PIXMA MX894 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MX894 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin laite, kuten PIXMA MX894 -tulostin, jonka on sallittu muodostaa yhteys, voi liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX894 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys käyttämällä tätä menetelmää.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX894 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-1

Vaihe 2

1. Siirry [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right]-painikkeilla (A) [Langattoman lähiverkon määritys]- tai [WLAN-verkon määritys]-kuvakkeen kohdalle ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-2-MX894/MX895

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

 

Vaihe 3

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-3

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin 5 sekuntia ja sen jälkeen vapauta painike.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, paina [OK]-painiketta. Yhteys on nyt muodostettu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-4

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX894 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-1

Vaihe 2

1. Siirry [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right]-painikkeilla (A) [Langattoman lähiverkon määritys]- tai [WLAN-verkon määritys]-kuvakkeen kohdalle ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-2-MX894/MX895

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Vaihe 3

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-3

1. Paina [Pysäytä/palauta[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button]-painiketta.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-4

2. Valitse [Normaali määritys].

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Korosta käyttämäsi langattoman verkon nimi (tai SSID-tunnus) [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down]-painikkeilla ja valitse verkko painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-5

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty. Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella (A) [Hae uudelleen].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-6

4. Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-7[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-8

5. Paina [OK]-painiketta.

6. Anna verkon salasana (WEP-avain tai salasana). Joissakin tukiasemissa voit tarkistaa langattoman verkon salasanan tukiasemassa olevasta tarrasta. Huomioi isot ja pienet kirjaimet, kun kirjoitat salasanaa.

Voit kirjoittaa, kun näppäimistö näkyy tulostimen näytössä.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-9

a. Kun näyttönäppäimistö (yllä) on näkyvissä, voit vaihtaa näppäimistön merkistöä painamalla keskimmäistä toimintopainiketta (A).

Käytettävissä on kolme erilaista näppäimistöä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot/symbolit. Näppäimistön tyyppi vaihtuu aina, kun painat keskimmäistä toimintopainiketta.

b. Valitse näppäimistöstä merkki [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right]-painikkeilla (B) ja kirjoita merkki painamalla [OK]-painiketta.

Kirjoitetut merkit tulevat näkyviin näyttönäppäimistön yläpuolelle (C).

c. Jos haluat poistaa merkin, valitse oikeanpuoleisella toimintopainikkeella [Poista merkki].

Kirjoita loput merkit vaiheiden a ja b ohjeiden mukaan.

7. Kun olet kirjoittanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Valmis].

8. Varmista, että olet kirjoittanut salasanan oikein.

Jos haluat tehdä korjauksia, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-10

9. Muodosta yhteys verkkoon valitsemalla vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Lopeta määritys].

10. Seuraava näyttö tulee näkyviin. Palaa valikkonäyttöön painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_MX714/MX715Wireless Connection Setup Page Tap2-11

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX894 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MX894 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right]-painikkeilla (A) [Määritys]-kuvake[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 2.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap3-2-MX894/MX895

2. Paina [OK]-painiketta (B).

Vaihe 3

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right ]-painikkeilla (A) [Laiteasetukset]-kuvake.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-3

2. Paina [OK]-painiketta (B).

4. vaihe

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down ]-painikkeilla (A) [Lähiverkkoasetukset]
.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-4

2. Paina [OK]-painiketta (B).

Vaihe 5

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down ]-painikkeilla (A) [Palauta lähiverkkoasetukset].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-5

2. Paina [OK]-painiketta (B).

3. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down]-painikkeilla (A) [Kyllä] ja vahvista asetusten palauttaminen painamalla [OK]-painiketta (B). Näkyviin tulee ilmoitus ”Käsitellään…..odota hetki”.

4. Paina [OK]-painiketta (B), kun näkyviin tulee ilmoitus ”Seuraavat toimenpiteet on suoritettu”. Lähiverkkoasetukset palautetaan.

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.