Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX495 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

 • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
  Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

 • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.
  Tulostimen näytössä näkyy viesti “Press WPS button of the wireless router about 5 sec. and press [OK] on this printer” (Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta noin 5 sekunnin ajan ja paina tulostimen [OK]-painiketta)

 5. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
  Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

 6. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

Jos näkyviin tulee jokin muu näyttö, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta, jossa käsitellään vianmääritystä.


Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Paina tulostimen [Setup/Asennus]-painiketta (B) 4. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 5. Valitse nuolipainikkeella (C) [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 6. Valitse nuolipainikkeella (C) [Print LAN details/Tulosta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.
  Verkkoasetussivu tulostetaan.Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection-kohdassa (Yhteys) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX495 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Paina [Stop/Reset/Pysäytys/Palautus]-painiketta ja seuraava näyttö tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta.  Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

 5. Valitse nuolinäppäimillä verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK]-painiketta kahdesti.
  Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty. 
  Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Search again/Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

 6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, voit antaa langattoman verkon salasanan laitteen numeropainikkeilla.  Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry []-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (a) tai numeroiden kirjoittamiseen (1). Tämä näkyy näytön oikeassa yläreunassa.
  Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat -painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat -painiketta kahdesti saat kirjaimen B. Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä. Voit poistaa virheellisen merkin painamalla -näppäintä. Kun olet kirjoittanut tunnuslauseen, paina [OK]-painiketta.

 7. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty. Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla [Palauta asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Valitse nuolipainikkeilla [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 5. Valitse nuolipainikkeilla [Kyllä] ja paina [OK]-painiketta.Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Copy/Kopio]-painiketta.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback