PIXMA MX455 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MX455 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MX455 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MX455 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MX455 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Vaihe 2

1. Valitse nuolipainikkeilla (A) [Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Vaihe 3

1. Valitse [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

4. vaihe

1. Valitse [Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Sininen Wi-Fi-merkkivalo (A) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 5

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_1

(Näyttöön tulee ilmoitus Paina WPS-painiketta noin 5 sekuntia ja paina laitteen [OK]-painiketta).

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

Kun yhteys on muodostettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_2

Jos näkyviin tulee jokin muu näyttö, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta, jossa käsitellään vianmääritystä.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX455 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Vaihe 2

1. Valitse nuolipainikkeilla (A) [Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Vaihe 3

1. Valitse [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

4. vaihe

1. Valitse [Langattoman lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

Vaihe 5

1. Paina [Pysäytä/palauta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] -painiketta, jolloin seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_1

2. Kun yllä kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_2

3. Valitse nuolinäppäimillä verkon nimi (SSID-tunnus) ja paina [OK]-painiketta kahdesti.

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi (SSID) on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei ole näkyvissä, valitse nuolinäppäimillä [Hae uudelleen] ja paina [OK]-painiketta.

4. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, voit antaa langattoman verkon salauksen tunnuslauseen laitteen numeropainikkeilla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_3

Laitteessa on kolme kirjoitustilaa: isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot. Siirry [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8-painikkeella isojen kirjainten kirjoittamiseen (:A), pienten kirjainten kirjoittamiseen (:a) tai numeroiden kirjoittamiseen (:1). (Näkyy näytön oikeassa yläkulmassa)

Jos esimerkiksi isojen kirjainten tilassa painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9-painiketta kerran, saat kirjaimen A, ja jos painat [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9-painiketta kahdesti saat kirjaimen B. Jos samassa painikkeessa on kaksi merkkiä, voit siirtyä seuraavaan merkkiin nuolinäppäimellä. Voit poistaa virheellisen merkin painamalla [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10-näppäintä. Kun olet kirjoittanut tunnuslauseen, paina OK-painiketta.
Seuraava näyttö avautuu:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_4

Paina [OK]-painiketta.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MX455 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MX455 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Määritys]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Vaihe 2

1. Valitse nuolipainikkeilla (A) [Laitteen asetukset] ja paina [OK]-painiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

Vaihe 3

1. Valitse nuolipainikkeilla [Lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step3_1

4. vaihe

1. Valitse nuolipainikkeilla [Palauta lähiverkon asetukset] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step4_1

Vaihe 5

1. Valitse nuolipainikkeilla [Kyllä] ja paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5-1

Seuraava näyttö avautuu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5_2


Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.