LO Media siirtyy digimaailmaan Canonin avulla

  • Yritys: LO Media
  • Perustamisvuosi: 1994
  • Toimipaikka: Oslo, Norja
  • Palvelut: kustannus, painatus, verkkotulostus, monikanavaviestintä, video
  • Verkkosivusto: http://lomedia.no/

Haaste

Norjalaisen LO Media -kustantamon tuotantopäällikkö Lars Langbo on luonteeltaan utelias. Hän ottaa uudet ideat ja konseptit vastaan avoimin mielin, koskivat ne sitten teknisiä innovaatioita tai yritysstrategiaa. Larsin tavoitteena on löytää aina parhaat ratkaisut asiakkaiden viestintä- ja yritystarpeisiin, ja kustantamon asiakaslupaus on yksinkertainen: "Oli tavoitteenne mikä tahansa, me autamme tuottamaan tuloksia."

Tuotantopäällikön asenne käy ilmi myös LO Median aiemmasta investoinnista verkkotulostuspalveluun ja digipainotekniikoihin vuosina 2009 ja 2010, jolloin painomäärät uhkasivat laskea ja yleiskustannukset kasvaa digitaalisuuden muovatessa viestintäalaa.

Investointien syyt ovat selvät LO Median kahden pääasiallisen liiketoiminta-alueen valossa. Yhtiö on Norsk Presseforbund -järjestön suurin aikakauslehtien kustantaja, joka luo ja suunnittelee sisältöä maan johtaville julkaisuille. Tämän lisäksi se tarjoaa viestintä- ja markkinointipalveluja ammattiyhdistyksille ja poliittisille puolueille.

”Tavoitteenamme on auttaa ammattiyhdistyksiä kehittämään jäsenviestintäänsä asiallisen ja rakentavan ilmaisun, oikea-aikaisen tiedottamisen ja helpon vastattavuuden kautta”, Lars selittää.

Pieniin painomääriin ja muuttuvien tietojen painamiseen soveltuva digipaino on auttanut LO Mediaa hoitamaan tarvepainatuksen kustannustehokkaasti. Myös pienten markkinointimateriaali- ja lehtierien painaminen talon sisällä on vähentänyt kustannuksia verrattuna aikaisempaan ulkoistamiseen. Tekniikan ja kattavan verkkotulostustarjonnan yhdistäminen on turvannut yhtiön painotoiminnan tulevaisuuden – tiimi luo ja ylläpitää yli 2 000 asiakkaan verkkokauppasivustoja, joissa on myynnissä yli 450 painotuotetta.

”Olemme säästäneet noin 500 000 Norjan kruunua (n. 56 699 euroa) painatuskuluja vuodessa ja kasvattaneet myyntituloja yli miljoonalla kruunulla (noin 100 000 eurolla)”, Lars arvioi. ”Se tarkoittaa, että myyntitulot ovat nyt 1,2 miljoonaa kruunua ja asiakasjärjestelmien ylläpitokulut 240 000 kruunua. Verkkopainokaupan myyminen on vasta alkua.”

Lars toteaa kuitenkin kaukonäköisesti, että menestyksen jatkuminen edellyttää uudistuksia myös tulevaisuudessa ja että LO Media ”ei saa pysähtyä paikoilleen: liiketoimintaa on kehitettävä jatkuvasti”. Vuonna 2013 hän ryhtyi luomaan kattavampaa monikanavaista viestintäpalvelua saatuaan selville, että asiakkaat toivoivat lisää digitaalisia viestintämuotoja.

Ratkaisu

LO Media testasi tavanomaista monikanavaratkaisua Yhdysvalloista saadakseen esimakua saavutettavissa olevista tavoitteista. Tiimi vaikuttui tekniikan potentiaalista ja mahdollisuudesta luoda yksilöllistä asiakasviestintää eri kanavilla. Lars totesi kuitenkin, että yhtiö tarvitsee kattavamman ohjelmistopaketin, johon sisältyvät paikallinen tuki ja koulutus maksimoivat sijoituksen tuoton.

