Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3040 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Useimmat WPS-tukiasemat eivät muodostavat WPS-yhteyttä, jos WEP-suojausmenetelmää (Wired Equivalent Privacy) käytetään tai jos mitään suojausmenetelmää ei käytetä. Tarkista, mitä suojausmenetelmää langattomassa verkossasi käytetään tietokoneesi langattoman yhteyden asetuksista.


Tee määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.1. Varmista, että langaton reititin on tulostimen kantaman sisällä ja että WPS-painiketta on painettu.

2. Pidä tulostimen [Langaton]-painiketta (A) painettuna, kunnes Langaton-merkkivalo (B) vilkkuu.Paina [Väri]-painiketta (C).4. Pidä [Langaton]-painiketta painettuna, kunnes Suora-merkkivalo (D) syttyy.5. Paina [Väri]-painiketta ja varmista, että PÄÄLLÄ-merkkivalo (E) ja Langaton-merkkivalo vilkkuvat. Paina sitten langattoman reitittimen [WPS]-painiketta 2 minuutin kuluessa. Tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu haun ajan, ja virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalot vilkkuvat tukiasemayhteyden muodostamisen ajan.6. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Myös Verkko-merkkivalo syttyy.


Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta. Verkkoasetusten vahvistaminen


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:


1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Wi-Fi] -painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo välähtää kerran, ja vapauta sitten painike.

4. Paina [Colour/Väri] -painiketta.

5. Paina [Wi-FI]-painiketta kaksi kertaa.

6. Paina [Colour/Väri]  tai [Black/Musta]-painiketta.

Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection (Yhteys) -kohdassa näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä tai olet Mac-käyttäjä, lataa ohjelmisto


Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteys Windows-käyttöjärjestelmässä

1. Kaksoisnapsauta ladattua .exe-tiedostoa, jotta seuraava näyttö avautuu. Napsauta sitten [Start Setup/Aloita määritys].
2. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa. Tämä saattaa kestää muutaman minuutin.3. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].4. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä].5. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy].
Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].6. Varmista, että kohta [Deactivate the block/Poista esto käytöstä] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].7. Seuraava näyttö tulee hetkeksi näkyviin.8. Valitse [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava].9. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava].10. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.11. Jos olet jo yhdistänyt tulostimen verkkoon, valitse se luettelosta ja aloita ohjelmiston asennus valitsemalla [Next/Seuraava]. Jatka sitten vaiheeseen 16.
Jos tulostimesi ei ole luettelossa, jatka vaiheeseen 12.12. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa.
Varmista, että [Set up the network connection according to the guide/Määritä verkkoyhteys oppaan mukaan] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].14. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon helpon langattoman yhteyden avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita.
Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.

 

 14. Kun tarvittavat tulostinasetukset on määritetty, ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.
Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.15. Kun yhteys on muodostettu, jatka ohjelmiston asennusta valitsemalla [Next/Seuraava].16. Tulostinohjain asennetaan ja rekisteröidään tietokoneeseen. Tämä kestää muutaman minuutin.

 17. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus. Aloita tulostuspään kohdistus valitsemalla [Execute/Suorita] ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Jos olet jo kohdistanut tulostuspään, valitse [Next/Seuraava].18. Tulosta testituloste valitsemalla [Execute/Suorita].
Kun tulostus on valmis, valitse [Next/Seuraava].19. Tulostimen määritys on nyt valmis.
Näet luettelon valinnaisista asennettavista ohjelmistoista valitsemalla [Next/Seuraava].20. Valitse lisäohjelmistot, jotka haluat asentaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].21. Kun lisäohjelmistot on asennettu, näet ilmoituksen älypuhelimen tai tabletin määrittämisestä. Katso lisätietoja laitteen määrittämisestä valitsemalla [Instructions/Ohjeet] tai jatka valitsemalla [Next/Seuraava].22. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu).
Valitse muutoin [Skip/Ohita].23. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].


Normaali yhteys Mac-käyttöjärjestelmässä

1. Kaksoisosoita ladattua .dmg-tiedostoa, jotta seuraava näyttö avautuu. Aloita määritys kaksoisosoittamalla [Setup/Määritys]-kuvaketta. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Open/Avaa].

2. Kun näkyviin tulee seuraava näyttö, salli apuohjelman asentaminen kirjoittamalla salasanasi ja valitse sitten [Install Helper/Asenna apuohjelma].3. Valitse [Start Setup/Aloita määritys].4. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa.5. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].6. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä].7. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksyn]. Valitse muutoin [Do not agree/En hyväksy].8. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.9. Jos tulostin on jo yhdistetty langattomaan verkkoon, seuraava näyttö tulee näkyviin. Jatka asennusta valitsemalla [Yes/Kyllä] tai siirry
vaiheeseen 17. Jos tulostinta ei ole vielä yhdistetty, jatka vaiheeseen 10.10. Jos tulostinta ei ole vielä yhdistetty langattomaan verkkoon, seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse Wireless LAN Connection (Langaton lähiverkko) ja valitse sitten [Next/Seuraava].11. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava].12. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.13. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa.
Varmista, että [Set up the network connection according to the guide/Määritä verkkoyhteys oppaan mukaan] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].14. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon helpon langattoman yhteyden avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita.

Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.

 

 15. Ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.

Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.

Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Allow/Salli].
16. Kun yhteys on muodostettu, valitse [Next/Seuraava].17. Tulostinohjain asennetaan tietokoneeseen.
Tämä kestää muutaman minuutin.18. Ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.

Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.
Jos näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Allow/Salli].19. Valitse [Add Printer/Lisää tulostin].20. Valitse luettelosta Canon MG3000 series Bonjour Multifunction ja valitse sitten [Add/Lisää].21. Kun tulostin on lisätty, määritysnäyttö saattaa poistua näkyvistä. Tässä tapauksessa osoita määrityskuvaketta Dockissa, jotta näyttö avautuu uudelleen.


Kun tulostin on lisätty, valitse [Next/Seuraava].
22. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus. Aloita tulostuspään kohdistus valitsemalla [Execute/Suorita] ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Jos olet jo kohdistanut tulostuspään, valitse [Next/Seuraava].23. Tulosta testituloste valitsemalla [Start/Aloita] ja sitten [Print/Tulosta]

Kun tulostus on valmis, valitse [Next/Seuraava].
24. Tulostimen määritys on nyt valmis.

Näet luettelon valinnaisista asennettavista ohjelmistoista valitsemalla [Next/Seuraava].
25. Valitse lisäohjelmistot, jotka haluat asentaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].26. Kun lisäohjelmistot on asennettu, näet ilmoituksen älypuhelimen tai tabletin määrittämisestä. Katso lisätietoja laitteen määrittämisestä valitsemalla [Instructions/Ohjeet] tai jatka valitsemalla [Next/Seuraava].27. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu). Valitse muutoin [Skip/Ohita].28. Kun lisäohjelmisto on asennettu, valitse [Exit/Poistu].


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin. Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan: 

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen. 1. Pidä [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA] -painiketta painettuna, kunnes ALARM (Hälytys) -merkkivalo välähtää 19 kertaa.

2. Vapauta [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA]  -painike.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Katso Wi-Fi-määrityksestä – (WPS tai normaali yhteyden muodostaminen), miten voit määrittää tulostimesi Wi-Fi-verkkoon.

Feedback