PIXMA MX524 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MX524 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MX524 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX524 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX524 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] -painikkeilla (A) [WLAN-määritys]-kuvake ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten. Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, suorita asetusten määritys loppuun painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX524 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

 

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right]-painikkeilla (A) [WLAN-määritys]-kuvake ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

 

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

1. Paina [Pysäytä/palauta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button]-painiketta, jolloin seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Valitse [OK]-painikkeella [Normaali määritys].

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse nuolinäppäimillä langattoman verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

4. Jokin alla olevista näytöistä tulee näkyviin sen mukaan, mitä salausmenetelmää verkossa käytetään.

WEP WPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause). Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.
Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Voit kirjoittaa merkkejä tässä tulostimessa, kun käyttöpaneelin aakkosnumeeristen painikkeiden (A) valo palaa. Noudata seuraavia ohjeita.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (a) tai numeroiden kirjoittamiseen (1). (Valittu kirjoitustila näkyy näytön oikeassa yläkulmassa)

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin, paina #-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi erikoismerkki on näkyvissä.
Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11-painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11-painiketta kahdesti saat kirjaimen B.

Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä.

Voit poistaa virheellisen merkin painamalla keskimmäistä toimintopainiketta.

6. Kun olet kirjoittanut haluamasi merkit, paina [OK]-painiketta.

7. Varmista, että antamasi verkon salasana on oikea.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

8. Jos se on oikea, paina [OK]-painiketta.
Jos olet tehnyt virheen ja salasanaa on korjattava, paina [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab arrow ]-painiketta.

9. Kun näyttö (1) on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13

10. Kun näyttö (2) on näkyvissä, palaa KOPIOINTI-näyttöön painamalla [KOPIOI]-painiketta (A).


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX524 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


PIXMA MX524 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

 

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right]-painikkeilla (A) [Määritys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Paina [OK]-painiketta (B).

Vaihe 3

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left ] -painikkeella (A) [Laitteen asetukset] ja paina [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Vaihe 4

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ]-painikkeilla (A) [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_4

Vaihe 5

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ]-painikkeilla (A) [Palauta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Vaihe 6

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla [Kyllä] ja vahvista palautus painamalla [OK].

Vaihe 7

1. Kun näytössä näkyy ilmoitus [Seuraava on valmis], suorita lähiverkkoasetusten palautus loppuun painamalla [OK]-painiketta.

Vaihe 8

1. Kun alla kuvattu näyttö on näkyvissä, palaa KOPIOINTI-näyttöön painamalla [KOPIOI]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top