ja kuluttajien mieltymyksistä.

• Mallitiedostot – yksinkertaiset mallit, joita verkkosivuston vierailijat voivat ladata luodakseen helposti perusesitteitä ja -julisteita.

• Opetusvideot – lyhyet videot, joilla kerrotaan esimerkiksi, miten voi luoda tulostettavan tiedoston, jonka värit pysyvät uskollisina tulostettaessa, tai miten voi lisätä leikkauksessa tai sidonnassa käytettäviä merkintöjä.

• Blogit – blogipäivitykset, jotka havainnollistavat painotuotteiden tuomaa arvoa sekä yksilöllistämisen, suoramainontapostin, monikanavaisuuden, toisenlaisten materiaalien käytön ja vaikkapa viimeistelyssä lisättävien erikoistehosteiden tuomia etuja.

• Asiakkaiden menestystarinat – tekstit tai videot, joissa kerrotaan, miksi asiakas valitsi painotuotteet, mikä on painotuotteiden rooli asiakkaan markkinointikokonaisuudessa, mitä projekti toi mukanaan ja minkälainen tuotto sijoitukselle saatiin.

Kun osoitat olevasi alan asiantuntija ja samalla tarjoat asiakkaille heidän tarvitsemaansa tietoa, sinut tullaan tuntemaan painoalan ammattilaisena, joka ymmärtää asiakkaidensa tarpeet. Oikeanlainen sisältömarkkinointi voi vahvistaa suhteitasi olemassa oleviin asiakkaisiin ja tehdä yrityksestäsi todennäköisemmän valinnan potentiaalisten asiakkaiden valitessa toimittajaa seuraavan kerran.1 The Content Marketing Association. 2015.

2 The Content Marketing Institute. 2015. http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/.

3 Building your future with print, Canon, 2014

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.