PIXMA MG3150 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA MG3150 -tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG3150 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA MG3150 -tulostimella. Valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA MG3150 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

Jos virta on kytketty, merkkivalo palaa alla olevan kuvan mukaisesti.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-1

1. Pidä tulostimen [Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-2

2. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-3

Vaihe 2

1. Paina [Sovita sivulle] -painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-4

2. Varmista, että merkkivalo vilkkuu yllä olevan kuvan mukaisesti, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

3. Kun langaton yhteys on muodostettu, merkkivalo palaa kolme sekuntia ja muuttuu sitten muotoon "1" alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista, että myös tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo palaa.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-5

Jos jokin seuraavista virhekoodeista näkyy merkkivalossa (vuorotellen vilkkuvat E-kirjain, numero ja toinen numero), hylkää virhe painamalla [Musta] tai [Väri]-painiketta ja toista sitten vaiheet 1 ja 2.

Virheiden tiedot:

Virhe E, 2, 1.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-6

Tämä virhe ilmenee, kun langattoman yhteyden asetuksia ei määritetty kahden minuutin kuluessa WPS-painikkeen painamisesta.

  • Onko tukiasema käynnissä? Jos tukiasema on jo käynnissä, sammuta se ja käynnistä se sitten uudelleen.

Virhe E, 2, 3.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-7

Tämä virhe ilmenee, kun on havaittu useita WPS-tukiasemia. Odota hetki ja määritä sitten WPS-asetukset uudelleen.

Jos käytössäsi on useampia tukiasemia, paina vain yhden tukiaseman [WPS]-painiketta.

Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Paina [Ylläpito]-painiketta (A) toistuvasti, kunnes merkkivalo syttyy [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-9

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-8

4. Paina [Väri]-painiketta tai [Musta]-painiketta.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Linkin tila -kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG3150 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä

Vaihe 1

1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Windows-käyttäjät – Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy tietokoneeseen uudelleen ja valitse [Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.

Mac-käyttäjät – Kaksoisosoita työpöydän [Canon_IJ]-symbolia. Kun valintaikkuna avautuu, käynnistä ohjelmiston latauslinkki valitsemalla [ASENNUS].

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

3. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

4. Varmista, että tulostin on käynnissä, ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3


Vaihe 2

1. Valitse [Yhdistä verkkoon].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Pidä tulostimen [Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Valitse sitten [Seuraava].

3. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Valitse sitten [Seuraava].

4. Valitse seuraavassa näytössä [Langaton asennus USB-kaapelin avulla].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse alue ja valitse sitten [Seuraava]].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse kieli ja valitse sitten [Seuraava]].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

7. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

8. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

9. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

Windows-käyttäjätMac-käyttäjät

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

Vaihe 3

1. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kaapelin liittimessä on[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-symboli.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

(Mac-käyttäjät: valitse [Seuraava]).

2. Kun tulostin on tunnistettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty, on näkyvissä (kohdassa ”xxxxxxxxxxxxx”). Jos kyseessä on langaton verkko, johon haluat yhdistää tulostimen, valitse [Kyllä]. Muutoin valitse [Ei].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-2

<Vain Mac-käyttäjät>

Valitse seuraavassa näytössä [Salli]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

3. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, irrota tulostin tietokoneesta ja valitse [Seuraava].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-2

4. Seuraavassa näytössä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Valitse [Valmis]. Valitse [OK].

Windows-asetukset on nyt määritetty

<Vain Mac-käyttäjät>

Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Lisää tulostin].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ -verkko] -ohjaimen versio ja valitse [Lisää].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_20


Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MG3150 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

1. Paina [Ylläpito]-painiketta (A) toistuvasti, kunnes merkkivalo syttyy [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Paina [Väri]-painiketta tai [Musta]-painiketta.

Laitteen verkkoasetukset alustetaan.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.