Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX494 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

 • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

 • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.
 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.
  Tulostimen näytössä näkyy viesti “Press WPS button of the wireless router about 5 sec. and press [OK] on this printer” (Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta noin 5 sekunnin ajan ja paina tulostimen [OK]-painiketta)

 5. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
  Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

 6. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

Jos näkyviin tulee jokin muu näyttö, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta, jossa käsitellään vianmääritystä.


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Paina tulostimen [Setup/Asennus]-painiketta (B) 4. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 5. Valitse nuolipainikkeella (C) [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 6. Valitse nuolipainikkeella (C) [Print LAN details/Tulosta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.
  Verkkoasetussivu tulostetaan.Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection-kohdassa (Yhteys) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX494 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Wireless LAN setup/Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Paina [Stop/Reset/Pysäytys/Palautus]-painiketta ja seuraava näyttö tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta.  Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

 5. Valitse nuolinäppäimillä verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK]-painiketta kahdesti.
  Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty. 
  Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Search again/Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

 6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, voit antaa langattoman verkon salasanan laitteen numeropainikkeilla.  Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry []-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (a) tai numeroiden kirjoittamiseen (1). Tämä näkyy näytön oikeassa yläreunassa.
  Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat -painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat -painiketta kahdesti saat kirjaimen B. Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä. Voit poistaa virheellisen merkin painamalla -näppäintä. Kun olet kirjoittanut tunnuslauseen, paina [OK]-painiketta.

 7. Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Päätä asennusten määritys painamalla [OK]-painiketta.Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty. Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
 2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.
 3. Paina tulostimen [Setup/Asennus]-painiketta (B) 4. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 5. Valitse nuolipainikkeella (C) [LAN settings/Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 6. Valitse nuolipainikkeella (C) [Print LAN details/Tulosta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.
  Verkkoasetussivu tulostetaan.Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection-kohdassa (Yhteys) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (tai langattoman verkon nimi -kohdassa) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX494 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Paina tulostimen [Setup/Määritys]-painiketta (B). 2. Valitse nuolipainikkeilla (C) [Device settings/Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 3. Valitse nuolipainikkeilla [Palauta asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 4. Valitse nuolipainikkeilla [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta. 5. Valitse nuolipainikkeilla [Kyllä] ja paina [OK]-painiketta.Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Copy/Kopio]-painiketta.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback