Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG5440 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MG5440 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MG5440 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

Vaihe 2

1. Valitse [ ]-painikkeilla (A) [WLAN-määritys] -kuvake.

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun alla kuvattu näyttö [Yhdistetty tukiasemaan] on näkyvissä, päätä asetusten määritys painamalla [OK]-painiketta.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG5440 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

Vaihe 2

1. Valitse [ ]-painikkeilla (A) [WLAN-määritys] -kuvake.

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

1. Paina [ Pysäytä/palauta ] -painiketta.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

2. Aloita normaali määritys valitsemalla [Normaali määritys] ja painamalla sitten [OK]-painiketta.

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse [ ] -painikkeilla tukiasema, eli verkon nimi (SSID-tunnus), ja paina sitten [OK]-painiketta.

Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Search again/Hae uudelleen].

Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

WEP WPA/WPA2

4. Paina [OK]-painiketta ja anna verkon salasana tai muokkaa sitä.

5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.

Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä. Noudata seuraavia ohjeita.

a. Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa. Voit siirtyä pienten kirjainten kirjoittamisesta isojen kirjainten tai numeroiden kirjoittamiseen painamalla keskimmäistä toimintopainiketta (A).

b. Valitse näppäimistöstä merkki painamalla [ ]-painikkeita (B). Kirjoita merkki ja siirry seuraavaan merkkiin painamalla [OK]-painiketta.

c. Kirjoita muut merkit toistamalla vaiheita a ja b.

6. Kun olet antanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Done/Valmis].

7. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.

Jos teet virheen, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.

8. Valitse [Lopeta määritys] painamalla vasenta toimintopainiketta.

9. Kun vasemmalla kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

Normaali Wi-Fi-yhteyden määritys on nyt suoritettu.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG5440 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.
Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia
valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.