PIXMA MG5540 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MG5540 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG5540 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MG5540 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MG5540 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

1. Tukiasemassa on oltava WPS-painike.
Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

2. Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla (A) [WLAN]-kuvake [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2 .

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Vaihe 3

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Lähiverkon langaton asennus] ja [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 4

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.

Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun alla kuvattu näyttö [Yhdistetty tukiasemaan] on näkyvissä, päätä asetusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG5540 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla (A) [WLAN]-kuvake [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2 .

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Vaihe 3

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Lähiverkon langaton asennus] ja [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Vaihe 4

Tulostimen näyttöön pitäisi tulla näkyviin seuraava ilmoitus.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Paina [ Pysäytä/palauta ][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button-painiketta.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

2. Aloita normaali määritys valitsemalla [Normaali määritys] ja painamalla sitten [OK]-painiketta.

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla tukiasema, eli verkon nimi (SSID-tunnus), ja paina sitten [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella (A) [Hae uudelleen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

4. Paina [OK]-painiketta ja anna verkon salasana tai muokkaa sitä.

5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä. Noudata seuraavia ohjeita.

a. Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa. Voit siirtyä pienten kirjainten kirjoittamisesta isojen kirjainten tai numeroiden kirjoittamiseen painamalla keskimmäistä toimintopainiketta (A).

b. Valitse näppäimistöstä merkki [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right]-painikkeilla (B) ja siirry seuraavaan merkkiin painamalla [OK]-painiketta.

c. Kirjoita muut merkit toistamalla vaiheita a ja b.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

6. Kun olet antanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Valmis].

7. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.
Jos teet virheen, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

8. Valitse [Lopeta määritys] painamalla vasenta toimintopainiketta.

9. Kun vasemmalla kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG5540 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


PIXMA MG5540 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] -painikkeella (A) [Määritys]-kuvake[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 .

2. Paina oikeaa toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Vaihe 3

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right ] -painikkeella (A) [Laitteen asetukset] ja [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

4. vaihe

1. Valitse [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] -painikkeella (A) [Palauta asetukset] ja [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

2. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] -painikkeella (A) [Vain lähiverkon asetukset].

3. Paina [OK]-painiketta.

4. Kun näkyviin tulee [Palautetaanko asetus?] -näyttö, valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] -painikkeella [Kyllä].

5. Paina [OK]-painiketta. Näkyviin tulee ilmoitus [Käsitellään….odota hetki].

6. Kun olet valmis, valitse [OK].

Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Palaa kuvausnäyttöön painamalla [Aloitus]-painiketta.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.