Myös ohjelmiston tietoturvalla oli erittäin tärkeä merkitys, sillä LO Median ydinasiakaskuntaan kuuluvien poliittisten toimijoiden luottamuksellisia tietoja olisi käsiteltävä sen kautta. Lars päätti konsultoida Canonia, yhtiön pitkäaikaista yhteistyökumppania digipaino- ja verkkotulostusalalla.

”Aiempien kokemusten perusteella tiesimme, että Canon tarjoaisi yhteistyökumppanin ominaisuudessa aidosti kauaskantoisen ratkaisun eikä pelkkää valmiiksi pakattua tuotetta”, Lars jatkaa. ”Canonin yrityskonsultti suositteli DirectSmile Cross Media Suite -ratkaisua mutta kehotti samalla painokkaasti, että koko tuotantotiimille tilattaisiin koulutus riippumattomalta ruotsalaiselta konsulttiyritykseltä.”

Canonin koulutuskonsultti selitti, että monikanavapalvelujen myyminen asiakkaille ja sisällön julkaiseminen useilla eri alustoilla edellyttää vahvan tieto- ja taitopohjan kehittämistä. ”Opimme, että onnistuminen vaatisi strategista lähestymistapaa ja paljon työtä”, Lars lisää. ”Mutta se kuuluu asiaan uudelle liiketoiminta-alueelle siirryttäessä.” Onneksi koulutus ei päättynyt siihen. ”Canonin yrityskonsultti oli erittäin omistautunut. Tiesimme, että hänen asiantuntemuksestaan ja neuvoistaan olisi meille korvaamatonta apua monikanavamarkkinoilla.”

Tulokset

Digitaalisten kustannuspalveluiden kysyntä on kasvussa. Laajennetun palvelutarjontansa avulla LO Media on onnistunut solmimaan uusia pitkäaikaisia sopimuksia, joiden arvo on yli miljoona Norjan kruunua (noin 100 000 euroa) vuodessa. Yhtiö tukee uusien asiakkaidensa viestintää suurissa tapahtumissa, konferensseissa ja merkittävissä mielipidetutkimuksissa.

Monikanavapalvelua hienosäädetään edelleen, mutta Lars tekee tiimeineen lujasti töitä yhdessä Canonin kanssa, jotta veloitusperusteisesta myymisestä voidaan siirtyä arvoperusteiseen malliin: ”Tämän lähestymistavan ansiosta ostaja kokee olevansa palapelin tärkein osanen. Voimme tarjota laajemman skaalan viestintäpalveluja ja arvioida, mikä palvelu vastaa parhaiten kunkin asiakkaan tarpeisiin. Näin toimimme neuvonantajana, joka ajattelee ensisijaisesti asiakkaan parasta.”

LO Media pystyy nyt analysoimaan arvokasta dataa ja määrittämään sen avulla, mikä toimii yksittäisten asiakkaiden kohdalla ja mikä ei. ”Meillä ei esimerkiksi välttämättä ole sähköpostiosoitteita, joista tavoittaisimme asiakkaamme koko kohdeyleisön. Meillä on kuitenkin heidän postiosoitteensa, joten voimme lähettää henkilökohtaisen kirjeen ja saada tarvittavan tiedon paluupostissa”, Lars selittää. ”Jos emme usko, että materiaalien painatuksesta on esimerkiksi vaalikampanjalle riittävästi hyötyä, voimme valita digitaalisen lähestymistavan. Paras viestintätapa ei ole kiveen hakattu – jokainen asiakas ja kampanja on erilainen.”

Lopuksi Lars toteaa:

Canonin neuvot ja riippumattoman tahon koulutus antoivat meille eväät laadukkaiden digitaalisten palvelujen tuottamiseen sekä näkemystä ja malttia pitkän aikavälin suunnitteluun. Kehitämme tällä hetkellä pitkäaikaisia asiakassuhteitamme, ja tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.