Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin laite, kuten PIXMA MX894 -tulostin, jonka on sallittu muodostaa yhteys, voi liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX894 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys käyttämällä tätä menetelmää.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX894 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

Vaihe 2

1. Siirry []-painikkeilla (A) [Langattoman lähiverkon määritys]- tai [WLAN-verkon määritys]-kuvakkeen kohdalle ja paina [OK]-painiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

 

Vaihe 3

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin 5 sekuntia ja sen jälkeen vapauta painike.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, paina [OK]-painiketta. Yhteys on nyt muodostettu.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX894 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

Vaihe 2

1. Siirry [ ]-painikkeilla (A) [Langattoman lähiverkon määritys]- tai [WLAN-verkon määritys]-kuvakkeen kohdalle ja paina [OK]-painiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Vaihe 3

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

1. Paina [Pysäytä/palauta]-painiketta.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

2. Valitse [Normaali määritys].

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Korosta käyttämäsi langattoman verkon nimi (tai SSID-tunnus) [ ]-painikkeilla ja valitse verkko painamalla [OK]-painiketta.

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty. Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella (A) [Hae uudelleen].

4. Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

5. Paina [OK]-painiketta.

6. Anna verkon salasana (WEP-avain tai salasana). Joissakin tukiasemissa voit tarkistaa langattoman verkon salasanan tukiasemassa olevasta tarrasta. Huomioi isot ja pienet kirjaimet, kun kirjoitat salasanaa.

Voit kirjoittaa, kun näppäimistö näkyy tulostimen näytössä.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

a. Kun näyttönäppäimistö (yllä) on näkyvissä, voit vaihtaa näppäimistön merkistöä painamalla keskimmäistä toimintopainiketta (A).

Käytettävissä on kolme erilaista näppäimistöä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot/symbolit. Näppäimistön tyyppi vaihtuu aina, kun painat keskimmäistä toimintopainiketta.

b. Valitse näppäimistöstä merkki [ ]-painikkeilla (B) ja kirjoita merkki painamalla [OK]-painiketta.

Kirjoitetut merkit tulevat näkyviin näyttönäppäimistön yläpuolelle (C).

c. Jos haluat poistaa merkin, valitse oikeanpuoleisella toimintopainikkeella [Poista merkki].

Kirjoita loput merkit vaiheiden a ja b ohjeiden mukaan.

7. Kun olet kirjoittanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Valmis].

8. Varmista, että olet kirjoittanut salasanan oikein.

Jos haluat tehdä korjauksia, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.

9. Muodosta yhteys verkkoon valitsemalla vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Lopeta määritys].

10. Seuraava näyttö tulee näkyviin. Palaa valikkonäyttöön painamalla [OK]-painiketta.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX894 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla
tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Feedback