Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG5650 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA-tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, saat ohjeet yhteyden muodostamiseen PIXMA-tulostimella valitsemalla alla olevan Normaali yhteyden muodostaminen -vaihtoehdon.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
    Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.


Vaihe 1


1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).Vaihe 2

1. Valitse [WLAN ]-kuvake painikkeilla [] (A) .


2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).Vaihe 3


1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Wireless LAN setup/Lähiverkon langaton asennus] ja paina [OK]-painiketta.Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.


Vaihe 4

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.
Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.


3. Kun viesti [Connected to the access point/Yhdistetty tukiasemaan] on näkyvissä, päätä asetusten määritys painamalla [OK]-painiketta.Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.
Asenna seuraavaksi PIXMA MG5650 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).Vaihe 2

1. Valitse [WLAN ]-kuvake painikkeilla [] (A) .


2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).Vaihe 3

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Wireless LAN setup/Lähiverkon langaton asennus] ja paina [OK]-painiketta.Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.


Vaihe 4

1. Kun alla oleva näyttö avautuu, paina [Stop/Reset / Pysäytys/Palautus]-painiketta.2. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse [Standard setup/Normaali määritys] ja aloita sitten normaali määritys painamalla [OK]-painiketta.Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.


3. Valitse [] -painikkeilla tukiasema, eli verkon nimi (SSID-tunnus), ja paina sitten [OK]-painiketta.Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Search again/Hae uudelleen].Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.4. Paina [OK]-painiketta ja anna verkon salasana tai muokkaa sitä.


5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä. Noudata seuraavia ohjeita.

a. Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa. Voit siirtyä pienten kirjainten kirjoittamisesta isojen kirjainten tai numeroiden kirjoittamiseen painamalla keskimmäistä toimintopainiketta (A).
b. Valitse näppäimistöstä merkki painikkeilla [  ] (B). Valitse sitten tämä merkki ja siirry seuraavan merkin valintaan [OK]-painikkeella.
c. Kirjoita muut merkit toistamalla vaiheita a ja b.6. Kun olet antanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Done/Valmis].


7. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.
Jos teet virheen, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.


8. Valitse [End Setup/Lopeta määritys] painamalla vasenta toimintopainiketta.


9. Kun vasemmalla kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä. 

Asenna seuraavaksi PIXMA MG5650 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:


Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Home/Koti]-painiketta (A).Vaihe 2

1. Siirry [Setup/Asennus]-kuvakkeeseen  painikkeella [] (A) ja paina oikeanpuoleista toimintopainiketta (B).Vaihe 3

1. Valitse [Device Settings/Laitteen asetukset] painikkeella [] (A) ja paina [OK]-painiketta.Vaihe 4

1. Siirry kohtaan [Reset settings/Palauta asetukset] painikkeella [] (A) ja paina [OK]-painiketta (A).Vaihe 5

1. Siirry kohtaan [LAN settings only/Vain lähiverkon asetukset] painikkeella [].


2. Paina [OK]-painiketta.


3. Kun näkyviin tulee [Reset setting?/Palautetaanko asetus?]-näyttö, valitse [] -painikkeella [Yes/Kyllä].


4. Paina [OK]-painiketta. Näkyviin tulee ilmoitus [Käsitellään….odota hetki].


5. Kun olet valmis, valitse [OK].

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Palaa kuvausnäyttöön painamalla [Home/Aloitus]-painiketta.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback