Canon DR-G2 -skannerikampanja

Canon Europa N.V. Käyttöehdot

 1. KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA, OSALLISTUJAT JA KAMPANJA-ALUEET

  1.1. Tämä kampanja on voimassa vain, kun osallistuja ostaa tällä sivulla erikseen mainittuja kampanjatuotteita kampanja-alueella (katso jäljempänä) 15.10.2019–31.3.2020 välisenä kampanja-aikana.

  1.2. Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita ja asuttava Euroopan talousalueella (EEA) tai Sveitsissä (kampanja-alueet.

  1.3. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot ("ehdot") itseään sitoviksi.

  1.4. Kampanjatuotteiden on oltava uusia ja aitoja Canonin tuotteita.  Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai ”harmaat” tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin.

  1.5. Kampanjatuotteen täytyy olla (i) osallistujan omistuksessa hyvityksen hakupäivänä (kuten on määritetty kohdassa 2.1), (ii) rekisteröity kampanja-alueella, (iii) (jos mahdollista) Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittama ja jakelema tuote, ja (iv) ostettu Canon-konsernin yhtiöltä, kampanja-alueella toimivalta jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta, jonka verkkotunnus tai rekisteröity osoite on kampanja-alueella.

 2. OSALLISTUMINEN

  2.1. Osallistuakseen  kampanjaan  osallistujan   on   ostettava  uusi  kampanjatuote  tai nykyisen  A3  -skannerin  korvaava  kampanjatuote  kampanja-alueella  kampanja-aikana   JA   toimitettava kelvollinen hyvityshakemus 15.10.2019 (kello 00.00)  – 30.3.2020  (keskiyöhön mennessä) välisenä lunastusaikana.

  2.2. Jos osallistuja on ostanut kampanjatuotteen uutena laitteena, osallistujan on tehtävä uutta tuotetta koskeva hyvityshakemus näiden ehtojen kohdan 3.1 mukaisesti.

  2.3. Jos osallistuja on ostanut kampanjatuotteen korvaamaan nykyisen A3 -skannerin, osallistujan on tehtävä korvaavaa tuotetta koskeva hyvityshakemus näiden ehtojen kohdan 3.2 mukaisesti.

  2.4. Kokonaan ja oikein täytetty hakemuslomake (sisältäen tuotteen EEA-tuotteen sarjanumeron) on toimitettava verkossa. Osallistujan on skannattava, ladattava ja liitettävä hakemukseen ostotositteena kopiot kuiteista tai tilausvahvistus jokaisesta verkossa ostetusta kampanjatuotteesta.

  2.5. Kun kyseessä on hyvityshakemus korvaavasta tuotteesta, on osallistujan ostotodistuksen lisäksi annettava tiedot korvattavasta skannerista eli korvatun tuotteen sarjanumero, merkki, malli ja kuva sarjanumerosta.

  2.6. Hakemuksen  toimittamisen  jälkeen  osallistujat  saavat  sähköpostitse  vahvistuksen,  kun  hakemus  on  vastaanotettu.  Jos  osallistuja  ei  saa  vahvistusta  sähköpostitse  24  tunnin  kuluessa  hakemuksen toimittamisesta tai osallistuja  ei  voi käyttää tietokonetta, osallistujan on otettava yhteyttä Canonin Claim Hotline -palveluun [ insert ].

  2.7. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää.  Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

  2.8. Canon ei käsittele hakemuksia, jotka ovat tulleet hyvityksien lunastusajan päättymisen jälkeen.

  2.9. Canon ei käsittele hakemuksia, jotka ovat sen mielestä puutteellisia tai epäselviä eikä ota mitään vastuuta hakemuksista, jotka ovat viivästyneet tai joiden vastaanottaminen on epäonnistunut.

  2.10. Osallistujan hyvityshakemuksien määrää ei ole rajoitettu edellyttäen, että kutakin ostettua kampanjatuotetta varten on toimitettu vain yksi hyvityshakemus ja että korvaavia tuotteita on riittävästi varastossa.

  2.11. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan.

 3. HYVITTÄMINEN

  3.1. Jos osallistuja on tehnyt hyvityshakemuksen uudesta tuotteesta, osallistuja saa Canon 201 -tasoskannerin.

  3.2. Jos osallistuja on tehnyt hyvityshakemuksen korvaavasta tuotteesta, osallistuja saa edellä mainitun skannerin JA LISÄKSI cashback-hyvityksen, jonka summa on ilmoitettu kampanjatuotteita ostettaessa.

         Skannaus

  3.3. Kun Canon on vastaanottanut ja vahvistanut hyvityshakemuksen uudesta tai korvaavasta tuotteesta, Canon toimittaa edellä mainitun skannerin osallistujan hakemuksessaan ilmoittamaan osoitteeseen.

        Käteishyvitys

  3.4. Kun Canon on vastaanottanut ja vahvistanut korvaavan tuotteen hyvityshakemuksen,  Canon suorittaa BACS-rahansiirron osallistujan tilille.  Muihin järjestelyihin ei ryhdytä, eikä ostohyvitystä voida tarjota käteisenä tai sekkinä.

  3.5. Canon pyrkii tekemään BACS-siirron 28 päivän kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen korvaavan tuotteen hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.

  3.6. Yhtä korvaavan tuotteen hyvityshakemusta kohti suoritetaan vain yksi BACS-maksu.

  3.7. Jos osallistuja on alv-rekisteröity, saatu hyvitys voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja vaikuttaa yrityksen verotukseen.

 4. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ

  Kampanjan järjestää Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat.

 5. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

  5.1. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

  5.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan sekä muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta.

  5.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi.  Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä.  Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

 6. TIETOSUOJA

  6.1. . Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB on tämän kampanjan yhteydessä toimitettujen henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä. Kaikki Canonille toimitetut tiedot käsittelee Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän kampanjan hallinnointitarkoituksiin. Antamasi henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  6.2. . Osallistujilta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Canonin liiketoimintakäytäntöjen ja Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessahttps://www.canon.fi/privacy-policy/

 7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

  Näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Alankomaiden lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Alankomaiden tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.