Package Aware drivers

Tarkistettavat asiat asennettaessa Package Aware -ohjaimia

Ennen kuin asennat Package Aware -ohjaimia, valitse jokin seuraavista yhteensopivista ympäristöistä:

Point & Print (jaettu tulostin) lisäohjaimen tai CDCT:n kanssa

Määritelmät:

PA-ohjaimet: Package Aware -ohjaimet
Ei-PA-ohjaimet: muut kuin Package Aware -ohjaimet
CDCT: Canon Driver Configuration Tool
Lisäohjaimet: käytönhallintajärjestelmä, suojattu turvatulostus, suojaleima jne.


Jos käytät Point & Print -toimintoa ja lisäohjainta tai CDCT:tä, PA-ohjaimia ei voi asentaa.


Rajoitukset:
1) Lisäohjain ei ole saatavana PA-ohjaimissa.
2) CDCT ei ole saatavana PA-ohjaimissa.

Voit käyttää ehkäiseviä toimia käyttämällä ei-PA-ohjaimia.

Huomautus:
Jos käytät lisäohjainta tai CDCT:tä ja tarvitset PA-ohjaimen, ota yhteyttä markkinointiosastolle.

Pahoittelemme ongelman mahdollisesti aiheuttamia haittoja. Etsimme parhaillamme ratkaisua ongelmaan.

Rajoitukset

1) Lisäohjaimet eivät ole saatavina PA-ohjaimessa.
Lisäohjaimet eivät ole saatavina PA-ohjaimessa, koska lisäohjaimia ei ladata asiakaspäätteeseen Point & Print (jaettu tulostin) -toimintoa käytettäessä.
Jos lisäohjaimet asennetaan palvelimeen, asiakaspääte ei tunnista lisäohjaimia.

2) CDCT ei ole saatavana PA-ohjaimessa.
CDCT ei ole saatavana PA-ohjaimessa, koska muokkaustietoja ei ladata asiakaspäätteeseen Point & Print (jaettu tulostin) -toimintoa käytettäessä.
Jos ohjain, jota on muokattu CDCT:llä, asennetaan palvelimeen, asiakaspääte ei voi käyttää muokattua ohjainta.

Ehkäisevät toimet käytettäessä ei-PA-ohjaimia


Jos käytät ei-PA-ohjaimia, tutustu seuraaviin ratkaisuihin: 


Ratkaisu 1: anna asiakaspäätteelle järjestelmänvalvojan oikeudet ja lisää järjestelmänvalvojan oikeudet asiakaspäätteen käyttöoikeuksiin.

– Jos palvelimen jaettu tulostin päivitetään, kaikki asiakaspäätteen tulostimet on päivitettävä.
– Jos jaetun tulostimen sama versio lisätään palvelimeen, asiakaspäätteelle ei aiheudu ongelmia.
– Jos jaetun tulostimen uusi versio lisätään palvelimeen, asiakaspäätteen on rekisteröitävä lisätyt tulostimet tai päivitettävä olemassa olevat tulostimet (asiakkaan ohjaimen yleismoduuli on päivitettävä).

Kun New driver is required (Uusi tulostin tarvitaan) tai Driver update is required (Ohjainpäivitys tarvitaan) tulee näkyviin, suorita seuraavat kolme vaihetta kaikille tulostinjonon malleille.

Vaihe 1: Valitse [Update the driver/Päivitä tulostin].
Vaihe 2: Do you trust this printer (Luotatko tähän tulostimeen) -valintaikkuna tulee näkyviin. Valitse [Install the driver/Asenna tulostin].
Vaihe 3: Odota kunnes ohjaimet on kopioitu.


Ratkaisu 2: muuta ryhmäkäytäntöä

Tätä ratkaisua voi käyttää, jos järjestelmänvalvojan oikeuksia ei voi antaa asiakaspäätteelle.

Huomaa, että ratkaisu 2 toimii vain määrätyissä olosuhteissa*. Lisäksi käyttäjien (järjestelmänvalvojien) voi olla vaikea arvioida, tarvitaanko lisäyksiä tai päivityksiä.
Jos käyttäjä ei voi myöntää järjestelmänvalvojan oikeuksia, hänen on otettava yhteys meihin ja annettava asiakasympäristönsä tarkat tiedot.

Ratkaisu 2 voidaan ottaa käyttöön myös poistamalla asiakaspäätteen tulostinjono.

* Yleiskatsaus määrätyistä olosuhteista:
Kun MS-korjaustiedosto (MS16-087) on asennettu palvelimeen/asiakaspäätteelle, palvelimella olevan tulostinohjaimen tila ei muutu (= mallien päivitysten tai lisäysten seurauksena uutta ohjainversiota ei asenneta).

Ryhmäkäytännön muutokset: 

– [Point and Print restrictions/Point & Print -toiminnon rajoitukset]-[Enabled/Päällä]
Asetus
– [User can only point and print to these servers/Käyttäjä voi käyttää Point & Print -toimintoa vain näissä palvelimissa] on käytössä.
– Määritä täydellinen palvelinnimi.

– Tarkista suojaus:
– [When installing drivers for a new connection/Kun ohjaimia asennetaan uutta yhteyttä varten] – Määritä [Do not show warning or elevation prompt/Älä näytä varoitusta tai korotuskehotusta]
– [When updating drivers for an existing connection/Kun ohjaimia päivitetään olemassa olevaa yhteyttä varten] – Määritä [Show warning or elevation prompt/Näytä varoitus tai korotuskehotus] 

Huomautus:
Kaikki palvelinnimet, joihin liittyy jaettu tulostin, on erotettava toisistaan puolipistein.
Koska palvelinnimen merkkimäärä on rajoitettu, kaikkia palvelinnimiä ei ehkä voi määrittää, jos palvelimia on useita.
Tässä tilanteessa ratkaisua 2 ei voi käyttää.


Ratkaisu 3: muuta ryhmäkäytäntöä

Tämä on Microsoftin virallisesti suosittelema ratkaisu, jolla ei ole rajoituksia.
Windows Update kuitenkin tarvitaan.
Kun valitaan Windows Update ja muutetaan ryhmäkäytäntöä, Do you trust this printer? (Luotatko tähän tulostimeen?) -valintaikkunan ei pitäisi tulla näkyviin.

Windows 10:ssä päivitys on saatavana Windows Updaten kautta.

Jos käyttöjärjestelmä on vanhempi kuin Windows 10 tai jos Windows Update ei toimi Windows 10:ssä, valitse ja asenna sopiva korjaustiedosto, jotka on mainittu Microsoftin sivulla. Lisätietoja saat Microsoftin asiakastuesta.

Ryhmäkäytännön muutokset:
– [Package Point and Print – approved servers/Paketin Point & Print – hyväksytyt palvelimet] – [Enabled/Päällä]
Asetus
– Määritä [Show/Näytä]
– Määritä täydellinen palvelinnimi.

– [Point and Print restrictions/Point & Print -toiminnon rajoitukset]-[Enabled/Päällä]
Asetus
– Määritä [Users can only point and print to these servers/Käyttäjät voivat käyttää Point & Print -toimintoa vain näissä palvelimissa]
– Määritä täydellinen palvelinnimi.

– Suojauskehotukset:
– [When installing drivers for a new connection/Kun ohjaimia asennetaan uutta yhteyttä varten] – Määritä [Do not show warning or elevation prompt/Älä näytä varoitusta tai korotuskehotusta]
– [When updating drivers for an existing connection/Kun ohjaimia päivitetään olemassa olevaa yhteyttä varten] – Määritä [Do not show warning or elevation prompt/Älä näytä varoitusta tai korotuskehotusta] 

Huomautus:
Kaikki palvelinnimet, joihin liittyy jaettu tulostin, on erotettava toisistaan puolipistein. Koska palvelinnimen merkkimäärä on rajoitettu, kaikkia palvelinnimiä ei ehkä voi määrittää, jos palvelimia on useita. Tässä tilanteessa ratkaisua 3 ei voi käyttää.

* Lisätietoja ryhmäkäytännön muuttamisesta on Microsoftin sivulla.


Point & Print (jaettu tulostin) ilman lisäohjainta tai CDCT:tä

Määritelmät:

PA-ohjaimet: Package Aware -ohjaimet
Ei-PA-ohjaimet: muut kuin Package Aware -ohjaimet
CDCT: Canon Driver Configuration Tool
Lisäohjaimet: käytönhallintajärjestelmä, suojattu turvatulostus, suojaleima jne.


Jos käytät Point & Print -toimintoa, mutta et lisäohjainta etkä CDCT:tä, PA-ohjaimia voidaan asentaa. Lisätietoja on kohdassa Asennusohjeet.

Jos asennat PA-ohjaimia ensimmäisen kerran ympäristöön, jossa on jo ei-PA-ohjaimia, tutustu seuraaviin rajoituksiin.

Rajoitukset:
1) Eri ohjainversiot eivät toimi yhdessä.
2) Jos Point & Print [Shared printer/Jaettu tulostin] -toiminto on käytössä, verkko kuormittuu. (Asennus voi kestää jonkin aikaa.)
3) PA-ohjaimia ei voi käyttää yhtä aikaa ei-PA-ohjaimien kanssa.

Rajoitukset
1) Eri ohjainversiot eivät toimi yhdessä.
Miksi eri ohjainversiot eivät toimi yhdessä?Jos eri PA-ohjainversioita on asennettu palvelimeen ja Point & Print -toimintoa käytetään, vanhempaa ohjainta ei voi ladata. Asiakaspäätteeseen ladataan aina uusi ohjainversio. Tämän vuoksi palvelimen ja asiakaspäätteen ohjainversiot poikkeavat toisistaan, mikä aiheuttaa toimintahäiriön.

Eri versioiden käyttämisestä voi seurata, että tulostimen asetuksia ei asenneta tai kokoonpanotietoja ei saada.
Voiko PA-ohjain, joka perustuu CCD(3).5:een, PDL-ohjain v21.85 toimia yhdessä PDL-ohjaimen v30.00 kanssa?Eri PDL-ohjainversiot eivät toimi yhdessä.

Jotta voit asentaa PA-ohjaimen, sinun on asennettava kaikista mallikohtaisista PDL-tulostinohjaimista sama versio.
Kun Point & Print -toimintoa käytetään jaetussa tulostinympäristössä, päivitä palvelimen ohjainversio uusimpaan, jotta kaikki versiot ovat yhdenmukaisia.
Onko tietyn PDL-ohjaimen PA-ohjain yhteensopiva toisen PA-ohjaimen, kuten yleisohjaimen kanssa?Ne ovat yhteensopivia.
Joitakin rajoituksia kuitenkin on.

2) Jos Point & Print [Shared printer/Jaettu tulostin] -toiminto on käytössä, verkko kuormittuu.
Mitä tapahtuu verkon kuormittuessa?Kun PA-ohjain asennetaan, koko ohjainpaketti ladataan asiakaspäätteeseen.
Miten kauan PA-ohjainten asennukseen kuluu?Se määräytyy palvelimessa olevien ohjainpakettien sekä verkon suorituskyvyn mukaan.

Kun suoritetaan uusia asennuksia tai päivitetään vanhoja ja palvelimessa on enemmän kuin yksi Canon PDL -ohjain, kaikki paketit saatetaan ladata.

3) PA-ohjainta ei voi käyttää yhtä aikaa ei-PA-ohjaimen kanssa.
Miksi PA-ohjain ei ole yhteensopiva ei-PA-ohjaimen kanssa?Jos eri PA-ohjainversioita on asennettu palvelimeen ja Point & Print -toimintoa käytetään, vanhempaa ohjainta ei voi ladata. Asiakaspäätteeseen ladataan aina uusi ohjainversio.
Tämän vuoksi palvelimen ja asiakaspäätteen ohjainversiot poikkeavat toisistaan, mikä aiheuttaa toimintahäiriön.

Eri versioiden käyttämisestä voi seurata, että tulostimen asetuksia ei asenneta tai kokoonpanotietoja ei saada.
Onko PA-ohjain, joka perustuu CCD(3).5:een, yhteensopiva sellaisen ei-PA-ohjaimen kanssa, joka perustuu CCD(3).0:een?

(Koska kaikkia PA-ohjaimia ei julkaista yhtä aikaa, asiakasympäristöt ovat eri-ikäisiä, mikä saattaa johtaa versioeroihin. )
Tällä hetkellä se voi toimia kuten aikaisemminkin.(*)
(Jos kyseessä on ei-PA-ohjaimen versio 14.02 tai vanhempi, se voi toimia kuten aikaisemminkin.)

*Huomautus:
Toimintaa ei taata. Se voi lakata toimimasta tulevaisuudessa.
Ovatko CAPT-ohjaimet yhteensopivia, vaikka niille ei ole saatavana PA-tukea?Tällä hetkellä ne voivat toimia kuten aikaisemminkin. (*)
(Jos kyseessä on ei-PA-ohjaimen versio 14.02 tai vanhempi, se voi toimia kuten aikaisemminkin.)

*Huomautus:
Toimintaa ei taata. Se voi lakata toimimasta tulevaisuudessa.
Mitä tapahtuu, jos jaetussa tulostimessa on ei-PA-ohjain ja PA-ohjain asennetaan asiakaspäätteeseen paikalliseksi tulostimeksi?Edellytys: PA-ohjaimen version on oltava uudempi kuin ei-PA-ohjaimen.

Jaetussa Point & Print -ympäristössä aiheutuu ristiriita palvelimen ja asiakaspäätteen ohjainmoduulien välille. Tämän seurauksena tulostimen asetuksia ei ehkä asenneta tai kokoonpanotietoja ei saada. (*)
Paikalliseen asiakaspäätteeseen asennettu tulostin, jossa on ei-PA-ohjainta, on käytettävissä.

*Huomautus:
Toimintaa ei taata. Se voi lakata toimimasta tulevaisuudessa.
Mitä tapahtuu, jos jaetussa tulostimessa on PA-ohjain ja ei-PA-ohjain asennetaan asiakaspäätteeseen paikalliseksi tulostimeksi?Edellytys: PA-ohjaimen version on oltava uudempi kuin ei-PA-ohjaimen.
Tällä hetkellä se voi toimia kuten aikaisemminkin.(*)
*Huomautus:
Toimintaa ei taata. Se voi lakata toimimasta tulevaisuudessa.
Tuleeko huomioida jotain erityistä, jos ei-PA-ohjain asennetaan ympäristöön, johon on jo asennettu PA-ohjain?Tällä hetkellä erityistä huomioitavaa ei ole, koska PA-ohjaimet ovat uudempia kuin ei-PA-ohjaimet, jotka on jo julkaistu.

Toimintaa ei kuitenkaan taata. Se voi myös lakata toimimasta tulevaisuudessa.
(Katso lisätietoja asennusohjeista.)
Toimivatko PA-yhteensopivan Universal-ohjaimen eri versiot yhdessä?
Toimivatko PA-yhteensopivien Generic- ja PCL-ohjaimien eri versiot yhdessä?
PA-yhteensopivien Universal-/Generic- ja PCL-ohjaimien eri versiot toimivat yhdessä.


Point & Print (jaettu tulostin) -toiminnon asennusohjeet (ei lisäohjainta eikä CDCT:tä):

1. Päivitä ei-PA-ohjain PA-ohjaimeksi jaetussa tulostinympäristössä, jossa on käytössä Point & Print.

 Poista ensin kaikki ei-PA-ohjaimet ja asenna sitten PA-ohjaimet seuraavasti:

 
<Vaiheet: Setup.exe>
1. vaihe Poista mahdolliset tulostimet ja ohjaimet asiakaspäätteestä poisto-ohjelmalla.
2. vaihe Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan asiakaspäätteessä.*
3. vaihe Poista mahdolliset tulostimet ja ohjaimet palvelimesta poisto-ohjelmalla.
4. vaihe Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan palvelimessa.*
5. vaihe Asenna PA-ohjaimet palvelimeen asennusohjelmalla.
6. vaihe Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan palvelimessa.*
7. vaihe Muodosta yhteys palvelimeen asiakaspäätteessä ja asenna jaettu tulostin käyttämällä Point & Print -toimintoa.

*<Vaiheet: Add(INF)>* Esimerkiksi, kun palvelimen käyttöjärjestelmää ei voi käynnistää uudestaan täysin.
4. vaihe Poista tulostinjono asiakaspäätteestä ja poista sitten kaikki ohjaimet.
5. vaihe Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan asiakaspäätteessä.
6. vaihe Poista tulostinjono palvelimesta ja poista sitten kaikki ohjaimet.
7. vaihe Valitse Control panel (Ohjauspaneeli) > Service (Palvelu), käynnistä uudelleen Spooler-palvelu.
8. vaihe Asenna PA-ohjain palvelimeen Add (INF) -työkalulla.
9. vaihe Muodosta yhteys palvelimeen asiakaspäätteessä ja asenna jaettu tulostin käyttämällä Point & Print -toimintoa.

Huomautus:
* Jos kaikkia tulostimia ei voi poistaa, voit ehkä päivittää version asentamalla päivityksen PA-ohjaimen asennusohjelmalla. Se saattaa olla epätäydellinen asiakasympäristön mukaan. Tarkista asiakasympäristö.
Jos palvelimen ja asiakaspäätteen tulostinohjainversiot ovat erilaiset, on suositeltavaa asentaa PA-ohjain puhdistuksen jälkeen.

Varmista, että asennat päivityksen käyttämällä PA-ohjaimen asennusohjelmaa (Setup.exe).

Muita tapoja asentaa PA-ohjaimet:

<Tapa 1> Ympäristö, jossa käytetään samanlaisia tulostinohjaimia
(Huomaa, että CCD3.0- ja CCD3.5-pohjaiset ohjaimet ovat erilaisia.)

Asenna päivitys käyttämällä PA-ohjaimen asennusohjelmaa palvelimessa.

* Se päivitetään automaattisesti asiakaspäätteeseen.
* Käyttöjärjestelmä huolehtii palvelimen ja asiakaspäätteen tietoliikenteestä.
 Jos tulostinohjainta ei päivitetä asiakaspäätteeseen, kokeile tulostamista tai asiakaspäätteen uudelleen käynnistämistä.

<Tapa 2> Ympäristö, jossa käytetään erilaisia tulostinohjaimia
(Samaan palvelimeen on asennettu Generic-ohjaimia ja GenericPlus-ohjaimia.)
Vaiheet:
1. vaihe Käytä ratkaisua 3. *
2. vaihe Asenna PDL-ohjaimen päivitys päivitettyyn PA-ohjaimeen palvelimessa käyttämällä asennusohjelmaa.

*Huomautus:
Jos kaikki palvelimen tulostinohjaimet päivitetään PA-ohjaimiksi, ratkaisua 3 ei tarvita. Ei-PA-ohjaimet säilyvät tilapäisesti asiakaspäätteessä, kunnes kaikki palvelimen tulostinohjaimet on päivitetty PA-ohjaimiksi. Tämän vuoksi tulostus ei ole ehkä käytettävissä tilapäisesti.

Jos ei-PA-ohjaimia on palvelimessa tai asiakaspäätteessä tilapäisesti, käytä ratkaisua 3.
Ratkaisua 3 käytetään ei-PA-ohjaimille. Kun PA-ohjaimia ja ei-PA-ohjaimia käytetään samaan aikaan, versioristiriidat voidaan välttää ja tulostus on käytettävissä koko ajan. Tämän vuoksi ratkaisua 3 suositellaan varotoimenpiteeksi.

Jos asiakaspäätteeltä ei voi esimerkiksi tulostaa, kun versio on päivitetty PA-ohjaimeksi käyttämättä ratkaisua 3, kokeile jotain seuraavista:
– Asenna palvelimessa Package Aware -ohjaimiksi päivitetyt tulostinohjaimet, asiakaspäätteeseen, jossa ilmenee ongelmia Point & Print -toiminnon yhteydessä.
(Kun PA-ohjaimet, jotka on asennettu palvelimeen, asennetaan asiakaspäätteeseen, asiakaspäätteen tulostinohjaimet päivitetään.)

– Päivitä kaikki palvelimen tulostinohjaimet Package Aware -ohjaimiksi.
(Kaikki palvelimen tulostinohjaimet päivitetään ei-PA-ohjaimista PA-ohjaimiksi. Jos kaikista palvelimen tulostinohjaimista tulee PA-ohjaimia, kaikki asiakaspäätteen ohjaimet päivitetään automaattisesti PA-ohjaimiksi.)

* Jos suoritat vain päivityksen, valitse mukautettu määritys normaalin määrityksen sijasta.

 
2. Päivitä PA-ohjain ei-PA-ohjaimeksi jaetussa tulostusympäristössä, jossa on käytössä Point & Print.

Poista ensin kaikki PA-ohjaimet ja asenna sitten ei-PA-ohjaimet seuraavasti:

<Vaiheet: Setup.exe>
Vaihe 1 Poista mahdolliset tulostimet ja ohjaimet asiakaspäätteestä poisto-ohjelmalla.
Vaihe 2 Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan asiakaspäätteestä.
Vaihe 3 Poista mahdolliset tulostimet ja ohjaimet palvelimesta poisto-ohjelmalla.
Vaihe 4 Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan palvelimessa.
Vaihe 5 Asenna ei-PA-ohjaimet palvelimeen asennusohjelmalla.
Vaihe 6 Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan palvelimessa.
Vaihe 7 Muodosta yhteys palvelimeen asiakaspäätteestä ja asenna jaettu tulostin Point & Print -toiminnolla.

<Vaiheet: Add (INF)>* Esimerkiksi, kun palvelimen käyttöjärjestelmää ei voi käynnistää täysin uudestaan.
Vaihe 1 Poista tulostinjono asiakaspäätteestä ja poista sitten kaikki ohjaimet.
Vaihe 2 Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan asiakaspäätteestä.
Vaihe 3 Poista tulostinjono palvelimesta ja poista sitten kaikki ohjaimet.
Vaihe 4 Valitse Control panel (Ohjauspaneeli) > Service (Palvelu), käynnistä uudelleen Spooler-palvelu.
Vaihe 5 Asenna ei-PA-ohjain palvelimeen Add (INF) -työkalulla.
Vaihe 6 Muodosta yhteys palvelimeen asiakaspäätteestä ja asenna jaettu tulostin Point & Print -ympäristössä.

3. Päivitä PA-ohjain ei-PA-ohjaimeksi jaetussa tulostusympäristössä, jossa on käytössä Point & Print.

Suorita päivitys samalla tavalla kuin aikaisemmin.

<Vaiheet: Setup.exe>
Vaihe 1 Päivitä palvelimen PA-ohjain asennusohjelmalla.
Vaihe 2 Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan palvelimessa.
Vaihe 3 Ohjain päivitetään automaattisesti sen jälkeen, kun sisäänkirjautuminen on suoritettu asiakaspäätteessä.

<Vaiheet: New Driver (INF)>* Esimerkiksi, kun palvelimen käyttöjärjestelmää ei voi käynnistää täysin uudestaan.
Vaihe1 Valitse palvelimessa Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) > Advanced: New Driver (Lisäasetukset: uusi ohjain), valitse INF ja päivitä PA-ohjain.
Vaihe 2 Jos vaihtoehtoinen ohjain on saatavana, valitse tulostimessa Server properties (Palvelimen ominaisuudet) > Drivers (Ohjaimet) ja poista nykyinen vaihtoehtoinen ohjain.
Valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) > Sharing (Jakaminen) > Additional Drivers (Lisäohjaimet) ja lisää vaihtoehtoinen ohjain.
Vaihe 3 Ohjain päivitetään automaattisesti sen jälkeen, kun sisäänkirjautuminen on suoritettu asiakaspäätteessä.

Paikallistulostin

Määritelmät:

PA-ohjaimet: Package Aware -ohjaimet
Ei-PA-ohjaimet: muut kuin Package Aware -ohjaimet
CDCT: Canon Driver Configuration Tool
Lisäohjaimet: käytönhallintajärjestelmä, suojattu turvatulostus, suojaleima jne.


Päivitä paikallinen tulostin ei-PA-tulostimesta PA-tulostimeksi.
Paikallista tulostinta voi käyttää normaalisti asiakasympäristössä.
Suorita asennus normaalisti.

Rajoitus: poisto-ohjelman [Clean-up/Puhdistus]-toiminnon suorittaminen voi epäonnistua.

Ratkaisu: poista seuraavien ohjainten asennukset ja suorita poisto-ohjelma uudelleen.
– PCL6-tulostinohjain

– PCL5-tulostinohjain 
– PS3-tulostinohjain
– UFR II-/UFRII LT -tulostinohjain
– Generic-faksiohjain
– Generic UFR II -tulostinohjain
– Generic PCL6 -tulostinohjain
– Generic Plus PCL6 -tulostinohjain


Kysymysosio
Mitä on PA-ohjaimessa ja ei-PA-ohjaimen tekninen ero? Miksi tiedostokokoa on muutettu?Ohjainsarjan tiedostokoko ei muutu. Vain Point & Print -toimintoa käytettäessä ladattavien tiedostojen koossa on eroa. Kun kyse on PA-ohjaimista, ohjainsarja ladataan. Toisaalta jos kyse on ei-PA-ohjaimista, vain laitekohtaiset tiedostot ladataan.
Mikä ohjainpaketin koko on?Se vaihtelee ohjainsarjan mukaan. Ohjainsarjan kooksi voidaan laskea Page Composerin, DIAS:n ja Color Modulen eli yleismoduulin yhteistiedostokoko.
Mitä on otettava huomioon eri käyttöjärjestelmätyypeissä?Jos asiakasjärjestelmänä on Windows Vista tai Windows Server 2008, on noudatettava erityisohjeita. Vaikka ohjain olisi PA-yhteensopiva, järjestelmänvalvojan oikeuksia tarvitaan Point & Print -toimintoa varten. Ei ole merkitystä, missä vaiheessa MC-korjaustiedosto (MS16-087) asennetaan. 

Tarvitset ehkä myös

Feedback