PIXMA MX474 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MX474 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MX474 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX474 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX474 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Vaihe 2

1. Valitse [Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Sininen Wi-Fi-merkkivalo (A) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

(Näyttöön tulee ilmoitus Paina WPS-painiketta noin 5 sekuntia ja paina laitteen [OK]-painiketta).

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna.

Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.
Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

Jos näkyviin tulee jokin muu näyttö, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta, jossa käsitellään vianmääritystä.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX474 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Vaihe 2

1. Valitse [Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

Vaihe 3

1. Paina [Pysäytä/palauta[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3] -painiketta, jolloin seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

2. Kun yllä kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

(#######: käytettävissä olevat verkkojen nimet)

3. Valitse nuolinäppäimillä verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK]-painiketta kahdesti.

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi (SSID) on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

4. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, voit antaa langattoman verkon salasanan laitteen numeropainikkeilla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (:A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (:a) tai numeroiden kirjoittamiseen (:1). (Näkyy näytön oikeassa yläkulmassa).

Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8-painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8-painiketta kahdesti saat kirjaimen B. Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä. Voit poistaa virheellisen merkin painamalla [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9-näppäintä. Kun olet kirjoittanut salasanan, valitse OK.
Seuraava näyttö avautuu:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Paina [OK]-painiketta.

Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX474 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MX474 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Vaihe 2

1. Valitse nuolipainikkeilla (A) [Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

Vaihe 3

1. Valitse nuolipainikkeilla [Palauta asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Vaihe 4

1. Valitse nuolipainikkeilla [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Vaihe 5

1. Valitse nuolipainikkeilla [Kyllä] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

Seuraavat näytöt tulevat näkyviin:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-6

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.