Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3140 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
    Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä olevien ohjeiden mukaan.

  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.


Vaihe 1


Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

Jos virta on kytketty, merkkivalo palaa alla olevan kuvan mukaisesti.1. Pidä tulostimen [Maintenance/Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.2. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.Vaihe 2


1. Paina [Fit to page/Sovita sivulle] -painiketta (A).2. Varmista, että merkkivalo vilkkuu yllä olevan kuvan mukaisesti, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.


3. Kun langaton yhteys on muodostettu, merkkivalo palaa kolme sekuntia ja muuttuu sitten muotoon "1" alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista, että myös tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo palaa.Jos jokin seuraavista virhekoodeista näkyy merkkivalossa (vuorotellen vilkkuvat E-kirjain, numero ja toinen numero), hylkää virhe painamalla [Black/Musta] tai [Colour/Väri]-painiketta ja toista sitten vaiheet 1 ja 2.

Virheiden tiedot:

Virhe E, 2, 1.Tämä virhe ilmenee, kun langattoman yhteyden asetuksia ei määritetty kahden minuutin kuluessa WPS-painikkeen painamisesta.

  • Onko tukiasema käynnissä? Jos tukiasema on jo käynnissä, sammuta se ja käynnistä se sitten uudelleen.Virhe E, 2, 3.Tämä virhe ilmenee, kun on havaittu useita WPS-tukiasemia. Odota hetki ja määritä sitten WPS-asetukset uudelleen.

Jos käytössäsi on useampia tukiasemia, paina vain yhden tukiaseman [WPS]-painiketta.


Verkkoasetusten vahvistaminen


Voit varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Paina [Maintenance&/Ylläpito]-painiketta (A) toistuvasti, kunnes merkkivalo syttyy.4. Paina [Colour/Väri]-painiketta tai [Black/Musta]-painiketta.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Link Status -kohdassa (Linkin tila) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG3140 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.


Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä

Vaihe 1


1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Windows-käyttäjät – Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy tietokoneeseen uudelleen ja valitse [My Computer/Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.


Mac-käyttäjät – Kaksoisosoita työpöydän [Canon_IJ]-symbolia. Kun valintaikkuna avautuu, käynnistä ohjelmiston latauslinkki valitsemalla [ASENNUS].

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia tuotteesi välilehdeltä.


2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].
3. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].
4. Varmista, että tulostin on käynnissä, ja valitse sitten [Seuraava].
Vaihe 2


1. Valitse [Yhdistä verkkoon].
2. Pidä tulostimen [Ylläpito]-painiketta (A) painettuna noin viisi sekuntia.Valitse sitten [Seuraava].


3. Varmista, merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti.Valitse sitten [Seuraava].


4. Valitse seuraavassa näytössä [Wireless Setup Using the USB Cable/Langaton asennus USB-kaapelin avulla].
5. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse alue ja valitse sitten [Next/Seuraava]].
6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava]].
7. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.
8. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Yes/Kyllä].
9. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].


Windows-käyttäjät
Mac-käyttäjät
Vaihe 3


1. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Tämä kaapelin liittimessä on tunnus .


WindowsMac(Mac-käyttäjät: valitse [Seuraava]).


2. Kun tulostin on tunnistettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty, on näkyvissä (kohdassa ”xxxxxxxxxxxxx”). Jos kyseessä on langaton verkko, johon haluat yhdistää tulostimen, valitse [Kyllä]. Muutoin valitse [Ei].


WindowsMac<Vain Mac-käyttäjät>

Valitse seuraavassa näytössä [Allow/Salli]
3. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, irrota tulostin tietokoneesta ja valitse [Seuraava].


WindowsMac
4. Seuraavassa näytössä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).


Windows
MacValitse [Complete/Valmis]. Valitse [OK].

Windows-asetukset on nyt määritetty


<Vain Mac-käyttäjät>

Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Add Printer/Lisää tulostin].Valitse seuraavassa näytössä [Canon IJ Network/Canon IJ -verkko] -ohjaimen versio ja [Add/Lisää].Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

1. Paina [Maintenance&/Ylläpito]-painiketta (A) toistuvasti, kunnes merkkivalo syttyy.2. Paina [Colour/Väri]-painiketta tai [Black/Musta]-painiketta.


Laitteen verkkoasetukset alustetaan.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.


Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback