Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3540 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA-tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, saat ohjeet yhteyden muodostamiseen PIXMA-tulostimella valitsemalla alla olevan Normaali yhteyden muodostaminen -vaihtoehdon.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike.
    Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
    Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.


Vaihe 1

Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

Pidä tulostimen yläosan [Wi-Fi]-painiketta painettuna , kunnes hälytyksen merkkivalo vilkkuu kerran.

Vaihe 2

Varmista, että tämä painike alkaa vilkkua sinisenä, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Katso tarkat lisätiedot WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

Tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu haun ajan, ja virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalo vilkkuvat tukiasemayhteyden muodostamisen ajan.

Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.


Verkkoasetusten vahvistaminen


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:


1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Jatka/Peruuta  ]-painiketta painettuna, kunnes hälytyksen merkkivalo  välähtää 15 kertaa, ja vapauta sitten painike.
Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.


Asenna seuraavaksi PIXMA MG3540 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Vaihe 1

1. Windows-käyttäjä: Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].


<Vain Mac-käyttäjät>

Kun näkyviin tulee seuraava näyttö, salli apuohjelman asentaminen kirjoittamalla salasanasi ja valitse sitten [Asenna apuohjelma]


Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].


Huomaa: Näkyviin tulee näyttö, jossa sinua pyydetään valitsemaan USB-yhteys tai langaton yhteys. Valitse [Langaton yhteys].


3. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Seuraava].
Vaihe 2

1. Valitse [Yhdistä verkkoon].


2. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Langaton asennus].

Huomaa:  Windows XP ei tue langatonta asennusta. Valitse silloin asennustavaksi [Muu asennus] ja jatka vaiheeseen 5.


3. Kun näkyviin tulee [Yhdistäminen langattomasti] -näyttö, pidä tulostimen [Wi-Fi] -painiketta (A) painettuna, kunnes oranssi hälytyksen merkkivalo (B) vilkkuu kaksi kertaa, ja vapauta painike toisen vilkun jälkeen.


4. Tarkista, että Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo (A) vilkkuu nopeasti ja että virran (vihreä) merkkivalo palaa. Valitse [Next/Seuraava].


Huomaa: Verkkoyhteys on väliaikaisesti pois käytöstä asetusta määrittämisen aikana.


Valitse [Next/Seuraava].

5. Jos käytössäsi on Windows XP, valitse [Langaton asennus USB-kaapelilla]


Vaihe 3

1. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Seuraava].
2. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asuinpaikkasi ja sitten [Seuraava]].
3. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja sitten [Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.
4. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].


<Vain Windows-käyttäjät>


Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].


5. Seuraavassa näytössä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).

Windows (ei Windows XP)


Valitse [Complete/Valmis].


Windowsin langaton asennus on valmis.

Jos olet Windows XP -käyttäjä tai asennusohjelma ei havaitse tulostinta, jatka USB-asennusta vaiheesta 6.

<Vain Mac-käyttäjät>


Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Lisää tulostin].


Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ Network/Canon IJ -verkko] -ohjaimen versio ja [Add/Lisää].


Viimeistele asennus valitsemalla [Seuraava].


Macin langaton asennus on nyt valmis.


Jos asennusohjelma ei havaitse tulostinta, jatka USB-asennusta vaiheesta 6.


USB-asennus Windows XP:ssä ja tilanteissa, joissa verkkoyhteyttä ei löydy

6. Valitse [Yhdistäminen verkkoon USB-kaapelilla] ja sitten [Seuraava].


7. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kaapelin liittimessä on tunnus .


Jos käytössäsi on Mac, valitse [Seuraava].


8. Kun tulostin on tunnistettu, seuraava näyttö tulee näkyviin.


Sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty, on näkyvissä (kohdassa ”xxxxxxxxxxxxx”).

Jos kyseessä on langaton verkko, johon haluat yhdistää tulostimen, valitse [Kyllä].


<Vain Mac-käyttäjät>


Valitse seuraavassa näytössä [Allow/Salli]
9. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, irrota tulostin tietokoneesta ja valitse [Seuraava].


<Vain Windows>


Valitse seuraavassa näytössä [Valmis]


Windows-asetukset on nyt määritetty


<Vain Mac-käyttäjät>


Kun tulostin on tunnistettu, näkyviin tulee näyttö, jossa lukee sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty (kohdassa “xxxxxxxxxxxxx”). Valitse [OK].


Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Add Printer/Lisää tulostin].


Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ Network/Canon IJ -verkko] -ohjaimen versio ja [Add/Lisää].


Viimeistele asennus valitsemalla [Seuraava].


Mac-asetukset on nyt määritetty


Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.


Alusta verkkoasetukset seuraavien ohjeiden mukaan:


1. Pidä [JATKA/PERUUTA  ] -painiketta painettuna, kunnes hälytyksen merkkivalo välähtää 17 kertaa.

2. Vapauta [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA ]  -painike.


Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.


Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback