Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG6350 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa (tai reitittimessä/keskittimessä) on oltava fyysinen WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
    Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.


Vaihe 1


1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [HOME/KOTI]-painiketta (A).Vaihe 2


1. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja valitse sitten [WLAN Setup/WLAN-määritys].Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.


Vaihe 3


Tulostimen näytön pitäisi olla alla olevan kuvan mukainen.1. Valitse tulostimessa [Start Setup/Aloita määritys].

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.


2. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.


3. Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla tulostimessa [OK] kahden minuutin kuluessa.


4. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.


Asenna seuraavaksi PIXMA MG6350 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 11. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [HOME/KOTI]-painiketta (A).Vaihe 21. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja valitse sitten [WLAN Setup/WLAN-määritys].Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.


Vaihe 3Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus:1. Valitse [To other connection methods/Muihin yhteysmenetelmiin].


2. Valitse [Standard Setup/Normaali määritys].Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.


3. Valitse langattoman verkon [nimi (SSID-tunnus)] [Select access point/Valitse tukiasema]-luettelosta, joka näkyy tulostimen LCD-näytössä.Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei näy luettelossa, valitse [Hae uudelleen].


4. Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.


WEP
WPA/WPA2


5. Napauta näyttöä, jossa lukee [Please enter/Kirjoita], niin voit kirjoittaa salasanan.


6. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.


a. Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä.
(Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa.)


: Vaihda pienten kirjainten kirjoittamisesta numeroiden ja erikoismerkkien kirjoittamiseen.


: Kun kirjaimet ovat näkyvissä, vaihda isoista kirjaimista pieniin kirjaimiin tai päinvastoin. Kun numerot ja erikoismerkit ovat näkyvissä, vaihda erikoismerkkityyppiä napauttamalla.


: Lisää välilyönti napauttamalla.


:  Poista merkki kohdistimen kohdalta napauttamalla. Siirrä kohdistin kohdemerkkiin valitsemalla  tai .


b. Napauta merkkiä, jonka haluat kirjoittaa.

c. Toista vaiheet a. ja b., kun haluat kirjoittaa muut merkit.


7. Kun olet valmis, valitse [Apply/Käytä].


8. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.
(Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.)9. Kirjoita verkon salasana ja muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK]. Jos olet tehnyt virheen ja salasanaa on korjattava, aloita uudelleen valitsemalla [ ].


10. Kun vasemmalla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].

Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty.


Asenna seuraavaksi PIXMA MG6350 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.


Vaihe 1


1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [HOME/KOTI]-painiketta (A).Vaihe 2


1. Siirry [Setup/Määritys]-kuvakkeeseen pyyhkäisemällä oikealle.Vaihe 3


1. Siirry [Setup/Määritys]-kuvaketta napauttamalla   [Setup/Määritys]-näyttöön.Vaihe 4


1 Siirry [Device Settings/Laitteen asetukset]-vaihtoehtoa napauttamalla [Device Settings/Laitteen asetukset]-näyttöön.Vaihe 5


2. Valitse [LAN Settings/Lähiverkon asetukset].Vaihe 6


1. Valitse [Reset LAN settings/Nollaa lähiverkon asetukset].Vaihe 7


1. Kun [Reset Setting?/Palautetaanko asetus?]-ilmoitus näkyy näytössä, vahvista toiminto valitsemalla [Yes/Kyllä]. Näyttöön tulee ilmoitus [Processing…..please wait momentarily/Käsitellään... Odota hetki].


Vaihe 8


1. Kun ilmoitus [Following is completed, Reset LAN Setting/Seuraava on valmis, palauta lähiverkon asetukset] näkyy näytössä, päätä lähiverkon asetusten palautusprosessi valitsemalla [OK]. Kun [Lähiverkon asetukset]-näyttö on palannut näkyviin, palaa päänäyttöön painamalla [ALOITUS]-painiketta.


Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback