Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA PRO-100S -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

 • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
  Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdan Normaali yhteyden muodostaminen ohjeiden mukaan.
 • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa

 1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty.
 2. Pidä tulostimen yläosassa olevaa [Wi-Fi ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää. Vapauta painike.
 3. Varmista, että Wi-Fi-painike alkaa vilkkua sinisenä. Paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
  Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Asennuksen aikana myös valkoinen virran merkkivalo alkaa vilkkua. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, sekä sininen että valkoinen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.


Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Pidä [Jatka/peruuta ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostetaan. 

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection-kohdassa (Yhteys) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.


Asenna seuraavaksi PIXMA PRO-100S -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Vakioyhteys (Windows)

 1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.
  Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy uudelleen tietokoneeseen ja valitse [My Computer/Oma tietokone] tai [This PC/Tämä PC], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
  Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettuja CD-levyjä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

 2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava]. 3. Valitse liittymätavaksi [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava] 4. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 5. Ohjelmisto etsii nyt hetken verkkoon jo liitettyjä tulostimia.
  Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa. Varmista siis, että valittuna on [Setting printer could not be found on the list/Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta], ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 6. Asennusoppaan asennus alkaa. 7. Valitse [Next/Seuraava]. 8. Valitse [Cableless setup/Langaton asennus]. 9. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi ]-painiketta (A) painettuna, kunnes valkoinen virran merkkivalo välähtää kaksi kertaa. Vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen ja valitse [Next/Seuraava]. 10. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja valkoinen virran merkkivalo palaa, ja valitse [Next/Seuraava]. 11. Näyttöön tulee seuraava viesti. 12. Kun tulostimen yhteys tukiasemaan on muodostettu, valitse [Next/Seuraava]. 13. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 14. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 15. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin. 16. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Yes/Kyllä]. 17. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava]. 18. Ohjelmisto suorittaa nyt asennuksen.  Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Redetect/Havaitse uudelleen].

  Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja. 19. Kun langaton asennus on valmis, seuraava näyttö avautuu. Siinä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus). Valitse [Complete/Valmis]. 20. Jos määrität tulostinta ensimmäistä kertaa, kohdista tulostuspää valitsemalla seuraavassa näytössä [Execute/Suorita]. Muutoin valitse [Next/Seuraava]. 21. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava]. 22. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Next/Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Cancel/Peruuta]. 23. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy]. Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].

   

 24. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].

   

Windows-asetukset on nyt määritetty 

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen (Mac)

Ennen kuin aloitat, lataa asennusohjelmisto.

 1. Kun tiedosto on ladattu, siirry tiedoston tallennuskansioon ja kaksoisosoita tiedostoa. Kaksoisosoita seuraavassa näytössä [Setup/Asennus]-valintaa.


 2. Valitse seuraavassa näytössä [Open/Avaa]


 3. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava]. 4. Ennen asennuksen jatkamista pyydetään ehkä antamaan salasana. Kirjoita salasanasi ja valitse [Install Helper/Asenna apuohjelma]. 5. Valitse [Next/Seuraava]. 6. Valitse liittymätavaksi [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava] 7. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 8. Ohjelmisto etsii nyt hetken verkkoon jo liitettyjä tulostimia.
  Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa. Varmista siis, että valittuna on [Setting printer could not be found on the list/Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta], ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 9. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Open/Avaa]. 10. Valitse [Next/Seuraava]. 11. Valitse [Cableless setup/Langaton asennus].

 12. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi ]-painiketta (A) painettuna, kunnes valkoinen virran merkkivalo välähtää kaksi kertaa. Vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen. Valitse sitten [Next/Seuraava]. 13. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja virran merkkivalo palaa, ja valitse [Next/Seuraava]. 14. Näyttöön tulee seuraava viesti: 15. Kun näyttöön tulee seuraava viesti, valitse [Allow/Salli]. 16. Kun yhteys tukiasemaan on muodostettu, valitse [Next/Seuraava]. 17. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 18. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 19. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin. 20. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Yes/Kyllä]. 21. Jos näkyviin tulee seuraava näyttö tai jos haluat luoda työpöydälle käyttöoppaan pikakuvakkeen, valitse [Agree/Hyväksyn] tai ohita kohta valitsemalla [Do not agree/En hyväksy]. 22. Ohjelmisto latautuu ja asentuu.  Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Redetect/Havaitse uudelleen].
  Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja. 23. Valitse havaittu tulostin Canon IJ Network Tool -työkalunäytössä ja valitse [Next/Seuraava]. 24. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Add Printer/Lisää tulostin]. 25. Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ Network/Canon IJ -verkkoversio] ja valitse [Add/Lisää]. 26. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi. 27. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava]. 28. Jos määrität tulostinta ensimmäistä kertaa, kohdista tulostuspää valitsemalla seuraavassa näytössä [Execute/Suorita]. Muutoin valitse [Next/Seuraava]. 29. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava]. 30. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Next/Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Cancel/Peruuta] 31. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy]. Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy]. 32. Jos näkyviin tulee seuraava näyttö, tai jos haluat vahvistaa verkkoasennuksen tulostamalla testitulosteen, valitse [Execute/Suorita]. Muutoin ohita kohta valitsemalla [Next/Seuraava]. 33. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].

Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

 1. Pidä [JATKA/PERUUTA  ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää viisitoista kertaa.
 2. Vapauta [JATKA/PERUUTA ]-painike.


Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback