Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, PL 1, 00351 Helsinki, puh. 010 544 20

Rekisterin nimi:
Canon Oy:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin alarekisterit:
1. Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteri Salesforce
2. Oraclen asiakasrekisteri

1. Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteri Salesforce

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Pekka Ruha, puh. 010 544 4613

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
1. Asiakassuhteen kehittäminen sisältäen markkinointitoimenpiteet ja markkinatutkimuskyselyt
2. Osa päämiehen Canon Europa NV:n järjestämää konsernin yhteiseurooppalaista asiakasrekisteriä. Tietokantaa, johon tiedot sisältyvät, ylläpidetään yllä mainitun Canon Oy:n päämiehen kanssa sopimuksen tehneen yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoaja on hyväksynyt ns. Safe Harbor -periaatteet, jotka takaavat henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Yhteisöjen komission edellyttämän riittävän tietoturvan tason. (Henkilötietolaki 22 a §).

Rekisterin tietosisältö:
1. asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi
2. titteli
3. tuotteiden ja palveluiden hankintaa koskeva päättäjä-/vaikuttajatieto
4. kielikoodi
5. harrastemieltymykset
6. jäsenyys asiakasklubeissa
7. henkilön antama postituksia/kyselyitä koskeva kielto

Säännönmukaiset tietolähteet:
1. Bisnode Oy, Helsinki
2. Suoramarkkinointipalaute
3. Myyjät myyntityön yhteydessä
4. Asiakkaat itse
5. Messut, näyttelyt, tapahtumat
6. Telemarkkinointikartoitukset

Tietojen luovutus:
1. Canon Oy:n Canon Business Center -jälleenmyyjille jälleenmyyjien kanssa toteutettavia yhteismarkkinointitoimenpiteitä varten
2. Canon Oy:n sopimustoimittajille Canon Oy:n ja toimittajan kanssa toteutettavia yhteismarkkinointitoimenpiteitä varten. Osoitteet luovutetaan vain yksilöityä postitusta varten, eikä sopimustoimittaja saa kopioida tai tallentaa tietoja sopimustoimittajan omiin rekistereihin tai luovuttaa niitä ulkopuolisille.
3. Muutoin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja niihin on pääsy vain Canon Oy:llä

Rekisterin suojaus:
Rekisterin käyttöoikeus on rajattu käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse erikseen määritellyille, markkinointitoimenpiteitä käsitteleville henkilöille.

2. Oraclen asiakasrekisteri

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Myyntiassistentit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
1. Asiakaslaskutuksen ja sopimuksen mukaisten palveluiden suorittaminen
2. Tiedot ovat myös osa päämiehen, Canon Europa NV:n, järjestämää konsernin yhteiseurooppalaista asiakasrekisteriä. Tietokantaa, johon tiedot sisältyvät, säilytetään Canon Oy:n päämiehen Canon Europa N.V:n tiloissa Hollannissa tai tämän sopiman alihankkijan tiloissa sijaitsevalla palvelimella EU:n alueella.

Rekisterin tietosisältö:
Mahdollisen yhteyshenkilön nimitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Myyjät ja asiakkaat

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja niihin on pääsy vain Canon Oy:llä. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse myyntitilauksia käsitteleville henkilöille. Rekisterin selailuoikeus on myyjillä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus:
Teillä on oikeus tarkastaa teitä koskevat asiakasrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
Teillä on oikeus kieltää Canon Oy:tä käsittelemästä teitä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen:
Canon Oy oikaisee, poistaa tai täydentää viipymättä joko omasta aloitteestaan tai teidän vaatimuksestanne teitä koskevan, rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Jos Canon Oy ei jostain syystä voi antaa teille oikeutta poistaa tai korjata teitä koskevia tietoja, teille annetaan tästä todistus kirjallisesti ja teillä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Yhteydenotto:
Tarkastuksen toteuttamiseksi ja tietojen korjaamiseksi teidän tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.


spacer
					image