PIXMA PRO-100S -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti. 

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA PRO-100S -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.  

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA PRO-100S -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita. 

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA PRO-100S -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.


Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

 • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
  Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
 • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa

 1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty.
 2. Pidä tulostimen yläosassa olevaa [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-painike]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää. Vapauta painike.
 3. Varmista, että Wi-Fi-painike alkaa vilkkua sinisenä. Paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
  Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Asennuksen aikana myös valkoinen virran merkkivalo alkaa vilkkua. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, sekä sininen että valkoinen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Pidä [Jatka/peruuta [MASTER] Jatka/peruuta]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostetaan. 

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA PRO-100S -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Näytä omaa käyttöjärjestelmääsi koskevat ohjeet seuraavien linkkien kautta:

Normaali yhteyden muodostaminen – vain Windows-käyttöjärjestelmille

 1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.
  Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy uudelleen tietokoneeseen ja valitse [My Computer/Oma tietokone] tai [This PC/Tämä PC], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
  Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettuja CD-levyjä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

 2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 1

 3. Valitse liittymätavaksi [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava]

  [MASTER] Uusi näyttö2

 4. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 4

 5. Ohjelmisto etsii nyt hetken verkkoon jo liitettyjä tulostimia.
  Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa. Varmista siis, että valittuna on [Setting printer could not be found on the list/Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta], ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 5

 6. Asennusoppaan asennus alkaa.

  [MASTER] Näyttö 6

 7. Valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 7

 8. Valitse [Langaton asennus].

  [MASTER] Näyttö 8

 9. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-painike]-painiketta (A) painettuna, kunnes valkoinen virran merkkivalo välähtää kaksi kertaa. Vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen ja valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 9

 10. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja valkoinen virran merkkivalo palaa, ja valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö10

 11. Näyttöön tulee seuraava viesti.

  [MASTER] Näyttö 11

 12. Kun tulostimen yhteys tukiasemaan on muodostettu, valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 12

 13. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 13

 14. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 14

 15. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

  [MASTER] Uusi näyttö 15

 16. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

  [MASTER] Näyttö 16

 17. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 17

 18. Ohjelmisto suorittaa nyt asennuksen.

  [MASTER] Näyttö 18
  Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Havaitse uudelleen].

  Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja.

  [MASTER] Näyttö 19

 19. Kun langaton asennus on valmis, seuraava näyttö avautuu. Siinä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus). Valitse [Valmis].

  [MASTER] Näyttö 20

 20. Jos määrität tulostinta ensimmäistä kertaa, kohdista tulostuspää valitsemalla seuraavassa näytössä [Execute/Suorita]. Muutoin valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 21

 21. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 22

 22. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta].

  [MASTER] Näyttö 23

 23. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy]. Voit myös valita [En hyväksy].

  [MASTER] Näyttö 24 

 24. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].

  [MASTER] Näyttö 26

Windows-asetukset on nyt määritetty 
Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua


Takaisin alkuun

Normaali yhteyden muodostaminen – vain Mac-käyttöjärjestelmille

Ennen kuin aloitat, lataa asennusohjelmisto.

 1. Kun tiedosto on ladattu, siirry tiedoston tallennuskansioon ja kaksoisosoita tiedostoa. Kaksoisosoita seuraavassa näytössä [Setup/Asennus]-valintaa.
  [MASTER] Näyttö 27

 2. Valitse seuraavassa näytössä [Open/Avaa]
  [MASTER] Näyttö 28

 3. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 29

 4. Ennen asennuksen jatkamista pyydetään ehkä antamaan salasana. Kirjoita salasanasi ja valitse [Asenna apuohjelma].

  [MASTER] Näyttö 30

 5. Valitse [Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 31

 6. Valitse liittymätavaksi [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava]

  [MASTER] Uusi näyttö2

 7. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 34

 8. Ohjelmisto etsii nyt hetken verkkoon jo liitettyjä tulostimia.
  Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa. Varmista siis, että valittuna on [Setting printer could not be found on the list/Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta], ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 35

 9. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Avaa].

  [MASTER] Näyttö 36

 10. Valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 7

 11. Valitse [Langaton asennus].

  [MASTER] Näyttö 8
 12. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-painike]-painiketta (A) painettuna, kunnes valkoinen virran merkkivalo välähtää kaksi kertaa. Vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen. Valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 9

 13. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja virran merkkivalo palaa, ja valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö10

 14. Näyttöön tulee seuraava sanoma:

  [MASTER] Näyttö 37

 15. Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Salli].

  [MASTER] Näyttö 38

 16. Kun yhteys tukiasemaan on muodostettu, valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 12

 17. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 13

 18. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 14

 19. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

  [MASTER] Näyttö 39

 20. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Yes/Kyllä].

  [MASTER] Näyttö 40

 21. Jos näkyviin tulee seuraava näyttö tai jos haluat luoda työpöydälle käyttöoppaan pikakuvakkeen, valitse [Agree/Hyväksyn] tai ohita kohta valitsemalla [Do not agree/En hyväksy].

  [MASTER] Näyttö 41

 22. Ohjelmisto latautuu ja asentuu.

  [MASTER] Uusi näyttö 42
  Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Havaitse uudelleen].
  Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja.

  [MASTER] Uusi näyttö 43

 23. Valitse havaittu tulostin Canon IJ Network Tool -työkalunäytössä ja valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 44

 24. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Lisää tulostin].

  [MASTER] Näyttö 43

 25. Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ Network/Canon IJ -verkkoversio] ja valitse [Add/Lisää].

  [MASTER] Uusi näyttö 45

 26. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.

  [MASTER] Näyttö 45

 27. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 46

 28. Jos määrität tulostinta ensimmäistä kertaa, kohdista tulostuspää valitsemalla seuraavassa näytössä [Execute/Suorita]. Muutoin valitse [Next/Seuraava].

  [MASTER] Uusi näyttö 46

 29. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 48

 30. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta]

  [MASTER] Näyttö 49

 31. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy]. Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].

  [MASTER] Näyttö 50

 32. Jos näkyviin tulee seuraava näyttö, tai jos haluat vahvistaa verkkoasennuksen tulostamalla testitulosteen, valitse [Execute/Suorita]. Muutoin ohita kohta valitsemalla [Next/Seuraava].

  [MASTER] Näyttö 51

 33. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].

  [MASTER] Näyttö 52


Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Takaisin alkuun


PIXMA Pro-100S -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

 1. Pidä [JATKA/PERUUTA [MASTER] Jatka/peruuta ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää viisitoista kertaa.
 2. Vapauta [JATKA/PERUUTA [MASTER] Jatka/peruuta]-painike.


Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.