Warranty_Page_Image

Canonin eurooppalainen WG-sarjan takuu

Canonin eurooppalainen tuotetakuu on Canon Europa N.V:n, jonka toimipaikka on Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (Canon), tarjoama takuu omaan käyttöön ostetun Canon WG-sarjan tuotteen loppuasiakkaille, jotka eivät toimi kuluttajina, joita koskevat sen maan lait, josta WG-sarjan tuotteet ostetaan.
Takuu ei koske kuluttaja-asiakkaita. Kuluttaja-asiakkaita koskevat kotimaansa mukaiset lakisääteiset kuluttajan oikeudet.
Näihin ehtoihin ja palveluun sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja niiden yksinomainen toimivalta on Englannin ja Walesin tuomioistuimilla. 


Palvelun sisältö on seuraava: 

• On-Site-takuu

Canonin eurooppalaisen WG-sarjan takuun piiriin kuuluvat kaikki Canonin WG-sarjan tuotteet, jotka on tarkoitettu myytäviksi ja ostettu Euroopan talousalueella (ETA – EU, Islanti, Liechtenstein, Norja), Sveitsissä ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Canon takaa, että jos uusi WG-sarjan tuote havaitaan vialliseksi sovellettavan takuukauden aikana, vika korjataan maksutta (katso voimassa olevat käyttöehdot jäljempänä).
Niille tuotteille, jotka eivät kuulu sovellettavien takuuehtojen tai -kauden piiriin ja joiden vahingoittumista tai korjausta takuu ei kata, on saatavilla maksullinen korjauspalvelu.
Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeino eivätkä Canon tai sen tytäryhtiöt tai muut eurooppalaisen WG-sarjan takuun jäsenet vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tämän tuotteen takuun suoran tai epäsuoran rikkomuksen seurauksena.


EhdotOn-Site-takuu


Canon takaa tämän WG-sarjan tuotteen toimivuuden takuuaikana. Mikäli laitteisto vioittuu takuuaikana, Canon tarjoaa maksuttoman On-Site-korjauspalvelun takuun piiriin kuuluvissa jäsenmaissa.
On-Site-takuu koskee kaikkia Canon WG-sarjan tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja ostettu Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsissä ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.
Maksuttomat palvelut ovat käytettävissä, kun loppuasiakas esittää myyjälle alkuperäisen ostotositteen.
Lisäksi Canon pidättää oikeuden korvata vioittuneen tuotteen vastaavalla saman- tai parempilaatuisella tuotteella viallisen tuotteen korjaamisen sijaan. 


1. Takuuaika

On-Site-takuu on voimassa joko 1 vuoden uuden Canon WG -sarjan tuotteen ostopäivästä, joka käy ilmi ostotodistuksesta, tai 300 000 tulosteen verran sen mukaan, kumpi täyttyy aiemmin. 


2. Takuupalvelun käyttö 

On-Site-takuun korjauspalvelut ovat saatavilla ottamalla puhelimitse yhteyttä Canonin tukipalveluun (On-Site-takuupalvelun yhteystiedot).
On-Site-takuu toteutuu jollakin seuraavista tavoista: 

• On-Site-korjauspalvelu (huoltoteknikko)*, joka kattaa kaikki huoltotöihin liittyvät kustannukset (kuten päivystyspalkkiot, matkakulut ja korjausajan) ja kaikkien varaosien kustannukset. 

• Käyttäjän vaihdettavissa olevien osien lähettäminen (lähettipalvelu), joka kattaa kaikki sopivat varaosat ja lähetyskuluihin liittyvät kustannukset.

*Kolmas osapuoli voi suorittaa tähän On-Site-takuuseen kuuluvat huollot Canonin puolesta käyttämällä kohtuullista osaamista ja noudattamalla kohtuullista huolellisuutta. 

Tämä palvelu kattaa kaikki huoltotöihin liittyvät kustannukset (kuten päivystyspalkkiot, matkakulut ja korjausajan) ja kaikkien varaosien kustannukset. 


3. Canon WG -sarjan takuun jäsenet

Canon WG -sarjan takuun jäseniä ovat maat, joissa On-Site-takuupalvelu on käytettävissä. 

Mikäli tarvitset lisätietoa takuusta, ota yhteyttä lähimpään eurooppalaisen WG-sarjan takuun tarjoajaan


4. Rajoitukset

Takuu ei korvaa seuraavia: 

– tarvikkeet
– ohjelmistot
– tuotteen kanssa käytettävät kuluvat osat (esim. paneeli, ulkoinen kansi) tai tarvikkeet ja lisävarusteet (esim. lisäpaperikasetit, jalusta jne.)
– ilman Canonin lupaa tehtyjen muutosten aiheuttamat viat
– kustannukset, jotka aiheutuvat Canonin palveluntarjoajien WG-sarjan tuotteeseen tekemistä sovituksista tai muutoksista, jotta tuote täyttäisi maakohtaiset tekniset tai turvallisuusstandardit, tai muut kustannukset, jotka aiheutuvat WG-sarjan tuotteen säätämisestä sellaisten teknisten tietojen vuoksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimituksen jälkeen
– vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että WG-sarjan tuote ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten tietojen mukainen muussa kuin ostomaassa. On-Site-takuun korjauspalvelut eivät ole käytettävissä, jos vahingon tai vian on aiheuttanut jokin seuraavista:
– WG-sarjan tuotteen epäasianmukainen käsittely tai käyttö, joka on selitetty käyttöoppaassa ja/tai sovellettavissa käyttäjän asiakirjoissa, mukaan lukien rajoituksetta epäasianmukainen säilytys, pudottaminen, voimakkaat iskut, korroosio ja lian, veden tai hiekan aiheuttamat vahingot.
– Tuotteen kanssa yhteensopimattomien varaosien, ohjelmistojen tai tarvikkeiden (kuten muste- tai hukkavärisäiliöiden) käyttö. Tuotteen yhteensopivuus tietyn Canon WG-sarjan tuotteen kanssa on tarkistettava pakkauksesta. Turvallisinta on käyttää aitoja testattuja Canon-varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita. Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
– WG-sarjan tuotteen liittäminen laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt.
– Onnettomuudet tai katastrofit tai mitkä tahansa muut tapaukset, jotka eivät ole Canonin hallittavissa, mukaan lukien rajoituksetta salamointi, vesi, tuli, julkiset häiriöt ja puutteellinen tuuletus.
– Kausitarkastukset ja muut normaalit WG-sarjan huoltopalvelut. Edellä mainitun lisäksi On-Site-takuuseen eivät sisälly seuraavat:
– Tuotteen virheellisestä asennuksesta tai verkkoliitännästä aiheutuneiden virheiden korjaaminen ja korjaukseen tarvittavat varaosat, jos tuotteiden asennus ja verkkoliitäntä eivät ole Canonin tarjoamia.
– Työt, jotka johtuvat siitä, että WG-sarjan tuotteen liitäntä on irrotettu ja kytketty uudelleen, mukaan lukien tuotteen turvalliseen siirtämiseen liittyvät työt, paitsi jos Canon on siirtämässä tuotetta tai sitä ollaan siirtämässä Canonin puolesta.
– Työ, joka on tehty normaalien huoltotyöaikojen ulkopuolella (9.00–17.00 maanantai-perjantai, lukuun ottamatta yleisiä juhla- ja vapaapäiviä). 


Huomaa, että On-Site-takuupalvelua pystytään tarjoamaan ainoastaan silloin, kun tuote sijaitsee Canon WG -sarjan takuun jäsenmaassa. On-Site-palvelujen saamisen ehtona on, että käyttäjä tarjoaa huoltohenkilölle pääsyn tuotteen sijaintipaikalle sekä pyydettäessä kohtuullista tukea palvelun mahdollistamiseksi.
Jos siirrät tuotteet toiseen maahan, tarkista, että maa kuuluu Canon WG -sarjan takuun jäseniin, jotta Canon tarjoaa On-Site-takuun kyseisessä maassa. 


5. Muuta 

Korjauspalvelu voi viivästyä, jos korjaus tehdään alkuperäisestä ostomaasta poikkeavassa maassa, jossa WG-sarjan tuote ei ole vielä myynnissä tai myynnissä on maakohtainen malli. Samasta syystä tiettyjä WG-sarjan tuotteen varaosia ei välttämättä ole varastossa siinä maassa, jossa tuote korjataan. Canon ei ota vastuuta mistään muista vaatimuksista, joita ei ole erikseen mainittu näissä takuuehdoissa, mukaan lukien rajoituksetta tallennusvälineen ja tietojen menetys jne. 

Tarvitset ehkä myös

Feedback