PIXMA MG6340 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MG6340 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG6340 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MG6340 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MG6340 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa (tai reitittimessä/keskittimessä) on oltava fyysinen WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [ALOITUS]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Vaihe 2

1. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja valitse sitten [WLAN-määritys]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi olla alla olevan kuvan mukainen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

1. Valitse tulostimessa [Aloita määritys].

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

2. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

3. Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla tulostimessa [OK] kahden minuutin kuluessa.

4. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_5

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG6340 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [ALOITUS]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Vaihe 2

1. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja valitse sitten [WLAN-määritys]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Vaihe 3

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

1. Valitse [Muihin yhteysmenetelmiin].

2. Valitse [Normaali määritys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse langattoman verkon [nimi (SSID-tunnus)][Valitse tukiasema]-luettelosta, joka näkyy tulostimen LCD-näytössä.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei näy luettelossa, valitse [Hae uudelleen].

4. Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-2

5. Napauta näyttöä, jossa lukee [Kirjoita], niin voit kirjoittaa salasanan.

6. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

a. Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä.
(Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa.)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 : Vaihda pienten kirjainten kirjoittamisesta numeroiden ja erikoismerkkien kirjoittamiseen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 : Kun kirjaimet ovat näkyvissä, vaihda isoista kirjaimista pieniin kirjaimiin tai päinvastoin. Kun numerot ja erikoismerkit ovat näkyvissä, vaihda erikoismerkkityyppiä napauttamalla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12 : Lisää välilyönti napauttamalla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13 : Poista merkki kohdistimen kohdalta napauttamalla. Siirrä kohdistin kohdemerkkiin valitsemalla [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14 tai [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15.

b. Napauta merkkiä, jonka haluat kirjoittaa.

c. Toista vaiheet a. ja b., kun haluat kirjoittaa muut merkit.

7. Kun olet valmis, valitse [Käytä].

8. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.
(Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

9. Kirjoita verkon salasana ja muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK]. Jos olet tehnyt virheen ja salasanaa on korjattava, aloita uudelleen valitsemalla [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18].

10. Kun vasemmalla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19Wi-Fi-asetukset on nyt määritetty.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG6340 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MG6340 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Vaihe 1

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [ALOITUS]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Vaihe 2

1. Siirry [Määritys]-kuvakkeeseen pyyhkäisemällä näytössä oikealle. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Vaihe 3

1. Siirry [Määritys]-kuvaketta napauttamalla [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2[Määritys]-näyttöön.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

4. vaihe

1. Siirry [Laitteen asetukset]-vaihtoehtoa napauttamalla [Laitteen asetukset]-näyttöön.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_6

Vaihe 5

2. Valitse [Lähiverkon asetukset].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_7

Vaihe 6

1. Valitse [Palauta lähiverkonasetukset].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Vaihe 7

1. Kun [Palautetaanko asetus?]-ilmoitus näkyy näytössä, vahvista toiminto valitsemalla [Kyllä]. Näyttöön tulee ilmoitus [Käsitellään... Odota hetki].

Vaihe 8

1. Kun ilmoitus [Seuraava on valmis, palauta lähiverkon asetukset] näkyy näytössä, päätä lähiverkon asetusten palautusprosessi valitsemalla [OK]. Kun [Lähiverkon asetukset]-näyttö on palannut näkyviin, palaa päänäyttöön painamalla [ALOITUS]-painiketta.

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.