Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MP495 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MP495 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MP495 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

Vaihe 1

Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

Jos virta on kytketty, merkkivalo palaa alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Pidä tulostimen [Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.

2. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.

Vaihe 2

1. Paina [Sovita sivulle] -painiketta (A).

2. Varmista, että merkkivalo vilkkuu yllä olevan kuvan mukaisesti, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun langaton yhteys on muodostettu, merkkivalo palaa kolme sekuntia ja muuttuu sitten muotoon "1" alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista, että myös tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo palaa.

Jos jokin seuraavista virhekoodeista näkyy merkkivalossa (vuorotellen vilkkuvat E-kirjain, numero ja toinen numero), hylkää virhe painamalla [Musta] tai [Väri]-painiketta ja toista sitten vaiheet 1 ja 2.

Virheiden tiedot:

Virhe E, 2, 1.

Tämä virhe ilmenee, kun langattoman yhteyden asetuksia ei määritetty kahden minuutin kuluessa WPS-painikkeen painamisesta.

  • Onko tukiasema käynnissä? Jos tukiasema on jo käynnissä, sammuta se ja käynnistä se sitten uudelleen.

Virhe E, 2, 3.

Tämä virhe ilmenee, kun on havaittu useita WPS-tukiasemia. Odota hetki ja määritä sitten WPS-asetukset uudelleen.

Jos käytössäsi on useampia tukiasemia, paina vain yhden tukiaseman [WPS]-painiketta.

Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Paina [Ylläpito]-painiketta (A) toistuvasti, kunnes merkkivalo syttyy

4. Paina [Väri]-painiketta tai [Musta]-painiketta.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Linkin tila -kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.


Asenna seuraavaksi PIXMA MP495 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä

Vaihe 1

1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Windows-käyttäjät – Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy tietokoneeseen uudelleen ja valitse [Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.

Mac-käyttäjät – Kaksoisosoita työpöydän [Canon_IJ]-symbolia. Kun valintaikkuna avautuu, käynnistä ohjelmiston latauslinkki valitsemalla [ASENNUS].

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].

3. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].

4. Varmista, että tulostin on käynnissä, ja valitse sitten [Seuraava].

Vaihe 2

1. Valitse [Yhdistä verkkoon].

2. Pidä tulostimen [Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.

Valitse sitten [Seuraava].

3. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.

Valitse sitten [Seuraava].

4. Valitse seuraavassa näytössä [Langaton asennus USB-kaapelin avulla].

5. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse alue ja valitse sitten [Seuraava]].

6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse kieli ja valitse sitten [Seuraava].

Vaihe 3

1. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

2. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

3. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

Windows-käyttäjätMac-käyttäjät

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Tämä kaapelin liittimessä on tunnus .

Windows


Mac

(Mac-käyttäjät: valitse [Seuraava]).

5. Kun tulostin on tunnistettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty, on näkyvissä (kohdassa ”xxxxxxxxxxxxx”). Jos kyseessä on langaton verkko, johon haluat yhdistää tulostimen, valitse [Kyllä]. Muutoin valitse [Ei].

Windows


Mac

<Vain Mac-käyttäjät>

Valitse seuraavassa näytössä [Salli]

6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, irrota tulostin tietokoneesta ja valitse [Seuraava].

Windows


Mac

7. Seuraavassa näytössä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).

WindowsMac

Valitse [Valmis]. Valitse [OK].

Windows-asetukset on nyt määritetty

<Vain Mac-käyttäjät>

Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Lisää tulostin].

Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ -verkko]-ohjaimen versio ja [Lisää].


Mac-asetukset on nyt määritetty


Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


Feedback