Canon Säilö - sähköinen arkistointi

Arkistolaitoksen SÄHKE2 -normit ohjaavat julkishallinnon asiakirjojen hallintaa. Jos julkishallinnon toimija haluaa säilyttää muuttumatonta tietoa puhtaasti digitaalisessa muodossa, on arkistointijärjestelmän oltava SÄHKE2 -sertifioitu digitaalinen arkisto.
Canon Säilö on Arkistolaitoksen normit täyttävä SÄHKE2-sertifioitu sähköinen arkisto. Kun halutaan arkistoida pitkäaikaisesti ja turvallisesti tietoa, jota ei enää käsitellä tai muokata, on Canon Säilö oikea ratkaisu.

Canon Säilön hyödyt:

  • Helppokäyttöinen arkistointiratkaisu nykyaikaisilla toiminnoilla
  • Helppo ja nopea tiedon haku
  • Tieto aina saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta
  • Minimoi arkistojen vaatima fyysinen tilantarve
  • Tietoturvallinen arkisto muuttumattomalle tiedolle


Canon Säilö versio 2017 sisältää SÄHKE2-vaatimusten (säilytysjärjestelmää koskevat vaatimukset 23.4.2015) mukaiset ominaisuudet. Versio 2017 on tuotettu ja sitä ylläpidetään SÄHKE2-sertifiointivaatimusten mukaisesti.

 

 

Sähköinen allekirjoitus

Lisää tietoa SÄHKE2-säilytysjärjestelmästä

Slideshare

Toimintajärjestelmä

Tehokas dokumentinhallinta

Kirjanpidon digitaalinen arkistointi

Ota yhteyttä