PIXMA MX494 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MX494 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA MX494 -tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos reitittimesi ei tue WPS-menetelmää, saat ohjeet PIXMA MX494 -tulostimen yhteyden muodostamiseen valitsemalla alla olevan Normaali yhteyden muodostaminen -vaihtoehdon.


Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

 • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
 • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.
 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B).

  [MASTER] Wi-Fi 1

 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 2

 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 3

 4. Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.
  Tulostimen näytössä näkyy viesti “Press WPS button of the wireless router about 5 sec. and press [OK] on this printer” (Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta noin 5 sekunnin ajan ja paina tulostimen [OK]-painiketta)

 5. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
  Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

 6. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 4

Jos näkyviin tulee jokin muu näyttö, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta, jossa käsitellään vianmääritystä.


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Paina tulostimen [Setup/Asennus]-painiketta (B)

  [MASTER] Wi-Fi 1

 4. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 2

 5. Valitse nuolipainikkeella (C) [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 5

 6. Valitse nuolipainikkeella (C) [Print LAN details/Tulosta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.
  Verkkoasetussivu tulostetaan.

  [MASTER] Wi-Fi 6

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX494 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B).

  [MASTER] Wi-Fi 1

 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 2

 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 3

 4. Paina [Stop/Reset/Pysäytys/Palautus[MASTER] Wi-Fi 7]-painiketta ja seuraava näyttö tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 8

  Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

 5. Valitse nuolinäppäimillä verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK]-painiketta kahdesti.
  Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty. 
  Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Search again/Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

 6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, voit antaa langattoman verkon salasanan laitteen numeropainikkeilla.

  [MASTER] Wi-Fi 9

  Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry  [[MASTER] Wi-Fi 10]-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (a) tai numeroiden kirjoittamiseen (1). Tämä näkyy näytön oikeassa yläreunassa.
  Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat [MASTER] Wi-Fi 11-painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat [MASTER] Wi-Fi 11-painiketta kahdesti saat kirjaimen B. Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä. Voit poistaa virheellisen merkin painamalla [MASTER] Wi-Fi 12-näppäintä. Kun olet kirjoittanut tunnuslauseen, paina [OK]-painiketta.

 7. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 4

Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty. Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettuja CD-levyjä, lataa ne Canonin tuotetukisivustolta.


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Paina tulostimen [Setup/Asennus]-painiketta (B)

  [MASTER] Wi-Fi 1

 4. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 2

 5. Valitse nuolipainikkeella (C) [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 5

 6. Valitse nuolipainikkeella (C) [Print LAN details/Tulosta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.
  Verkkoasetussivu tulostetaan.

  [MASTER] Wi-Fi 6

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX494 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MX494 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B).

  [MASTER] Wi-Fi 1

 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 2

 3. Valitse nuolipainikkeilla [Reset setting/Palauta asetus] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 13

 4. Valitse nuolipainikkeilla [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 14

 5. Valitse nuolipainikkeilla [Kyllä] ja paina [OK]-painiketta.

  [MASTER] Wi-Fi 15

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Copy/Kopio]-painiketta.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.