Tulostuspään vaihtaminen

Tee tämä toimenpide vain, kun vaihdat tulostuspään. Älä tee seuraavia toimenpiteitä muusta syystä, sillä se voi vaurioittaa laitetta.

・Älä vaihda tulostuspäätä, kun laitteen virta on katkaistu.
・Älä katkaise laitteesta virtaa tulostuspään vaihdon aikana.
・Tulostuslaatu käytetyn tulostuspään poistamisen ja uudelleenasennuksen jälkeen ei ole taattu.
・Jos hukkavärisäiliön kapasiteetti ei riitä, tulostuspäätä ei voi vaihtaa.
・Joitakin ongelmia ei ehkä voi ratkaista vaihtamalla tulostuspään.
・Pyri välttämään käsien likaantumista musteesta.

1. Kytke kameraan virta.

2. Paina [Home/Koti] -painiketta kerran ja pidä [Stop/Pysäytä] -painiketta painettuna vähintään viiden sekunnin ajan. Laite siirtyy tulostuspään vaihtotilaan.

3. Seuraavassa näytössä näkyy huomautuksia. Vahvista ne ja valitse Kyllä.

▶ Odota muutama minuutti, kunnes seuraavat ohjeet tulevat näkyviin.

Noudata alla olevia paneelia koskevia ohjeita.

4.

5.

6.

7. Poista uusi tulostuspää varovasti pakkauksestaan.

8. Aseta tulostuspää tulostuspään pidikkeeseen rauhallisesti ja turvallisesti niin, että tulostuspää ei kosketa ympärillä olevia laitteen osia.

9.

10. Odota muutama minuutti skannausyksikön/kannen sulkemisen jälkeen. Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, tulostuspään vaihto on valmis.

Tarvitset ehkä myös