PIXMA iP7240 Wireless Connection Setup

Find instructions on how to setup the wireless connection on your PIXMA iP7240 printer and also how to reset the printer to factory settings.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA iP7240 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa yhteys PIXMA iP7240 -tulostimella. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos reitittimesi ei tue WPS-menetelmää, voit muodostaa yhteyden PIXMA iP7240 -tulostimella kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

Vaihe 1

1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

2. Pidä tulostimen etuosan [Wi-Fi [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-WIFI ] -painiketta painettuna muutama sekunti.

Vaihe 2

1. Varmista, että tämä painike alkaa vilkkua sinisenä, ja paina sitten tukiaseman [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.
Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden (sininen) merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemaa tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, sininen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Jatka/peruuta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] -painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kuusi kertaa, ja vapauta sitten painike. Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Yhteys-kohdassa näkyy Aktiivinen, ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikean nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA iP7240 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit hyödyntää tulostinta täydellisesti.

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä

Vaihe 1

1. Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Windows-käyttäjät – Jos asennus-CD-levy ei käynnisty automaattisesti, aseta CD-levy tietokoneeseen uudelleen ja valitse [Oma tietokone], valitse CD-levy ja kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.
Windows 8 -käyttäjät – Kaksoisnapsauta [Canon_IJ]-kuvaketta. Kun valintaikkuna avautuu, kaksoisnapsauta [MSETUP4.EXE]-tiedostoa.

Mac-käyttäjät – Kaksoisosoita työpöydän [Canon_IJ]-symbolia. Kun valintaikkuna avautuu, käynnistä ohjelmiston latauslinkki valitsemalla [ASENNUS].

Jos sinulla ei ole laitteen mukana toimitettua asennus-CD-levyä, voit ladata käyttöoppaita ja ohjelmia valitsemalla tuotteesi PIXMA-tulostimien tuotesivulta.

2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Huomautus: Joissakin malleissa, joissa on myös kiinteän verkon liitäntä, yhteyteen voi liittyä lisänäyttö, jossa pyydetään valitsemaan USB- tai verkkoyhteys. Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse [Verkkoyhteys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

3. Valitse yhteysmenetelmäksi [Langaton yhteys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-2

4. Varmista, että tulostin on käynnissä ja että virran merkkivalo palaa, ja valitse sitten [Seuraava].

Vaihe 2

1. Valitse [Yhdistä verkkoon].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Valitse seuraavassa näytössä [Langaton asennus USB-kaapelin avulla].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

3. Valitse seuraavassa näytössä alue ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

4. Valitse seuraavassa näytössä kieli ja valitse sitten [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse asennettava ohjelmisto ja valitse sitten [Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla [Kyllä].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

<Vain Windows-käyttäjät>

Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

7. Valitse seuraavassa näytössä [Seuraava].

Windows-käyttäjät Mac-käyttäjät

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

Vaihe 3

1. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kaapelin liittimessä on[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12-symboli.

Windows Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-2

(Mac-käyttäjät: valitse [Seuraava]).

2. Kun tulostin on tunnistettu, seuraava näyttö tulee näkyviin. Sen tukiaseman nimi, johon tietokone on yhdistetty, on näkyvissä (kohdassa ”xxxxxxxxxxxxx”). Jos kyseessä on langaton verkko, johon haluat yhdistää tulostimen, valitse [Kyllä].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

<Vain Mac-käyttäjät>

Valitse seuraavassa näytössä [Salli]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15

3. Kun seuraava näyttö on näkyvissä, irrota tulostin tietokoneesta ja valitse [Seuraava].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-2

4. Seuraavassa näytössä näkyy tulostimen malli ja langattoman verkon nimi (SSID-tunnus).

Windows Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17

Valitse [Valmis]. Valitse [OK].

Windows-asetukset on nyt määritetty

<Vain Mac-käyttäjät>

Kun seuraava näyttö on näkyvissä, valitse [Lisää tulostin].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Valitse seuraavassa näytössä Canon IJ -verkko-ohjaimen versio ja valitse [Lisää].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Mac-asetukset on nyt määritetty

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA iP7240 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.

1. Pidä [JATKA/PERUUTA [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] -painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää yhdeksän kertaa.

2. Vapauta [JATKA/PERUUTA [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] -painike.

Laitteen verkkoasetukset alustetaan.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.