PIXMA iP8750 -tulostimen langattoman yhteyden määritys

Katso ohjeet PIXMA iP8750-tulostimen langattoman yhteyden määrittämistä ja tulostimen tehdasasetusten palauttamista varten.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA iP8750 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA iP8750 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA iP8750 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

2. Pidä tulostimen etuosassa olevaa [Wi-Fi[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää, ja vapauta se.

Vaihe 2

1. Varmista, että tämä painike alkaa vilkkua sinisenä, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, sininen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Jatka/peruuta[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA iP8750 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen

Näytä omaa käyttöjärjestelmääsi koskevat ohjeet seuraavien linkkien kautta:

1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy uudelleen tietokoneeseen ja valitse [Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.

Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

3. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

4. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

5. Valitse [Yhdistä verkkoon].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

6. Valitse [Langaton asennus].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

7. Kun seuraava näyttö avautuu, pidä tulostimen [Wi-Fi]-painiketta (A) painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää 2 kertaa, vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen ja valitse [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

8. Varmista, että Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo välähtää nopeasti ja virran merkkivalo palaa, ja valitse [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Seuraava näyttö tulee näkyviin:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

9. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

10. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

11. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja sitten [Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

12. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12

13. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

Jos asennuksen aikana avautuu seuraava näyttö, hae tulostin uudelleen valitsemalla [Havaitse uudelleen].
Tulostimen haku saattaa verkkoasetusten mukaan kestää noin minuutin. Havaitse uudelleen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Jos tulostintasi ei näy verkossa, voit tulostaa tulostimen verkkoasetukset ja varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon:

• Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

• Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

• Pidä [Jatka/peruuta[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostuu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15

Verkon nimen (SSID-tunnuksen) pitäisi näkyä kentässä 1 ja tulostimen pitäisi käyttää kentässä 2 näkyvää IP-osoitetta.

Jos kyseiset asetukset eivät näy tulosteessa, aloita asennus uudelleen.

14. Kun langaton asennus on valmis, seuraava näyttö avautuu. Siinä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16

Valitse [Valmis].

15. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

16. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18

17. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

18. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Hyväksy].
Voit myös valita [En hyväksy].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-20

19. Päätä asennus valitsemalla [Poistu]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Windows-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Ennen kuin aloitat, lataa asennusohjelmisto.

1. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

2. Ennen asennuksen jatkamista pyydetään ehkä antamaan salasana. Kirjoita salasanasi ja valitse [Asenna apuohjelma].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23

3. Valitse [Next/Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

4. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

5. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja virran merkkivalo palaa alla kuvatulla tavalla. Valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

6. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Avaa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

7. Valitse [Yhdistä verkkoon].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-28

8. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Langaton asennus].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-29

9. Ota tulostimen langaton asennus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-30

10. Näyttöön tulee seuraava sanoma:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-31

11. Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Salli].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-32

12. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-33

13. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse asuinmaasi ja sitten [Seuraava]].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-34

14. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-35

15. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-36

16. Ohjelmisto latautuu ja asentuu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-37

17. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse [Lisää tulostin].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-38

18. Kun seuraava näyttö avautuu, valitse tulostimen [Canon IJ -verkkoversio] ja valitse [Lisää].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-39

19. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-40

20. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-41

21. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-42

22. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-43

23. Voit rekisteröidä tulostimen tässä vaiheessa valitsemalla [Seuraava] tai myöhemmin Quick Menu -ohjelmiston kautta ja valita tässä vaiheessa [Peruuta].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-44

24. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Hyväksy]. Voit myös valita [En hyväksy].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-45

25. Päätä asennus valitsemalla [Poistu]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-46

Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


PIXMA iP8750 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

1. Pidä [JATKA/PERUUTA[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää yhdeksän kertaa.

2. Vapauta [JATKA/PERUUTA[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2]-painike.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.