Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA iX6850 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike.
    Varmista asia laitteen käyttöoppaasta.
    Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.


Vaihe 1


1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

2. Pidä tulostimen etuosassa olevaa [Wi-Fi  ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää, ja vapauta se.


Vaihe 2


1. Varmista, että tämä painike alkaa vilkkua sinisenä, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, sininen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.


Verkkoasetusten vahvistaminen


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Jatka/Peruuta ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection-kohdassa (Yhteys) näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.


Asenna seuraavaksi PIXMA iX6850 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteysmenetelmä – vain Windows-käyttäjät

1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy uudelleen tietokoneeseen ja valitse [My Computer/Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.


Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.


Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].
3. Valitse [Network Connection/Verkkoyhteys] ja sitten [Wireless Connection/Langaton yhteys].

4. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].
5. Valitse [Connect to the network/Yhdistä verkkoon].
6. Valitse [Cableless Setup/Langaton asennus].
7. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi]-painiketta (A) painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää 2 kertaa, vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen ja valitse [Next/Seuraava].
8. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja virran merkkivalo palaa, ja valitse [Seuraava].Seuraava näyttö tulee näkyviin:
9. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava].
10. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Next/Seuraava].
11. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.
12. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].
13. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Redetect/Havaitse uudelleen].
Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja.Jos tulostintasi ei näy verkossa, voit tulostaa tulostimen verkkoasetukset ja varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon:

• Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

• Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

• Pidä [Jatka/peruuta]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostuu.Verkon nimen (SSID-tunnuksen) pitäisi näkyä kentässä 1 ja tulostimen pitäisi käyttää kentässä 2 näkyvää IP-osoitetta.

Jos kyseiset asetukset eivät näy tulosteessa, aloita asennus uudelleen.14. Kun langaton asennus on valmis, seuraava näyttö avautuu. Siinä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).Valitse [Complete/Valmis].15. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].
16. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].
17. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta].
18. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Hyväksy].
Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].
19. Päätä asennus valitsemalla [Poistu]
Windows-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteysmenetelmä – vain Mac-käyttäjät

Ennen kuin aloitat, lataa asennusohjelmisto.


1. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Seuraava].
2. Ennen asennuksen jatkamista pyydetään ehkä antamaan salasana. Kirjoita salasanasi ja valitse [Install Helper/Asenna apuohjelma].
3. Valitse [Next/Seuraava].
4. Valitse [Network Connection/Verkkoyhteys] ja sitten [Wireless Connection/Langaton yhteys].
5. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja virran merkkivalo palaa alla kuvatulla tavalla. Valitse sitten [Next/Seuraava].
6. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Avaa].
7. Valitse [Yhdistä verkkoon].
8. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Langaton asennus].
9. Ota tulostimen langaton asennus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.
10. Näyttöön tulee seuraava sanoma:
11. Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Salli].
12. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Next/Seuraava].
13. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse asuinmaasi ja sitten [Seuraava]].
14. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.
15. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].
16. Ohjelmisto latautuu ja asentuu.
17. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse [Lisää tulostin].
18. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse tulostimen [Canon IJ -verkkoversio] ja valitse [Lisää].
19. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.
20. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].

21. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].
22. Valitse seuraavassa näytössä [Next/Seuraava].
23. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta].
24. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Hyväksy]. Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].
25. Päätä asennus valitsemalla [Poistu]
Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

Pidä [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA ]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää yhdeksän kertaa.

2. Vapauta [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA]  -painike.


Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Feedback