Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MX524 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX524 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX524 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

Vaihe 2

1. Valitse [ ] -painikkeilla (A) [WLAN-määritys]-kuvake ja paina [OK]-painiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten. Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, suorita asetusten määritys loppuun painamalla [OK]-painiketta.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX524 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Valikko]-painiketta (A).

 

Vaihe 2

1. Valitse []-painikkeilla (A) [WLAN-määritys]-kuvake ja paina [OK]-painiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

 

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

1. Paina [Pysäytä/palauta ]-painiketta, jolloin seuraava näyttö tulee näkyviin.

2. Valitse [OK]-painikkeella [Normaali määritys].

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse nuolinäppäimillä langattoman verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK].

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

4. Jokin alla olevista näytöistä tulee näkyviin sen mukaan, mitä salausmenetelmää verkossa käytetään.

WEP WPA/WPA2

5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause). Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.
Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan.

Voit kirjoittaa merkkejä tässä tulostimessa, kun käyttöpaneelin aakkosnumeeristen painikkeiden (A) valo palaa. Noudata seuraavia ohjeita.

Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry -painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (a) tai numeroiden kirjoittamiseen (1). (Valittu kirjoitustila näkyy näytön oikeassa yläkulmassa)

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin, paina #-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi erikoismerkki on näkyvissä.
Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat -painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat -painiketta kahdesti saat kirjaimen B.

Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä.

Voit poistaa virheellisen merkin painamalla keskimmäistä toimintopainiketta.

6. Kun olet kirjoittanut haluamasi merkit, paina [OK]-painiketta.

7. Varmista, että antamasi verkon salasana on oikea.

8. Jos se on oikea, paina [OK]-painiketta.
Jos olet tehnyt virheen ja salasanaa on korjattava, paina [ ]-painiketta.

9. Kun näyttö (1) on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

10. Kun näyttö (2) on näkyvissä, palaa KOPIOINTI-näyttöön painamalla [KOPIOI]-painiketta (A).


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX524 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia
valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.