Trykkpartner ottaa kaiken irti digitaalisista toiminnoista

trykkpartner
trykkpartner

  • Yritys: Trykkpartner
  • Perustamisvuosi: 1992
  • Sijainti: Trondheim, Norja
  • Palvelut: Kaupalliset painosovellukset, kuten räätälöidyt kiinteistöesitteet, mainonta ja myynninedistäminen, mallipohjat, suurkuvatulostus
  • Verkkosivusto: http://www.trykkpartner.no/

Yleiskuvaus

Norjan Trondheimissa toimiva Trykkpartner-painotalo perustettiin vuonna 1992, jolloin sen ydinliiketoimintaan kuuluivat päivyri- ja kalenterisovellukset. Yrityksellä on kunniakas historia offsetpainon alalla mutta se omaksui myös digitaalisen painotekniikan varhain ja perusti oman digitaaliyksikön – Digital Partnerin – vuonna 2000.

Tästä huolimatta Trykkpartner ei ollut 20 vuoden aikana löytänyt kumppania, joka pystyisi tarjoamaan oikean yhdistelmän tekniikkaa, tukea ja palveluita. Digitaalisesta painotoiminnasta saadut tulot nousivat vuosien 1992–2011 kuluessa 2 prosentista 15 prosenttiin, ja yritys halusi investoida siihen enemmän kasvattaakseen digitaalista liiketoimintaansa merkittävästi. 

Vuonna 2011 yritys löysi Canonista etsimänsä kumppanin. Trykkpartner ja Canon kehittivät yhdessä uuden strategian, joka perustuu korkealaatuisten, mukautettujen kiinteistöesitteiden ja muiden värillisten markkinointipainotuotteiden tarjoamiseen. Uudet tuotteet eivät olisi mahdollisia ilman Canonilta hankittua digiväripainokonetta. Erinomaiset käyttökokemukset johtivat neljän uuden painokoneen hankintaan ja yritysten digitaali- ja offset-tuotantolinjojen täydelliseen integraatioon. 

Yhdessä Canonin Essential Business Builder Program -neuvonnan ja Selling Digital Print -työpajojen avulla investoinnit ovat johtaneet kolmen vuoden kuluessa digitaalitulojen 100 prosentin kasvuun, mikä on lisännyt kokonaistuloja 5 prosentilla. Noin 12–18 miljoonan euron liikevaihdolla Trykkpartnerista on – Canonin tuella – kehittynyt Trøndelagin alueen johtava painotalo.

Haaste

Alun perin pääosa Trykkpartnerin tuloista tuli päivyri- ja kalenterisovellusten suurista painomääristä sekä maksuliikennepainatuksen markkinoilta ja pääosa tuotteista painettiin käyttäen yrityksen offset-tuotantolinjoja. 

Yritys investoi digitaaliseen painotekniikkaan jo varhaisessa vaiheessa hankkimalla useita laitteita, kuten kaksi Océ VarioPrint -laitetta maksuliikenneasiakirjojen yksiväripainamista varten. Digitaaliset tulot kasvoivat vähitellen – vuonna 1992 ne muodostivat 2 prosenttia kokonaistuloista ja vuonna 2000 jo 10–15 prosenttia –, mutta omistajat Ivar Moe, joka oli tullut yrityksen palvelukseen vuonna 1997 toimitusjohtajaksi, ja Stig Pedersen, joka oli tullut yritykseen vuonna 2000 puheenjohtajaksi, etsivät yhä sopivaa kumppania, joka tarjoaisi digitaalipainotoiminnan kehittämiseen tarvittavan kattavan paketin.

”Liiketoimintamme oli tullut käännekohtaan”, toteaa Trykkpartnerin Ivar Moe. ”Sivumäärät olivat kutistumassa, markkinat vaativat pienempiä painoeriä ja nopeampia toimitusaikoja. Lisäksi meidän oli laajennettava palveluvalikoimaamme lisäarvoa tuovilla sovelluksilla saadaksemme uusia asiakkaita. Tiesimme digitaalisen väripainotekniikan olevan ratkaisu kaikkiin näihin pulmiin ja se oli meille jo tuttu ala, mutta meillä oli ollut sen kanssa alkuongelmia ja kaipasimme apua.”

Yritys oli kokenut useita takaiskuja ottaessaan ensiaskelia digitaalisen väripainotoiminnan alalla. Moe kertoo: ”Me olimme investoineet useisiin digitaalisiin väripainokoneisiin, jotka kaikki osoittautuivat pettymyksiksi laadun, luotettavuuden ja joustavuuden kannalta. Kun digitaalisia painotuotteita myydään kaupallisiin sovelluksiin, kuvanlaadun on oltava hyvä, sillä asiakkaat ovat tottuneet korkeaan offsetlaatuun. Valitettavasti hankkimamme laitteet eivät vastanneet odotuksia.”

Yksi merkittävä tekninen ongelma oli epätarkka paperin tasaus, jonka vuoksi laitteet jumittuivat toistuvasti. Moe kertoo edelleen: ”Jotta digitaalisen painotuotannon yksikkömme voisi menestyä, sen piti voida integroitua offset-tuotantolinjaamme ja täydentää sitä niin, että voisimme siirtyä saumattomasti työstä toiseen ja käyttää niitä samanaikaisesti. Tämä edellytti, että voisimme syöttää saman laatuista paperia molempiin tuotantolinjoihin. Laitteet, joihin olimme investoineet aiemmin, eivät kuitenkaan tukeneet tätä, eivätkä aiemmat toimittajamme tarjonneet kipeästi tarvitsemaamme tukea.”

Ratkaisu

Koska Trykkpartner oli aiemmin investoinut Océ-laitteisiin, sillä oli yhteistyösuhde Canonin kanssa; tästä syystä se kääntyikin Canonin puoleen laatiakseen tulevaisuutensa turvaavan digitaalipainosuunnitelman. ”Océ VarioPrint -laitteiden laadukkuus ja niiden myötä saamamme tuki ja palvelu olivat aina antaneet meille uskoa digitaaliseen painotuotantoon, joten sovimme tapaamisen Canonin kanssa.”

Keskustellessaan Trykkpartnerin kanssa sen uudesta liiketoimintastrategiasta Canon toi esiin useita kasvumahdollisuuksia. Korkealaatuisille väripainosovelluksille, kuten kiinteistöalan pienieräisille räätälöidyille esitteille, oli todellista kysyntää. Lisäksi oikean kapasiteetin ja luotettavan tuotannon avulla olisi mahdollista lisätä offsetpainon sivumääriä sekä alan sisällä että ulkoisesti. 

”Canon osoitti, miten voisimme saada kaiken irti näistä mahdollisuuksista imagePRESS C7010VP:n avulla. Korkean kuvanlaadun ja kilpailukykyisen nopeuden lisäksi se pystyi käsittelemään samoja paperilaatuja kuin offsetlaitteemme”, Moe kertoo vaikuttuneena. ”Totesimme myös, että laitteen viimeistelytoiminnot tarjoaisivat ylellisen lopputuotteen, joka herättäisi asiakkaidemme kiinnostuksen. Se oli erittäin tuottava ja samalla kustannustehokas laite, jonka sivukohtaiset kustannukset olivat kilpailukykyiset ja josta muodostuikin liiketoimintaamme eteenpäin ajava voima.”

Tulokset 

Investoituaan imagePRESS C7010VP -laitteeseen vuonna 2011 Trykkpartner vaikuttui niin vahvasti sen saumattomasta integroitumisesta offset-tuotantolinjoihin ja sen kyvystä täyttää uudessa strategiassa määritellyt tavoitteet, että se hankki neljä imagePRESS C6010 -laitetta lisää. Sittemmin kaikki Trykkpartnerin digitaaliset painotyöt on siirretty Canon-laitteille. Ne tuottavat yhteensä noin 10 miljoonaa A4-sivua vuodessa, mikä tarkoittaa 110 prosentin lisäystä kokonaissivumäärässä. 

Kiinteistöalan esitemarkkinat ovat yritykselle nyt – ennusteen mukaisesti – vakaa tulonlähde, ja yritys saa edelleen lisää painovolyymia kaupallisilta offsetpainomarkkinoilta. Yritys on päivittänyt aiemman Océ VarioPrint -laitteensa 6160-malliin pankkien ja vakuutusyhtiöiden maksuliikennesovellusten tehostamiseksi ja lisäksi se on investoinut hiljattain Canonin imagePROGRAF iPF9400 -suurkuvatulostimeen mainos- ja myynninedistämismateriaalien tuotannon lisäämiseksi.

Moe jatkaa:

Digitaalinen tulostus on turvannut toimintamme. Tulostuslaatu on osoittautunut erinomaiseksi – nykyiset asiakkaamme eivät pysty erottamaan digitaalista tulostusta offsetpainon jäljestä –, ja sen lisäksi olemme voineet laajentaa liiketoimintaamme ja astua uusille markkinoille. Investointien ansiosta digitaaliset tulot ovat kasvaneet kolmen vuoden aikana 100 prosenttia ja muodostavat nyt 30 prosenttia liiketoiminnastamme; sen lisäksi sivukohtaiset kustannukset ovat vähentyneet yhteensä 10 prosenttia. Canonin teknologian avulla voimme parantaa liiketoimintamme kannattavuutta. Olemme myös voineet vähentää työtunteja 25 prosentilla ja siten vapauttaa resursseja käytettäväksi tehokkaammin muilla liiketoiminnan alueilla.


Moe huomauttaa, miten tärkeää on tehdä yhteistyötä sellaisen toimittajan kanssa, joka pystyy toimimaan neuvoa-antavana kumppanina:

Canon on tukenut menestystämme olemalla aina valmis tarjoamaan neuvoja, kannustusta ja koulutusta siitä, miten näiden teknologioiden potentiaalin voi parhaiten valjastaa. Selling Digital Print -työpajat, joihin olemme osallistuneet, ovat tarjonneet korvaamatonta tietoa digitaalisen tulostuksen tuottamisesta, myymisestä ja markkinoimisesta sekä liiketoiminnan kasvun ylläpitämisestä; olemme varmoja, että yhdessä Canonin kanssa voimme kehittää liiketoimintaamme yhä eteenpäin.


Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.