iStock_80038439_XXXLARGE

Canonin tietoturva

Tällä sivulla on tärkeitä tietoja Canonin tietoturvasta


Sertifikaatti

ISO 27001 Tietoturva

Canon pitää tietoturvaa tärkeänä ja pyrkii suojaamaan kirjoitettujen, puhuttujen ja elektronisten tietojen salassapitoa, yhtenäisyyttä ja saatavuutta seuraavien asioiden takaamiseksi:

 • Salassapidon turvaaminen – tietoja voivat käyttää vain valtuutetut henkilöt
 • Yhtenäisyyden turvaaminen - tiedot ja prosessit ovat tarkkoja ja täydellisiä
 • Saatavuuden turvaaminen – valtuutetut käyttäjät saavat tiedot silloin, kun he niitä tarvitsevat

ISO 27001-sertifikaatti tarkoittaa, että Canon Europella on järjestelmiä, jotka suojaavat yritystietoja ja -dataa verkossa ja sen ulkopuolella. ISO 27001-sertifikaatti tarkoittaa myös, että Canon Europen turvallisuutta koskevat prosessit kehittelystä toimitukseen on arvioinut ulkopuolinen taho ja että Canon Europelle on myönnetty kolmannen osapuolen kansainvälinen sertifikaatti.

ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti Canon Europen tietoturvan hallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joten asiakkaamme voivat luottaa siihen, että toimimme korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. ISO 27001 -standardi kattaa kaikki tietoturvallisuuteen liittyvät osa-alueet riskeistä ja tuoteturvallisuudesta auditointien ja häiriötilanteiden hallintaan.


Canon Europen tietoturvan hallintajärjestelmään (ISMS) kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • tietoturvakäytäntö
 • tietoturvan järjestäminen
 • resurssien hallinta
 • henkilöstöhallinnon tietoturva
 • fyysisen ympäristön tietoturva
 • viestinnän ja toimintojen hallinta
 • käytönvalvonta
 • tietojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito
 • tietoturvaongelmien hallinta
 • liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta
 • säännösten mukainen toiminta.

Tarvitset ehkä myös