PIXMA MG4250 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MG4250 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG4250 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MG4250 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MG4250 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla (A) [WLAN-määritys] -kuvake. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_3

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_4

1. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

2. Paina tulostimen [OK]-painiketta 2 minuutin kuluessa.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun alla kuvattu näyttö [Yhdistetty tukiasemaan] on näkyvissä, päätä asetusten määritys painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_5

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG4250 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla (A) [WLAN-määritys] -kuvake. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

2. Paina vasenta toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (C) syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

Vaihe 3

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

1. Paina [ Pysäytä/palauta ][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button-painiketta.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5

2. Aloita normaali määritys valitsemalla [Normaali määritys] ja painamalla sitten [OK]-painiketta.

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla tukiasema, eli verkon nimi (SSID-tunnus), ja paina sitten [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoa ei näy luettelossa, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Search again/Hae uudelleen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-2

4. Paina [OK]-painiketta ja anna verkon salasana tai muokkaa sitä.

5. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä. Noudata seuraavia ohjeita.

a. Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa. Voit siirtyä pienten kirjainten kirjoittamisesta isojen kirjainten tai numeroiden kirjoittamiseen painamalla keskimmäistä toimintopainiketta.

b. Valitse näppäimistöstä merkki painamalla [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right]-painikkeita (B). Kirjoita merkki ja siirry seuraavaan merkkiin painamalla [OK]-painiketta.

c. Kirjoita muut merkit toistamalla vaiheita a ja b.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

6. Kun olet antanut verkon salasanan, valitse vasemmanpuoleisella toimintopainikkeella [Done/Valmis].

7. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.

Jos teet virheen, voit muokata salasanaa painamalla [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-2

8. Valitse [Lopeta määritys] painamalla vasenta toimintopainiketta.

9. Kun vasemmalla kuvattu näyttö on näkyvissä, paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12

Normaali määritys on nyt suoritettu.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG4250 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MG4250 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Vaihe 1

1. Paina tulostimen [Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_1

Vaihe 2

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeilla (A) [Määritys]-kuvake. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1

2. Paina oikeaa toimintopainiketta (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_3

Vaihe 3

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left]-painikkeella (A) [Laitteen asetukset].

2. Paina [OK]-painiketta.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_4

4. vaihe

1. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up]-painikkeella (A) [Lähiverkon asetukset].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_5

3. Paina [OK]-painiketta.

4. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up]-painikkeella (A) [Palauta lähiverkon asetukset].

5. Paina [OK]-painiketta.

6. Valitse [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]-painikkeella [Palautetaanko asetus?].

7. Paina [OK]-painiketta. Langattoman lähiverkon asetukset palautetaan, ja ilmoitus [Käsitellään... Odota hetki] tulee näyttöön.

8. Suorita langattoman verkon asetusten palautus loppuun painamalla [OK]-painiketta.


Langattoman verkon asetukset on nyt palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.