Takuuehdot

Takuuehdot koskevat kaikkia Canon-kuluttajatuotteita. Tutustu myös usein esitettyihin kysymyksiin takuusta (FAQ). Linkin löydät sivun oikeasta laidasta.

EWS (European Warranty System)-takuuehdot

Canon ja sen Euroopan laajuisen EWS-takuujärjestelmän jäsenet takaavat tuotteen (laitteisto) olevan toimintakunnossa takuuaikana. Jos tuotteessa ilmenee vikoja takuuaikana, tuote korjataan veloituksetta Canonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Maksuttoman EWS-takuuhuollon saa ainoastaan esittämällä takuukortin ja alkuperäisen tuotteen maksua osoittavan tositteen tai jälleenmyyjän asiakkaalle antaman kassakuitin. Takuu on voimassa vain, jos takuukortissa on

  • ostajan nimi
  • jälleenmyyjän nimi ja osoite
  • tuotteen mallinimi ja sarjanumero
  • tuotteen ostopäivä.

Canon pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä suorittamasta takuuhuoltoa, mikäli takuukortin tiedot ovat puutteelliset tai niitä on myöhemmin poistettu tai muutettu. Lisäksi Canon pidättää itsellään oikeuden viallisen tuotteen korjaamisen sijasta korvata viallinen tuote vastaavanlaatuisella toimivalla tuotteella.

1. Takuuaika

Canonin kuluttajatuotteiden takuuaika on 12 kk. Projektoreiden takuuaika on 36 kk.

2. Takuuhuolto

Takuuhuolto tehdään valtuutetuissa Canon-huoltoliikkeissä

Asiakas toimittaa itse laitteen huoltoon. Lähetyskulut maksaa takuunantaja. Jos tuote viedään sellaiseen maahan, joka ei kuulu EWS-takuujärjestelmän piiriin ja jossa takuukorttia ei hyväksytä, takuu voidaan kuitenkin hyödyntää tuotteen ostomaassa.

3. Rajoitukset

Takuu ei korvaa huoltoa, mikäli vahinko tai tuotteen vika perustuu seuraaviin seikkoihin:
– virheellinen tai liiallinen käyttö, tai tuotteen käsittely tai käyttö vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita ja/tai muita asianomaisia käyttöön liittyviä asiakirjoja mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteen virheellinen varastointi, pudottaminen tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut
– ruostuminen, lika, vesi tai hiekka
– muun kuin valtuutetun Canon-huoltoliikkeen suorittamat korjaus-, muutos- tai puhdistustyöt
– yhteensopimattomien varaosien, ohjelmistojen tai tarvikkeiden (esim. muste, paperi, väriainekasetti ja paristot) käyttö. Canonin suosittelemien tarvikkeiden osalta yhteensopivuus on taattu.
– liitännät sellaisiin laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt liitäntöihin
– valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen lähetetyn tuotteen puutteellinen pakkaus
– onnettomuudet, vahingot tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, rajoituksetta, salamaniskut, vesi- tai palovahingot, levottomuudet tai välikohtaukset tai vääränlainen ilmanvaihto.

4. Muuta

Jokin yksittäinen Canon-tuote ei välttämättä ole myynnissä kaikkialla, tai sitä ei vielä ole saatavissa jonkin tietyn maan teknisten standardien mukaisena. Tällöin takuukorjaus saattaa viivästyä, jos se suoritetaan muualla kuin tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Vastaavasti tiettyjä varaosia ei aina ole heti saatavissa maassa, jossa tuote korjataan.

Ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien tallennus ja varmuuskopiointi ennen tuotteen korjausta on asiakkaan vastuulla. Samoin asiakas vastaa ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien palauttamisesta tuotteeseen korjauksen jälkeen.

Tämä takuu ei vaikuta voimassa olevan pakottavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin eikä kuluttajan oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään osto/myyntisopimuksen perusteella. Mikäli mikään kansallinen lainsäädäntö ei sovellu, kuluttajalla on olemassa ainoastaan tämän takuukortin mukainen EWS-takuu. Tällöin Canon, sen tytäryhtiöt tai muut EWS-takuujärjestelmän jäsenet eivät ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

Yksityiskohtaisia lisätietoja EWS-takuusta eri maissa antavat Canonin Euroopan laajuisen takuujärjestelmän jäsenet.

 

 

spacer
					image
Tuki
Self Support
Ajurit, ohjelmistot ja manuaalit
Käyttöohjeet
Huoltopisteet
Palautetta huollosta
Varaosat
Takuu
Takuu FAQ
Takuuehdot
Onsite-takuu
Katso myös
Tuotevertailu
Esitteet
Ostopaikat